Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘fördubblingsprojektet’

Fler dumpar fördubblingen

Allt fler överger nu det mål om ett fördubblat kollektivresande som den samlade kollektivtrafikbranschen satte upp år 2008. Målet var ambitiöst: Resandet skulle fördubblas till år 2020 jämfört med år 2006. Men målet har blivit allt mer avlägset och fler och fler slopar det. Anledningen: Det är alldeles för dyrt. Nu har även politikerna i Blekinge län anslutit sig till dem som dumpar fördubblingsmålet.

Långt kvar till målet för branschen

Kollektivtrafikbranschens mål om en fördubbling till 2020 liknar allt mer en fjärran hägring. Det visar siffror från Trafikanalys som presenteras av etanolföretaget SEKAB. Av de siffror som SEKAB sammanställt framgår att kollektivresandet i Dalarna har rasat rejält under perioden 2006 – 2013, medan Halland och Västra Götaland visar en påtagligt positiv utveckling.

Betalsystem slukade 150 000 resenärer

Trenden med ökat bussresande i Sundsvall sedan 2008 bröts med besked förra året. Kanske. De 150 000 resor som minskningen uppgick till kan ha slukats av brister i betalsystemet – något som ett antal län har råkat ut för under de senaste åren.

Kostnaderna för kollektivtrafiken fortsätter skjuta i höjden – fördubblingen fjorton år försenad

Gapet mellan kostnadsökningar och resande i kollektivtrafiken fortsätter att vara stort. Kostnaderna ökar mycket snabbare än resandet. Trots att problemet uppmärksammas allt mer har trenden inte brutits. Det framgår av en ny rapport från Sveriges Bussföretag: Kan kollektivtrafiken bli kostnadseffektivare?

Resenärerna sviker SL – fördubblingen allt längre bort

Samtidigt som Storstockholms växer så det knakar sviker resenärerna kollektivtrafiken i huvudstadsregionen. I praktiken tappar kollektivtrafiken i Storstockholm marknadsandelar. Eftersom SL-trafiken har mer än hälften av kollektivresandet i landet innebär den svaga utvecklingen för kollektivtrafiken i Storstockholm att kollektivtrafikbranschens fördubblingsmål blir allt mer ouppnåeligt.

Tunga VTI-forskare: Koldioxidutsläppen ökar även med fördubblad kollektivtrafik

Att fördubbla resandet med kollektivtrafiken kommer bara i mycket begränsad utsträckning att bidra till regeringens ambitioner om en fossilfri fordonsflotta år 2030. Det skriver två tunga forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, i en debattartikel i Dagens Nyheter. De båda forskarna, professor Jan-Eric Nilsson och forskaren Roger Pyddoke. De har haft i uppdrag av den så kallade Fossilfriutredningen, utredningen om en Fossilfri Fordonsflotta 2030 (FFF), att ta reda på hur kollektivtrafiken skulle kunna bidra till målet.

Bättre upphandlingar kan ge mycket bättre kollektivtrafik

Det går att stoppa miljardrullningen i kollektivtrafiken och samtidigt få en bättre trafik. Förutsättningen är att trafikupphandlingarna görs på ett bättre sätt. Det skriver Nobina Sveriges kommunikationschef Maryam Yazdanfar i en debattartikel i Svenska Dagbladet. ”Trots att kollektivtrafikbranschen har bestämt sig för att arbeta för en fördubbling av antalet resor till 2020 går utvecklingen på vissa håll åt motsatt håll på grund av undermåliga upphandlingar, skriver Maryam Yazdanfar.

Snabbare ökning utan fördubblingsprojekt

Resandet med kollektivtrafiken i Norge ökar mer än i Sverige utan att man där har några ambitiösa fördubblingsprojekt. Och mest av allt ökar bussresandet. Det visar siffror från den norska motsvarigheten till SCB, Statistisk Sentralbyrå, SSB. I fjol var resandeökningen i Norge visserligen i nivå med utvecklingen i Sverige, men sett över en längre tidsperiod är ökningen i Norge avsevärt större än i Sverige.

Statliga och kommunala bolag sänker bussbranschen

Ekonomin hos de svenska bussföretagen är fortfarande svag. likaså utvecklingskraften. Det hävdas i en ny rapport från Bussbranschens Riksförbund, BR. Ekonomin utgör också ett hinder för busstrafikens utveckling och därmed möjligheterna att uppnå den ökningen av kollektivtrafik som regering, riksdag och bussbranschen har som gemensam målsättning, menar BR.

BR-rapport om upphandlingar och fördubbling: Se till vad som ger resande

Bättre, men det återstår mycket att göra för att upphandlare av kollektivtrafik verkligen ska följa branschens egna rekommendationer. Så kan man sammanfatta den årliga rapporten om upphandlingar och resande från Bussbranschens Riksförbund, BR. Bussradions Ulo Maasing har träffat Lars Annerberg, Bussbranschens Riksförbund, för att höra mer om BR:s rapport.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)