Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘cykel’

Cykel på Värmlandsbussar i sommar

I sommar kommer det att vara möjligt för resenärerna att ta med sig sin cykel på utvalda turer i kollektivtrafiken i Värmland. Värmlandstrafik, Nobina och Visit Värmland genomför ett pilotprojekt för att göra delar av Värmland mer tillgängligt för cykelturism.

Västtrafik vill få fler att cykla

Ta cykeln istället! Västtrafik vill uppmuntra fler att börja cykla och har därför infört en ny cykelfunktion i sin app Västtrafik To Go. Målet är att få fler att resa hållbart med kollektivtrafik, cykel och gång istället för att ta bilen.

Tio års resandeökning utraderad i Göteborg

Människors resande ändrades radikalt i Göteborg under förra året. Orsaken var naturligtvis covid-19-pandemin. Bara cykeltrafiken ökade medan kollektivtrafik, förflyttning till fots och bilismen minskade. Det visar siffror från en ny rapport som på torsdagen presenterades för politikerna i Göteborgs trafiknämnd. Totalt gjorde göteborgarna i fjol 16 procent färre resor än under 2019. Stadens mål när det gäller hållbara resor riskerar att inte nås.

Efter covid-19: Tillåter cyklar på alla bussar

Det ska vara enklare att kombinera cykel med kollektivtrafik. Även med bussresor. Då kommer fler att ta tvåhjulingen en bit av resan och bussen på kortare eller längre sträckor. Så resonerar Movia, huvudman för busstrafiken i Köpenhamnsregionen, som senare i år startar ett tvåårigt försök där resenärer får ta med sig sin cykel på alla bussar i regionen, även på de mest trafikerade innerstadslinjerna i Köpenhamn. Enda undantaget är mindre bussar än normala stadsbussar.

Liberalerna i Storstockholm vill öppna kollektivtrafiken för cykel

Liberalerna i Region Stockholm vill att det ska bli lättare för cyklister att ta med sig cykeln i kollektivtrafiken, både i spårtrafiken och på bussarna. Partiet vill att frågan prioriteras i Region Stockholms budget för 2020. I många amerikanska städer, även storstäder, finns det idag möjlighet at ta med cykel på bussarna som har ett cykelställ i fronten.

Miljoner bilresor ska bort i London – varje dag

Snabbare och mer pålitliga bussförbindelser ska bidra till att minska antalet bilresor i London med tre miljoner resor om dagen, trots att den brittiska huvudstaden växer snabbt. Londons borgmästare Sadiq Khan presenterade strax innan midsommarhelgen ett utkast till en ny trafikstrategi för London. Den innebär bland annat att 80 procent av resorna i staden år 2041 ska ske med kollektivtrafik, cykel och gång. Idag är det 64 procent. Minskningen av antalet bilresor ska ske samtidigt som Londons befolkning de närmaste 25 åren ökar från 8,7 till 10,5 miljoner invånare.

Lånecyklar ska locka till bussen

För att locka bilister att ta bussen till och från jobbet ska man i Karlstad satsa på cyklar. Lånecyklar är nämligen ett nytt inslag i Pendla Grönt – ett projekt som drivs av Karlstads kommun och Länsstyrelsen i Värmland. Tanken är att minst 80 inbitna bilåkare ska byta bilen mot cykel, buss eller tåg till jobbet.

Swebus ute och cyklar

Expressbussföretaget Swebus öppnar nu för möjligheten att ta med sin cykel när man åker buss. Cykeln placeras i bagageutrymmet och priset är 99 kronor. Högst tre cyklar kan befordras samtidigt. Mer får inte plats i bagageutrymmet.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)