Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Gamla Uppsala Buss’

Fossilfritt och palmoljefritt i Uppsala

Gamla Uppsala Buss AB (GUB), som kör stadsbussarna och viss regiontrafik i Uppsala, kör i år en helt fossilfri kollektivtrafik. Halvårsavstämningen av bolagets miljömål visar att målet om fossilfria drivmedel hålls. Den HVO företaget vid sidan av biogas använder som drivmedel är helt fri från palmolja, och företaget ser inga problem med att även i framtiden få tillräckliga leveranser av HVO.

Uppsalabussar får ny stolklädsel av gammal

När busspassagerarnas rumpor har nött ut stolklädseln blir den som ny. Gamla Uppsala Buss (GUB), som kör stadstrafiken i Uppsala, satsar på att återvinna sliten bussklädsel och använda den som råvara till nya textilier. Det är ett led i företagets miljöarbete. Redan idag kör man en 100-procentigt fossilfri busstrafik. Nu kommer textilierna på bussarna in i miljöarbetet.

Sjukresebeställningar låg öppna på internet

Allt fler läckor med information som har legat öppet på internet avslöjas nu. Det handlar inte bara om den stora 1177-skandalen. Region Uppsala har tagit del av information om att inspelade samtal gällande sjukresebeställningar har funnits tillgängliga på internet.

Uppsalas bussar nu fossilfria

Nu är Uppsala fossilfritt, i alla fall när det gäller stadsbussarna och lite till. Ett år före det uppsatta målet kör nu alla bussar som tillhör Gamla Uppsala Buss (GUB) helt fossilfritt. GUB kör stadsbussarna och viss regiontrafik i Uppsala.

Bussförare i Uppsala vill slippa kolla

Bussförare som kör stadsbussarna i Uppsala kräver att få slippa att kontrollera biljetter. Orsaken är hot och våld mot förare, rapporterar SvT Nyheter Uppsala. Jan Morén, skyddsombud för Kommunal vid Gamla Uppsala Buss, säger till SvT Uppsala att 80 – 90 procent av de situationer som förekommer med hot och våld mot bussförare är kopplade till viseringar av biljetter.

Uppsalabussar överträffar miljömål

Gamla Uppsala Buss AB (GUB,) som kör stadsbussarna i Uppsala, nådde eller överträffade samtliga uppsatta miljömål 2017. GUB:s mål för 2017 var att köra minst 75 procent av trafiken på fossilfria drivmedel. Resultatet slutade på hela 85,4 procent, där biogas stod för 45,3 och biodieseln HVO för 40,1 procent av den totala körsträckan.

Vill att taxi petas till förmån för bussar

Taxibilar kan komma att förbjudas på fredags- och lördagsnätter på Stora Torget i Uppsala. Syftet är att förbättra framkomligheten för busstrafiken. Både UL (Upplands Lokaltrafik) och operatören Gamla Uppsala Buss(GUB) vill ha bort taxi från Stora Torget under helgnätterna, rapporterar Sveriges Radio P4 Uppland.

Vd-skifte på Gamla Uppsala Buss

Gamla Uppsala Buss (GUB), som ägs av Region Uppsala, har ny vd sedan en tid. Det är Jonas Skovgaard som närmast kommer från SJ där han arbetat som affärschef och bland annat ansvarade för upphandlade affärer: Tåg i Bergslagen samt Västtågen (pendel- och regionaltågen i västra Sverige).

Snart fossilfritt i Uppsala

Stadsbusstrafiken i Uppsala blir allt mer fossilfri. Trafiken körs av Gamla Uppsala Buss, GUB, som använder allt mindre fossila drivmedel. Målet för all kollektivtrafik i Region Uppsala län är fossilfrihet till år 2020. GUB:s mål för 2016 var att köra 65 procent av trafiken på fossilfria drivmedel och resultatet överträffade förväntningarna och slutade på 69,9 procent.

Blodig kampanj på Uppsalabussar

Under några dygn med start på tisdagen blir det blodigt på utvalda bussar i Uppsala. Bakgrunden är att blodcentralen på Akademiska sjukhuset i Uppsala under det senaste året vid ett flertal tillfällen haft akut blodbrist. För att minska risken för inställda operationer prövar man nu en okonventionell metod som syftar till att rekrytera fler blodgivare i Uppsala. Under ett par dygn kommer illustrerade blodpåsar att hänga på utvalda stadsbussar och i Friskis & Svettis lokaler.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)