Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘drivmedel’

Energimyndigheten: Avskaffa skattebefrielse för rena biodrivmedel

Reduktionsplikten är det viktigaste styrmedlet för att Sverige ska nå målet till 2030 om att minska utsläppen från inrikes transporter med minst 70 procent. Men för att klara målet krävs också ändringar i skattelagstiftningen och att Sverige går över till den så kallade Europadieseln, MK3. Det skriver Energimyndigheten i en ny rapport, Kontrollstation för reduktionsplikten 2022. Energimyndigheten föreslår också att skattebefrielsen för rena och höginblandade biodrivmedel som HVO och RME avskaffas – drivmedel som används i stor skala i busstrafiken.

Fossila drivmedel kan rädda busslinjer

De dramatiskt ökade drivmedelspriserna gör att busstrafikens omställning till fossilfritt hotas och biodieseln kan bytas mot vanlig diesel. Som vi nyligen rapporterade, överväger politikerna i Region Dalarna att återgå till fossil diesel istället för HVO för att klara ekonomin. Men även på andra håll i Norden finns liknande tankar.

Dalatrafik kan återgå till fossilt istället för fossilfritt

Politikerna i Region Dalarna överväger nu att återgå till fossila drivmedel i busstrafiken istället för att fortsätta köra fossilfritt. Anledningen är att ekonomin pressas av inflationen och de kraftigt ökade drivmedelspriserna, vilket gör att politiker från såväl den styrande majoriteten som från oppositionen överväger att slopa användningen av HVO och återgå till vanlig diesel i busstrafiken med ökade utsläpp av koldioxid som följd, rapporterar SvT Nyheter Dalarna.

Regeringen vill ha snabb utbyggnad av infrastruktur för laddning och vätgastankning

Trafikverket och Energimyndigheten får i uppdrag av regeringen att ta fram ett handlingsprogram för en snabb, samordnad och samhällsekonomisk utbyggnad av laddinfrastruktur samt tankinfrastruktur för vätgas för lätta och tunga fordon som drivs med bränsleceller. Infrastrukturen ska avse både tunga och lätta fordon.

”Sänk inte skatten på bensin och diesel”

Gör det inte! Det är branschorganisationen Svensk Kollektivtrafiks svar på regeringens förslag om en tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel. Organisationen anser att skatten på bensin och diesel inte ens ska sänkas tillfälligt. Svensk Kollektivtrafik anser att en sådan skattesänkning försämrar människors förutsättningar att göra hållbara resval, ökar utsläppen och ökar bilens konkurrenskraft gentemot kollektivtrafiken ytterligare.

Sena utbetalningar från kommuner slår mot småföretag (uppdaterad version)

Samtidigt som drivmedelspriserna har skjutit i höjden med raketfart hotas existensen för små företag i bussbranschen. Det gäller i synnerhet företag som kör skolskjutsar och annan trafik som upphandlats av kommunerna. Anledningen är att utbetalningar av den kompensation företagen ska få för höjningar av bränslepriser tar lång tid. ”I praktiken får företagen agera bank åt kommunerna. Det är inte rimligt. Men det är värre än så eftersom kompensation inte utgår förrän från den tidpunkt då indexavstämningen görs, inte från när drivmedelspriser går upp ”, säger Lars Annerberg på Sveriges Bussföretag. Han är branschutvecklare när det gäller upphandlad trafik.

Sverige överlägsen EU-etta i förnyelsebart

Sverige är överlägset bäst i EU när det gäller användningen av förnyelsebara drivmedel inom transportsektorn. Inget annat land kommer i närheten av Sverige. Tvåan Finland har inte ens hälften så hög andel förnybara drivmedel för fordon enligt EU:s statistikbyrå Eurostat. Att Sverige ligger såpass högt beror på den omfattande användningen av biobränslen som klassas som förnybara.

Höjda bränslepriser slår mot kryssningar

De snabbt stigande bränslepriserna börjar nu få genomslag i resebranschen. Från den 1 november inför Viking Line bränsletillägg på samtliga reguljärresor och kryssningar. Tillägget utgår på alla bokningar som sker från den 1 november, men priset för resor som har bokats och betalats innan dess ändras inte.

Skånetrafiken: HVO i Sverige inte hållbart producerad

Den HVO som säljs på den svenska marknaden kan inte anses som hållbart producerad. Det säger Iris Rehnström, hållbarhetschef på Skånetrafiken som nu har publicerat sin hållbarhetsredovisning för 2020. Skånetrafiken anser där att det inte kan säkerställas att dagens HVO är producerad på ett så hållbart sätt att det skapar verklig klimatnytta.

”Fossilfria bussar hotas av ohelig allians”

85 procent av alla bussar i Sverige körs fossilfritt. Men det finns ett allvarligt hot mot det i EU, varnade Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund på Transportföretagens digitala Transportvecka. ”Det finns en ohelig allians mellan petroleumindustrin och miljörörelsen ute i Europa. Vi har varit alltför naiva här i Sverige”, sa Pål Börjesson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds Tekniska Högskola.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)