Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘avtal’

SL förlänger krisavtal med trafikföretag

De tillfälliga krisavtalen för buss- och lokalbanetrafiken som SL i Storstockholm har tillämpat det senaste året förlängs. Avtalen ersätter tillfälligt de ursprungliga trafikavtalen för bland annat busstrafiken och som till stor del bygger på resandeincitament i form av VBP, verifierad betalande påstigande. De förlängda krisavtalen bygger på att bussföretagen monterar skyddsglas vid förarplatsen så att bussarnas framdörrar åter kan öppnas, vilket redan har skett i en stor del av SL-trafiken.

Klart med nytt bussbranschavtal

Sveriges Bussföretag och Kommunal har träffat ett nytt bussbranschavtal. Avtalet omfattar 26 000 arbetstagare och det samlade avtalsvärdet landade på 5,4 procent. Avtalet gäller från och med den 1 januari 2021 till och med den 30 september 2023.

Nya avtalsmodeller i coronapandemins spår

Nya lösningar för trafikavtal kommer troligen att följa i covid-19-pandemins spår. Det bedömer Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd i Region Stockholm och ordförande för branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Han ser framför sig trafikavtal där incitament för operatörerna är ett viktigt inslag, men där resandeincitamenten under åtminstone några år har ersatts av andra incitament som kundnöjdhet eller punktlighet.

Bussföretag hotas med vite trots coronakris

Bussföretag i Västerbotten riskerar höga viten om de ställer in bussturer på grund av sjukdom trots den rådande covid-19-pandemin. I ett mail som Länstrafiken i Västerbotten skickade till bussföretagen under måndagen skriver länstrafikens vd Harriet Söder att ”Förarbrist på grund av sjukdom är inte att betrakta som force majeure. Det innebär att enligt avtal ska varje inställd tur medföra vite”, rapporterar Västerbottens-Kuriren.

Studie om incitamentsavtal väcker debatt

Både Sveriges Bussföretag och Nobina Sveriges vd Henrik Dagnäs har tidigare regerat på en forskningsrapport om incitamentsavtal från VTI och K2. I rapporten skriver forskarna Andreas Vigren och Roger Pyddoke att incitamentsavtal för buss i Skåne inte har ökat det genomsnittliga resandet mer än vad resandet i genomsnitt ökat med traditionella produktionsavtal. Analysen har genomförts med data från Skånetrafikens samtliga bussavtal under tio års tid. Här kommenterar Roger Pyddoke kritiken från branschen som menar att incitamentsavtalen visst har ökat resandet.

Avtalsklart för kommunala bussförare

Fackförbundet Kommunal och arbetsgivarorganisationen KFS har skrivit nytt kollektivavtal för buss- och spårvägspersonal i kommunägda trafikföretag. Avtalet gäller för omkring 2 000 trafikanställda, är treårigt och ger löneökningar enligt det så kallade märket.

Klart med treårigt avtal för bussförare

Fackförbundet Kommunal och Transportföretagen/Sveriges Bussföretag har enats om ett treårigt avtal. Avtalet ligger på det så kallade Märket och ger lönehöjningar på 6,5 procent på tre år. Nytt i avtalet är också att fler får elva timmars dygnsvila. Avtalet gäller från den 1 oktober i år till 30 september nästa år.

Kommunal: Högre lön för bussförare med lång erfarenhet

Fackförbundet Kommunal och arbetsgivarna i Sveriges Bussföretag har nu utväxlat sina krav inför ett nytt bussbranschavtal. Kommunal kräver bland annat kortare arbetstid för förarna medan arbetsgivarna vill ha flexiblare arbetstidsregler. Det nuvarande avtalet mellan parterna löper ut den 30 september.

Nobina svarar om Södertörn: Kontraktsvillkoren avgör kollektivtrafikens utveckling

För att upphandling av kollektivtrafik framgångsrikt ska tjäna den enskildes och samhällets behov är en bred diskussion om kontraktsvillkoren nödvändig. Det är dessa som avgör vilken kollektivtrafik vi får. Men diskussionen måste bygga på korrekta fakta. Det skriver Nobina Sveriges Public affairs- och kommunikationschef Maryam Yazdanfar i den här debattartikeln. Hon bemöter Henrik Sjöholms debattinlägg om Nobinas busstrafik på Södertörn.Alla bussavtal genomgångna – myndigheter klarar inte lagkrav från 2009

Sedan 2009 är det ett krav i EU:s kollektivtrafikförordning att varje regional kollektivtrafikmyndighet ska offentliggöra en rapport om den upphandlade trafiken. Men de svenska myndigheterna har ännu inte börjat med en sådan rapportering. Man vet inte hur det ska gå till och det finns inte heller någon myndighet som kontrollerar att de regionala myndigheterna lever upp till sin skyldighet. Det konstaterar Trafikanalys, som för första gången har gått igenom alla avtal för den upphandlade busstrafiken.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)