Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘framdörrar’

Klartecken från Arbetsmiljöverket till öppna framdörrar

Arbetsmiljöverket har nu gett klartecken till öppna framdörrar på bussarna i hela Dalarna. Det innebär att framdörrarna på de bussar som kör för Dalatrafik öppnas på tisdagen. Arbetsmiljöverket har även hävt det skyddsstopp som lagts av huvudskyddsombudet på Svealandstrafiken på en stor del av busstrafiken i Örebro län och i Västmanland.

Fler och fler framdörrar öppnas

I och med att pandemirestriktionerna till största delen hävdes den 9 februari har framdörrarna på bussarna åter öppnats i större delen av landet – och fler följer. På måndag den 14 februari börjar således dörrarna öppnas i Länstrafiken Västerbottens trafik. Samma dag blir det åter möjligt att stiga ombord på Karlstadsbuss och Värmlandstrafiks bussar via framdörrarna.

Facket stoppar öppna framdörrar

Länstrafiken Örebro måste senarelägga öppnandet av framdörrarna på flertalet bussar i sin trafik. Detta sedan huvudskyddsombudet på Svealandstrafiken på onsdagskvällen lagt ett skyddsstopp, en så kallad §6.7 mot öppnandet av framdörrarna. Svealandstrafiken kör en stor del av busstrafiken i Örebro län, bland annat stadsbussarna i Örebro. Länstrafiken hade planerat att börja öppna framdörrarna från fredag den 11 februari.

I väntan på Arbetsmiljöverket…

Nästan över hela Sverige öppnas bussarnas framdörrar åter under onsdagen eller torsdagen. Men på några håll kan länstrafikbolagen inte göra det. I Dalarna och även för en viss trafik i Örebro län tvingas man avvakta besked från Arbetsmiljöverket innan framdörrarna kan öppnas. Länstrafiken Örebro öppnar dörrarna på flertalet bussar från och med fredagen.

Fler regioner öppnar framdörrarna på bussarna

Beskeden om att framdörrarna öppnas på bussarna i allt fler regioner strömmar nu in. På tisdagsmorgonen gick således Skånetrafiken liksom Region Uppsala ut med besked om öppna framdörrar från onsdagsmorgonen. Även Östgötatrafiken öppnar framdörrarna på onsdagen. Sedan tidigare har ett antal regioner i landet beslutat om samma sak.

Öppna framdörrar även hos Västtrafik

Även Västtrafik, som svarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland, har nu beslutat att åter öppna framdörrarna på bussarna. Detta sedan regeringen på torsdagen meddelade att nästan alla coronarestriktioner i landet avvecklas från och med den 9 februari. Även på andra håll öppnas nu framdörrarna, exempelvis i Uppsala som öppnar fram den 9 februari.

SL öppnar framdörrarna

Nu börjar framdörrarna på bussarna öppnas igen. Den 9 februri, när nästan alla coronarestriktioner i landet upphävs, öppnar SL åter framdörrarna i hela SL-trafikens omkring 2 200 bussar. Det betyder att den som vill åter kommer att kunna köpa enkelbiljett med reskassa och betalkort ombord på SL:s bussar.

Stängda framdörrar gav kraftigt ökat fusk

När Hallandstrafiken för snart två veckor sedan åter stängde framdörrarna på bussarna ökade fuskåkandet markant. Under tre dagar förra veckan ställde Hallandstrafikens kontrollanter ut 66 kontrollavgifter till resenärer, främst för att de saknade färdbevis överhuvud taget. Det är cirka 200 % fler avgifter jämfört med en genomsnittsvecka år 2020.

Tveksamt och ohållbart att stänga framdörrarna

Återigen väntar en prövningens tid för kollektivtrafiken och dess resenärer. Åtgärden att åter stänga bussarnas framdörrar är inte förankrad vare sig hos Folkhälsomyndigheten eller de regionala smittskydden. Denna åtgärd sannerligen tveksam och definitivt inte hållbar. Om det är hela den svenska kollektivtrafiken enig, mellan stad och land och över partigränser. Men alternativet är långt sämre. Det skriver Kristoffer Tamsons (M), ordförande för branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik och SL i detta debattinlägg.

Snart är alla framdörrar stängda (uppdaterad)

Blekingetrafiken, X-trafik, Hallandstrafiken… På onsdagseftermiddagen och kvällen beslutade allt fler trafikhuvudmän att stänga framdörrarna på bussar i kollektivtrafik. Från och med 14 januari stängs således  tillfälligt de främre dörrarna på alla bussar hos Blekingetrafiken. Beslutet gäller preliminärt fram till och med den 31 januari.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)