Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Scania: Batteribussar redan ekonomiskt konkurrenskraftiga med dieselbussar

En av Östersunds elbussar från Scania under laddning. Redan nu är livstidskostnaden för batteribussar i Sverige i nivå med dieselbussar enligt en färsk rapport från Scania. Foto: Ulo Maasing.

Batteridrivna bussar kostar redan idag inte mer än dieseldrivna i Tyskland och Sverige om man ser till totalkostnaden över fordonets livstid, det som brukar kallas Total Cost of Ownership, TOC. Det slår buss- och lastbilstillverkaren Scania fast i en omfattande, ny rapport om fossilfria tunga fordon. I Sverige är dessutom totalkostnaden för batteridrivna distributionsfordon redan i nivå med motsvarande dieseldrivna fordon, enligt rapporten The Pathways Study, Achieving fossil free commercial transport by 2050.

Enligt Scania kommer dessutom TOC att ligga i nivå med dieselfordon i alla fordonssegment, även för långväga trafik, år 2031.

Sett i ett längre perspektiv, fram till år 2050, kommer en omfattande satsning på batteridrivna fordon att kräva fyra – fem gånger större investeringar i infrastruktur jämfört med dagens situation. Men samtidigt kommer driftskostnaderna att sjunka med 40 procent.

Enligt Scanias rapport är en satsning på batteridrivna fordon den mest kostnadseffektiva vägen framåt och kommer att sänka totalkostnaderna för trafikystemet med 20 procent jämfört med dagens lösningar.

Scanias slutsats är att nå klimatmålet enligt Parisavtalet om fossiloberoende inom tunga transporter senast 2050 inte bara är möjligt, utan också ekonomiskt attraktivt från ett samhällsperspektiv.

– Vi klarar av att sänka CO2- utsläpp med mer än 20 procent genom att det befintliga systemet utnyttjas smartare. Utöver detta finns flera bränsle- och drivlinespår på vägen mot en fossilfri framtid. Biobränslen minskar CO2-utsläpp snabbast och elektrifiering är det mest kostnadseffektiva, säger Henrik Henriksson, vd och koncernchef för Scania.

Här är de huvudsakliga slutsatserna från The Pathways Study: Achieving fossil-free commercial transport by 2050:

Smartare logistik: Koldioxidutsläpp kan kapas med mer än 20 procent genom att optimera transportsystemet, t ex genom förbättrad ruttplanering och lasthantering. Resterande kan nås genom olika bränsle- och drivlinealternativ.

Elektrifiering: Batteridrivna elfordon utgör den mest effektiva, snabbaste och kostnadseffektiva vägen i länder med infrastrukturella förutsättningar att erbjuda allmänna laddningssystem och fossilfri elektricitet. Fullskalig elektrifiering kommer dock att kräva fyra till fem gånger större infrastrukturinvesteringar jämfört med idag. I gengäld blir driftskostnad 40 procent lägre än för tunga dieselfordon. Elvägar för fjärrtransporter kan påskynda elektrifiering, särskilt under det närmaste årtiondet när batterikostnaderna väntas förbli höga.

Biobränsle: Kommersiellt tillgängliga biobränslen, som biogas, biodiesel och etanol, kommer inledningsvis att vara en effektiv och genomförbar väg eftersom man kan utnyttja traditionell förbränningsmotorteknik. Den finns här och nu. Med ett maximalt utnyttjande av tillgängliga biobränslen, kommer biobränslebaserade förbränningsmotorer att kunna driva en femtedel av alla fordon 2050.

Bränsleceller: Bränsleceller är dyrare och därför väntas en väsentlig tillväxt ske senare än för batteridrivna elfordon. Om teknikkostnaderna minskar och det finns tillräckligt mycket förnybar vätgas till låg kostnad kan bränsleceller utgöra en betydande del av fordonsflottan till 2050.

För att nå målen krävs det en hel del enligt Scania. Bland annat krävs en teknisk förändringstakt som saknar motstycke, utan också att intilliggande branscher blir fossilfria.

Annat som krävs enligt Scanias rapport är tydliga åtaganden, med finansiering, måste omedelbart göras för att stötta storskalig teknikutveckling och tillhörande infrastruktur. Laddnings- och tankningssystem måste vara lika öppna, enkla och tillgängliga som de vi har idag. Det globala energisystemet måste parallellt fasa ut fossilbränsleberoendet.

Transportköpare måste också fortsätta att ställa krav på fossilfria lösningar och leveranser.

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)