Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘fossilfritt’

Scania fasar ut fossila leverantörer

Buss- och lastbilstillverkaren Scania ska genomföra långtgående åtgärder för att fasa ut fossilt från företagets leverantörskedja till 2030. Tillsammans med sina leverantörer har Scania etablerat en strategi för att ta bort de största källorna till koldioxidutsläpp från de vanligast förekommande produktionsmaterialen samt batterier.

Sparar 110 000 ton koldioxid per år

Bussoperatören Keolis blev helt fossilfritt 2015. Därmed spar företaget nu 110 000 ton koldioxid per år på de cirka elva miljoner mil om året som Keolis bussar avverkar i Sverige. Keolis har cirka 1 600 fordon, av vilka ungefär 200 kör på HVO.

Fossilfritt år i Skåne

Nu har ett år gått sedan Skånetrafikens buss- och tågresor blev helt fossilbränslefria. Det har besparat skåningarna 80 000 ton växthusgaser eftersom all skånsk kollektivtrafik nu använder förnybar el märkt Bra Miljöval, biodiesel eller biogas.

MP: Slut med fossila drivmedel 2030

Vid en pressträff i Almedalen på söndagsförmiddagen presenterade Miljöpartiets språkrör Per Bolund en färdplan som partiet menar ska göra det möjligt att helt sluta med försäljningen av fossil bensin och diesel från år 2030. MP vill istället gynna konvertering av fossilbränsledrivna fordon samt investera i elektrifiering och biogas.

Fossil comeback i Luleå orsakas av brist på HVO

I november förra året gick Luleå Lokaltrafik, LLT, ut med en spektakulär kampanj där man talade om att samtliga företagets bussar nu kördes på fossilfria drivmedel. En upprörd dinosaurie demonstrerade till och med vid övergången med plakat där LLT buades ut av det fossila djuret. Men nu är det inte längre fossilfritt hos LLT. Brist på drivmedlet HVO är orsaken, skriver Norrbottens-Kuriren. Och värre kan det bli.

Energimyndigheten: Bussarna driver på mot förnybart i transportsektorn

Transportsektorn fortsätter att öka sin andel av förnybar energi. Framförallt beror det på att biodieseln HVO ökar på marknaden. Drivande i utvecklingen är bussbranschen. Det konstaterar Energimyndigheten i årets uppföljning av de energipolitiska målen i landet, Energiindikatorer 2018.

Scania: Batteribussar redan ekonomiskt konkurrenskraftiga med dieselbussar

Batteridrivna bussar kostar redan idag inte mer än dieseldrivna i Tyskland och Sverige om man ser till totalkostnaden över fordonets livstid, det som brukar kallas Total Cost of Ownership, TOC. Det slår buss- och lastbilstillverkaren Scania fast i en omfattande, ny rapport om fossilfria tunga fordon. I Sverige är dessutom totalkostnaden för batteridrivna distributionsfordon redan i nivå med motsvarande dieseldrivna fordon, enligt rapporten The Pathways Study, Achieving fossil free commercial transport by 2050.

Tvärstopp hotar för fossilfria bussar

Nya politiska beslut i Sverige och förslag inom EU hotar att bryta bussbranschens satsning på en fossilfri fordonsflotta. Det varnar Sveriges Bussföretag som på torsdagen arrangerar ett frukostseminarium om bussbranschens arbete för fossilfri busstrafik. Där medverkar bland andra Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige samt SL-chefen Caroline Ottosson. Och bussbranschen är inte ensam om oron för att dagens utveckling mot fossilfrihet kan stoppas. Även Svensk Kollektivtrafik, som är branschorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen, är djupt bekymrat.

Uppland spräcker fossilfritt mål

Det mål som Region Uppsala har satt upp för fossilfri busstrafik spricker. Redan nu har nämligen UL:s busstrafik med råge överträffat målet för 2017. Det framgår av regionens redovisning av sitt miljöarbete för första halvåret i år. På sikt ska stadsbussarna drivas med el och regionbussarna köras på biodiesel och biogas.

Energiministern lovar spelregler för fossilfritt

Energiminister Ibrahim Baylan(S) utlovade på tisdagen förslag från regeringen när det gäller villkoren för förnyelsebara drivmedel. Ibrahim Baylan var en av talarna på Energimyndighetens nationella konferens Energiutblick 2017.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)