Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Självkörande bussar, anropsstyrd trafik och delade elfordon i nya projekt

I landsbygdens kollektivtrafik är det ofta glest mellan turerna. Foto: Ulo Maasing.

När kan självkörande fordon bidra till en bättre och mer attraktiv kollektivtrafik på landsbygden och på så sätt bidra till en omställning till ett hållbart transportsystem? Det är en av de frågor som ett nytt forskningsprojekt inom Drive Sweden ska söka svar på. Ett annat nytt projekt är DELTA, en pilot för anropsstyrd kollektivtrafik med mindre fordon som syftar till att studera och förändra människors beteendemönster kring delade fordon.

Ett tredje nytt projekt ska skapa en ökad förståelse för hur elektriska, delade självkörande fordon kan påverka och komplettera kollektivtrafiken men också för hur transportsystemet i stort påverkas utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

De tre projekten ingår i ett paket om sju forskningsprojekt inom Drive Sweden. De ska bland annat utveckla ny teknik och lösningar för anropsstyrd kollektivtrafik, ökad framkomlighet med hjälp av AI (Artificiell intelligens) och ett mer hållbart transportsystem.

– Genom de nya projekten bygger vi vidare på teknik och kunskap som vi arbetat fram och bryter dessutom ny mark inom flera sektorer, säger Sofie Vennersten, programchef för Drive Sweden.

– Jag tycker det är speciellt roligt att vi nu ökar satsningarna på landsbygdstransporter samt på spännande verktyg för framtidens trafikledning av vägtransporter.

Drive Sweden är ett av 17 strategiska innovationsprogram som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas (ett svenskt forskningsråd med uppgift att stödja framstående forskning inom hållbar utveckling). Inom Drive Sweden finns idag mer än 140 partners från näringslivet, akademin och olika samhällsaktörer. De samverkar för att skapa smarta och hållbara transportlösningar för såväl människor som gods.

Självkörande bussar
Projektet med självkörande fordon i kollektivtrafik på landsbygden bygger på att lokaltrafiken på landet inte används så mycket som skulle vara möjligt.

Bussarna, när de väl kommer, går nästan tomma. Landsbygdens tillgänglighet är i praktiken mer eller mindre helt byggd på biltrafik – vilket behöver förändras när framtidens transportsystem ska effektiviseras och göras mer jämlik. Landsbygdens nuvarande lokaltrafik har stora ekonomiska utmaningar.

I våras kom en förstudie i ämnet och nu planerar Drive Sweden att göra en genomförandestudie som är baserad på de lokala förutsättningarna i svenska kommuner liksom internationella aktörers tekniska möjligheter. Därmed ska projektet skapa underlag för såväl kommersiella som förkommersiella upphandlingar.

Drive Sweden menar att bussar utan förare kan ha en dramatiskt minskad driftskostnad och samtidigt en ökad servicenivå jämfört med befintliga alternativ. Det kan göra det möjligt med högre turtäthet och mer flexibla turer än det som gäller idag för anropsstyrd trafik på landsbygden. För att detta ska bli möjligt behöver fordonstekniken, infrastrukturen och affärsmodellerna anpassas och utvecklas.

Här arbetar Drive Sweden med fyra kommuner: Eskilstuna, Lund, Skellefteå samt Gotland. Dessutom medverkar Trafikverket och Ramböll.

Minska bilanvändning
Även forskningsprojektet DELTA är fokuserat på kollektivtrafik. Projektet arbetar med anropsstyrd mobilitet med delade, mindre fordon i Stockholmsförorten Kista. Inom projektet fokuserar forskarna på dels användarupplevelse, dels integration av den nya, delade trafiken med kollektivtrafiken.

Målgrupperna är två: Dels människor som arbetar i Kista Science City (norra Kista) och de boende i Kista (södra sidan) med syftet att integrera dessa och öka tryggheten i området.

DELTA är ett av flera mobilitetsprojekt i Kista som syftar till att utveckla nya rörlighetsmönster genom att använda nya koncept, efterfrågestyrda tjänster och genom att utveckla nya integrerade lösningar för kollektivtrafik.

Fordonen i DELTA kommer att kompletteras av andra fordonsflottor med olika nivåer av uppkopplad automatisering och andra uppkopplade tjänster. Ett av de viktigaste målen är att minska användningen av privatbilar – idag står dessa för 53 procent av trafiken in till Kista.

Här samarbetar Keolis, Ericsson och Kista Science City.

Taggat som: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)