Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Kostnaderna för kollektivtrafiken fortsätter skjuta i höjden – fördubblingen fjorton år försenad

Branschrapport-A

Kronobergs län har den näst största ökningen i landet av kostnaderna för kollektivtrafiken, Halland den största. Foto: Ulo Maasing.

Gapet mellan kostnadsökningar och resande i kollektivtrafiken fortsätter att vara stort. Kostnaderna ökar mycket snabbare än resandet. Trots att problemet uppmärksammas allt mer har trenden inte brutits. Det framgår av en ny rapport från Sveriges Bussföretag: Kan kollektivtrafiken bli kostnadseffektivare?

Från 2007 till 2012 ökade kostnaderna för kollektivtrafiken i Sverige med 37 procent, räknat i 2012 års priser. Resandeökningen, däremot, stannade på 14 procent. Det betyder att kostnaden för varje resa har skjutit rejält i höjden under den här tiden. Samtidigt riskerar branschens fördubblingsmål att bli ordentligt försenat. Fortsätter resandeutvecklingen i den här farten kommer fördubblingsmålet att nås först år 2034, alltså fjorton år efter det mål som kollektivtrafikbranschen har satt upp.

– Om kostnaderna fortsätter att öka i samma takt som idag kommer kollektivtrafiken att kosta samhället mer än 100 miljarder om året när fördubblingen nås. Det visar att  det finns ett stort behov av att effektivisera kollektivtrafiken.

– Men det finns stora skillnader mellan olika län/regioner, säger rapportens författare Lars Annerberg på Sveriges Bussföretag.

Allt dyrare i Kronoberg
Han pekar på att kostnaden per resa har minskat med sex procent i Värmland inklusive Karlstad. I Kronobergs län, däremot, är bilden en helt annan. Länet ligger i topp när det gäller kostnadsökning. Mellan 2007 och 2012 ökade kostnaden per resa med hela 36 procent i Kronobergs län. Samtidigt hade Kronoberg den största resandeökningen i landet år 2012.

Det är dock inte en ökning som har skett gratis. Kostnaderna för kollektivtrafiken i Kronoberg ökade nämligen med 71 procent under perioden 2007 – 2012. Andra län/regioner med en dramatisk kostnadsutveckling är Halland (+83 %), Kalmar (+47 %), Skåne (+41 %), Örebro (+34 %) samt Jönköping och Västra Götaland (båda +32 %).

Lars Annerberg, Sveriges Bussföretag: Det finns en stor potential för effektiviseringar i kollektivtrafiken. Foto: Ulo Maasing.

Lars Annerberg, Sveriges Bussföretag: Det finns en stor potential för effektiviseringar i kollektivtrafiken. Foto: Ulo Maasing.

Den positiva utvecklingen i Värmland förklaras i rapporten med att utbudet har kundanpassats och effektiviserats, bland annat genom ett attraktivare linjenät och genom att resurserna har omfördelats.

Den lokala och regionala tågtrafiken bidrar starkt till att kostnaderna för kollektivtrafiken skjuter i höjden så snabbt. Under perioden 2007 – 2012 ökade trafikeringskostnaderna för tåg med 81 procent, men bara med 23 procent för buss.

– När man ser på kostnadsutvecklingen på olika håll i landet står det helt klart att det finns en stor effektiviseringspotential inom kollektivtrafikbranschen. Allt kan inte förklaras med att det skulle råda speciella förutsättningar i det ena eller andra länet eller regionen.

– Det går inte heller att skylla stora kostnadsökningar på miljövänligare trafik eller ökad tillgänglighet för funktionsnedsatta. Om man istället i upphandlingar skulle ställa mer funktionskrav och mindre detaljkrav skulle man få mer kollektivtrafik för samma penningpåse utan att tumma på miljökrav eller tillgänglighet, hävdar Lars Annerberg.

– Vi har inte råd att fortsätta att slösa med kollektivtrafikens pengar. Ska vi lyckas öka antalet resenärer i kollektivtrafiken måste vi använda våra samlade resurser kostnadseffektivt och klokt, säger Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag.

Bättre, men många detaljkrav
I likhet med tidigare år fortsätter många upphandlare av kollektivtrafik att ställa egna detlajkrav på bussarna. Det är krav som gör trafiken dyrare, utan att för den skull göra den bättre. I fjol användes också branschens indexrekommendationer i 77 procent av upphandlingarna.

Nästan alla upphandlare anslöt sig också till branschens fördubblingsmål, men oftast i allmänna ordalag. Konkreta detaljmål lyser ofta med sin frånvaro. Därmed riskerar fördubblingsambitionerna att inte slå igenom i praktiken.

– Utvecklingen går trots allt åt rätt håll, säger Lars Annerberg, och pekar på att branschens gemensamma rekommendationer i fjol användes för 38 procent av den upphandlade trafiken.

– Andra hänvisar i sina upphandlingar till branschkraven i Buss 2010, men ställer sedan egna detaljkrav som går utanför rekommendationerna. Det driver upp kostnaderna och gör att man har mindre pengar att satsa på att förbättra trafiken och därmed nå ett ökat resande, konstaterar Annerberg.

Rapporten från Sveriges Bussföretag visar att branschens rekommendationer om incitamentsavtal har slagit igenom i hög grad.

Att låta trafikföretagen ha ansvaret för planeringen av tidtabeller och bussarnas omlopp är en viktig åtgärd för en effektiv trafik. Även här går utvecklingen åt rätt håll, konstaterar rapporten. Nästan tre fjärdedelar av den busstrafik som upphandlades i fjol lägger planeringsansvaret på trafikföretagen.

Share Dela

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)