Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Exmensarbeten om framkomlighet för bussar prisas

Två examensarbeten om framkomlighet för busstrafik prisas. Foto: Ulo Maasing.

Framkomlighet för busstrafik är temat i två examensarbeten som belönas med 40 000 respektive 20 000 kronor. Det är K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik som skulle delat ut priset vid webbinariet ”Strategiska verktyg för ökad framkomlighet för busstrafik” på tisdgseftermiddagen.  Tekniska problem gjorde att webinariet har  fått skjutas upp till ett kommande datum. Vinnarna av branschens pris för bästa uppsats presenterar sina arbeten under webbinariet.

Priset delas ut till examenarbete som har skrivits vid ett svenskt universitet eller högskola och som handlar om någon aspekt av kollektivtrafik på väg. Examensarbetet ska vara på kandidat- eller mastersnivå.

Priset delas ut till det eller de examensarbete som är mest relevant och intressant för branschen samt håller den högsta vetenskapliga kvalitén. Priset har delats ut vartannat år under ca 15 år. Juryn har bestått av Lars Annerberg från Sveriges Bussföretag, Lars Sandberg från Svensk Kollektivtrafik samt juryns ordförande Helena Svensson från K2.

Första pris, ett arvode på 40 000kr, tilldelas Filip Tammergård från Linköpings universitet för examensarbetet ”Intelligent styrning av trafiksignaler – Trafiksignalstyrningens påverkan på tidsfördröjningar och utsläpp i trafiken”. Klicka här för att ladda ner uppsatsen.

Juryns motivering:
” För att ha lyft fram ett ämne som fått alldeles för lite uppmärksamhet, men där potentialen för att utveckla kollektivtrafiken är enorm. Digitaliseringens möjligheter för kollektivtrafiken synliggörs genom att arbetet visar hur smart styrning av trafiksignaler kan leda till minskade körtider som leder till minskade koldioxidutsläpp, lägre produktionskostnader, kortare restider och därigenom ökat kollektivtrafikresande. Arbetet visar hur en förhållandevis billig investering kan ge snabb och stor utväxling och enkelt implanteras i många kommuner, liksom av staten. God vetenskaplig kvalitet och ett systematiskt tillvägagångssätt genomsyrar arbetet.”

Andra pris, ett arvode på 20 000kr, tilldelas Oskar Fransén från Lunds universitet för examensarbetet ”Busskörfält – Potential för regional busstrafik”. Klicka här för att ladda ner uppsatsen.

Juryns motivering:
”För att ha fördjupat kunskaperna kring det ständigt aktuella ämnet busskörfältens potential, denna gång för regional busstrafik. Nyttan för branschen görs tydlig genom att arbetet visar på möjligheter att öka andelen resande med kollektivtrafik genom att trafiken kan snabbas upp och bussens prioritet i förhållande till bilen blir uppenbar vid vältrafikerade infarter till tätorter. Arbetet håller god vetenskaplig kvalitet och visar på kunnighet i datahantering och analysarbete liksom förståelse för de behov kollektivtrafikens aktörer har.”

Branschens pris för bästa examensarbete delas ut av Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Priset sponsras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Arriva, Nobina, Transdev samt av Keolis och Vy.

Taggat som: , , , , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)