Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

El, gas eller… vad ska bussarna köra på i framtiden?

Vilken roll kommer biobränslen att spela i framtiden? Vad krävs ytterligare för en storskalig elektrifiering av busstrafiken? Under Persontrafikmässans sista dag fick ett antal aktörer inom kollektivtrafiken svara på frågan om vad vi ska köra på i framtiden.

Av Paula Isaksson

Maria Wedenby, Volvo Bussar.

På scenen medverkade företrädare för branschorganisationer, de regionala trafikhuvudmännen och fordonstillverkarna. Frågan var vad busstrafiken ska köra på i framtiden och enigheten bland aktörerna var stor om att det är elektrifieringen som är vägen framåt. Men samtidigt kommer man behöva komplettera med förnybara drivmedel. Eller som Jessica Alenius på Drivkraft Sverige, branschorganisationen för bränsle- och drivmedelsbolagen, uttryckte det:

– Det finns bara ett svar. Vi ska köra på det som är hållbart och det kan vara i gasform eller el.

Enligt vd:n Jessica Alenius gör hennes medlemmar enorma investeringar inom flytande drivmedel som biogas och vätgas. De satsar också på utbyggnad av laddinfrastruktur.

– De försöker verkligen att ställa om från fossilt till förnybart, och om de inte gjorde det skulle de inte finnas kvar som bransch. Men omställningen är förenad med tekniska, finansiella och politiska risker där det sistnämnda är svårast att räkna på, inte minst i det samhälle som vi lever i idag. Regeringen har ju också pratat om att sänka reduktionsplikten till EU:s minimi nivå och det är helt fel väg att gå i omställningen, sa Jessica Alenius.

Jessica Alenius, Drivkraft Sverige.

På Volvo Bussar började resan mot en elektrifiering redan för 15 år sedan. Men Maria Wedenby som är Head of Public Affairs på bolaget efterlyste en tydligare lagstiftning på både EU-nivå och nationell nivå.

– Vad kommer man sätta för koldioxidkrav på bussar och hela fordonsindustrin? Lagstiftning och politiska incitament kommer också in när det handlar om ekonomi, operatörerna måste kunna räkna hem att köra miljövänligt. Men det finns inte ett svar på vad man ska köra på i framtiden utan det kommer se olika ut beroende på förutsättningarna. I stadstrafiken är el ett starkt alternativ medan vätgas passar för tyngre transporter, sa hon.

Rutger Hörndahl, Scania.

Konkurrenten Scania ser också behovet av olika alternativ beroende på var bussarna rullar. Dessutom är det långt kvar till en fullskalig elektrifiering och då är förnybara drivmedel ett viktigt komplement, menade Rutger Hörndahl, Senior Technical Adviser vid Scania.

– Det är fortfarande en väldigt liten del av fordonsflottan som är elektrifierad, men elektrifieringen är spåret framåt. Men här ser jag problem för turistbusstrafiken för enligt min åsikt blir den styvmoderligt behandlad och bortglömd när det gäller laddinfrastrukturen. Det är en fråga som branschen behöver bevaka.

Mattias Bergman, Mobility Sweden.

Att huvudstrategin handlar om elektrifiering höll också Mattias Bergman på branschorganisationen Mobility Sweden med om.

– Vi måste lösa ett antal samhällsutmaningar som handlar om det ärligen dör fyra miljoner människor på grund av luftföroreningar. Men elektrifieringen förutsätter att det byggs en laddinfrastruktur och även om vi kan se att den håller på att rullas ut är den långt ifrån tillräcklig.

Hanna Björk, Västtrafik.

Västtrafik har som mål att minska koldioxidutsläppen med 90 procent mellan 2006 och 2035. Senast 2030 ska all stads- och tätortstrafik vara elektrifierad. Idag står elbussarna för 12 procent av Västrafiks busstrafik medan 25 procent kör på biogas och resten på HVO och RME. Varje år gör Västtrafik en attitydundersökning bland sina resenärer vad de tycker om att resa hållbart.

– 49 procent tycker att omställningen går för långsamt, sa Hanna Björk, hållbarhetschef på Västtrafik.

Lars Annerberg, Sveriges Bussföretag.

Men hur mycket mäktar fordonstillverkarna med, undrade Lars Annerberg, branschutvecklare på Sveriges Bussföretag.

– 2019 kom EU:s förordning som ställer höga krav på tunga lastbilar och liknande krav på bussar är på väg in. Sedan hade fordonstillverkarna det rätt slitsamt när Euro VI kom, det var mycket pengar och kompetens som skulle fram. Frågan är om de kommer mäkta med ett Euro VII och andra saker som vi hör från EU-kommissionen och Europaparlamentet.

Taggat som: , , , , , ,

Categorised in: Nyheter, Persontrafik

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)