Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘delad mobilitet’

Taxi istället för elsparkcykel från krogen

Taxijätten Cabonline Group och elsparkcykelföretaget Tier ska samarbeta för att få människor att ta taxi hem från krogen, istället för elsparkcykel eller elcykel. De båda aktörerna har ingått ett rikstäckande samarbete för att minska alkohol i trafiken. Alla som vill boka en cykel hos Tier mellan klockan 22 och 05 på natten, torsdag – söndag, får frågan om de druckit alkohol. Den som svarar ja hänvisas till Cabonline och får tydliga instruktioner att ta en taxi, inte en elsparkcykel eller elcykel hem.

Självkörande bussar, anropsstyrd trafik och delade elfordon i nya projekt

När kan självkörande fordon bidra till en bättre och mer attraktiv kollektivtrafik på landsbygden och på så sätt bidra till en omställning till ett hållbart transportsystem? Det är en av de frågor som ett nytt forskningsprojekt inom Drive Sweden ska söka svar på. Ett annat nytt projekt är DELTA, en pilot för anropsstyrd kollektivtrafik med mindre fordon som syftar till att studera och förändra människors beteendemönster kring delade fordon.

Elbuss, samåkning och kanske ångtåg ska lyfta västgötabyar

Tre byar i Skaraborg, Västergötland, blir först i Sverige med delvis helt nya, unika lösningar för kollektivtrafik på landsbygden. I vår startar ett nytt projekt i de tre byarna, KomILand, där de som bor i byarna ska få helt nya möjligheter att resa, från elbuss till ångtåg, även om det senare ännu inte är helt spikat. Allt samordnas i i enda app.

Elbussar, ny mobilitet och klimatsmart turism i Almedalen

De utmaningar som övergången till elbussar samt delad mobilitet och nya mobilitetstjänster innebär för buss- och kollektivtrafiken är två av de ämnen som kommer att tas upp under Almedalsveckan i Visby. Även turistbussens betydelse för klimatsmart turism uppmärksammas.

Smart mobilitet inte självklart bra

Transportsektorn är på väg mot omfattande förändringar. Självkörande fordon, uppkoppling, delad mobilitet kommer att de kommande åren ändra hur vi reser, både i städer och på landsbygden. Många talar idag om smart mobilitet, smart rörlighet. Men smart mobilitet är inte självklart bra eftersom det inte automatiskt innebär ett hållbart resande. Nu ska en grupp forskare vid K2, det nationella kunskapscentret för kollektivtrafik, studera hur smart mobilitet kan göras till delad mobilitet.

Smarta tjänster för kombinerad mobilitet lockar

Västtrafiks önskan att få fram nya, smarta tjänster för resenärerna, som vi tidigare rapporterat om, lockar. När Västtrafik tidigare i veckan arrangerade ett uppstartsmöte om kombinerad mobilitet deltog drygt 60 innovativa företag i diskussionerna. Bland företagen fanns såväl internationella bolag som mindre uppstickare.

Västtrafik jagar nya tjänster till resenärerna

Intresset för delningsekonomin växer nu snabbt, vare sig det handlar om bilpooler, boende på semestern som Airbnb eller hyrcyklar vid busshållplatser. Nu vill Västtrafik få hjälp av näringslivet när det gäller delad mobilitet. Det kan exempelvis handla om att Västtrafiks resenärer ska kunna boka en bil eller en cykel under bussresan.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)