Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘drivmedel’

Batteridrift tre gånger effektivare än bränsleceller

Batteridrivna bussar är mycket mer energieffektiva än bränslecellsdrivna. Stigande drivmedelskostnader i kollektivtrafiken gör att det blir ännu viktigare för trafikföretag att satsa på verkningsgraden när man väljer teknik. Det skriver VDV, den tyska motsvarigheten till branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik, i en ny rapport. Rapporten syftar till att vara ett hjälpmedel när företag och politiker fattar beslut om investeringar i fordon och infrastruktur för kollektivtrafik.

Luleå Lokaltrafik spräcker budgeten

Från allt fler håll i landet strömmar rapporterna in om ekonomiska problem för kollektivtrafiken. Ett exempel är Luleå, där det kommunägda bussföretaget Luleå Lokaltrafik (LLT) räknar med att i år spräcka sin budget med 16 miljoner kronor, rapporterar Sveriges Radio P4 Norrbotten.

Färdtjänstbussar med solceller spar tusentals liter diesel

Genom att installera solceller på taket på färdtjänstbussar kan drivmedelsförbrukningen minska avsevärt, likaså utsläppen av koldioxid. Det konstaterar ett av Danmarks största färdtjänstföretag, HB-Care, som på prov har kört med solceller på taket på fem av sina 500 färdtjänstbussar. Energin från solcellerna används till att ladda de elektriska trappklättrare som finns i bussarna. Nu kan företaget konstatera att man på de fem bussarna minskar drivmedelsförbrukningen med 1200 liter årligen. Utsläppen av koldioxid minskar med tre ton per år.

El, gas eller… vad ska bussarna köra på i framtiden?

Vilken roll kommer biobränslen att spela i framtiden? Vad krävs ytterligare för en storskalig elektrifiering av busstrafiken? Under Persontrafikmässans sista dag fick ett antal aktörer inom kollektivtrafiken svara på frågan om vad vi ska köra på i framtiden.

Energimyndigheten: Avskaffa skattebefrielse för rena biodrivmedel

Reduktionsplikten är det viktigaste styrmedlet för att Sverige ska nå målet till 2030 om att minska utsläppen från inrikes transporter med minst 70 procent. Men för att klara målet krävs också ändringar i skattelagstiftningen och att Sverige går över till den så kallade Europadieseln, MK3. Det skriver Energimyndigheten i en ny rapport, Kontrollstation för reduktionsplikten 2022. Energimyndigheten föreslår också att skattebefrielsen för rena och höginblandade biodrivmedel som HVO och RME avskaffas – drivmedel som används i stor skala i busstrafiken.

Fossila drivmedel kan rädda busslinjer

De dramatiskt ökade drivmedelspriserna gör att busstrafikens omställning till fossilfritt hotas och biodieseln kan bytas mot vanlig diesel. Som vi nyligen rapporterade, överväger politikerna i Region Dalarna att återgå till fossil diesel istället för HVO för att klara ekonomin. Men även på andra håll i Norden finns liknande tankar.

Dalatrafik kan återgå till fossilt istället för fossilfritt

Politikerna i Region Dalarna överväger nu att återgå till fossila drivmedel i busstrafiken istället för att fortsätta köra fossilfritt. Anledningen är att ekonomin pressas av inflationen och de kraftigt ökade drivmedelspriserna, vilket gör att politiker från såväl den styrande majoriteten som från oppositionen överväger att slopa användningen av HVO och återgå till vanlig diesel i busstrafiken med ökade utsläpp av koldioxid som följd, rapporterar SvT Nyheter Dalarna.

Regeringen vill ha snabb utbyggnad av infrastruktur för laddning och vätgastankning

Trafikverket och Energimyndigheten får i uppdrag av regeringen att ta fram ett handlingsprogram för en snabb, samordnad och samhällsekonomisk utbyggnad av laddinfrastruktur samt tankinfrastruktur för vätgas för lätta och tunga fordon som drivs med bränsleceller. Infrastrukturen ska avse både tunga och lätta fordon.

”Sänk inte skatten på bensin och diesel”

Gör det inte! Det är branschorganisationen Svensk Kollektivtrafiks svar på regeringens förslag om en tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel. Organisationen anser att skatten på bensin och diesel inte ens ska sänkas tillfälligt. Svensk Kollektivtrafik anser att en sådan skattesänkning försämrar människors förutsättningar att göra hållbara resval, ökar utsläppen och ökar bilens konkurrenskraft gentemot kollektivtrafiken ytterligare.

Sena utbetalningar från kommuner slår mot småföretag (uppdaterad version)

Samtidigt som drivmedelspriserna har skjutit i höjden med raketfart hotas existensen för små företag i bussbranschen. Det gäller i synnerhet företag som kör skolskjutsar och annan trafik som upphandlats av kommunerna. Anledningen är att utbetalningar av den kompensation företagen ska få för höjningar av bränslepriser tar lång tid. ”I praktiken får företagen agera bank åt kommunerna. Det är inte rimligt. Men det är värre än så eftersom kompensation inte utgår förrän från den tidpunkt då indexavstämningen görs, inte från när drivmedelspriser går upp ”, säger Lars Annerberg på Sveriges Bussföretag. Han är branschutvecklare när det gäller upphandlad trafik.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)