Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Gdynia’

Fler reser mellan Karlskrona och Gdynia

Nu ökar resandet med Stena Lines fartyg mellan Karlskrona och Gdynia, rapporterar rederiet. Under pandemin har hittills frakttrafiken hållit verksamheten igång och överträffat rederiets förväntningar på linjen. Nu ökar även passagerarvolymerna och Stena Line ser en ökning av både resande och av bokningar inför den kommande högsäsongen.

Trådbussen lever vidare med batterier och bränsleceller och mindre tråd

När den polska busstillverkaren Solaris häromveckan fick en order på 18 nya trådbussar till de italienska städerna Modena och Parma var det bara ytterligare ett bevis på att trådbussen lever vidare i Europa. På flera håll byggs systemen ut, utan att det för den skull dras luftledningar överallt. Istället laddas bussarnas batterier på de sträckor där det finns luftledningar. På andra sträckor körs de som batteribussar. IMC, In Motion Charging, kallas tekniken.

Ökad kapacitet Karlskrona – Gdynia

Kapaciteten på färjelinjen mellan Karlskrona och Gdynia har nu utökats sedan Stena Line i helgen satte in fartyget Stena Nordica som det fjärde ordinarie fartyget på rutten. Tidigare har linjen trafikerats av tre RoPax-fartyg och ett fraktfartyg. Med Stena Nordica trafikeras linjen av fyra RoPax-fartyg som ger både frakt och passagerare tillgång till upp till fyra avgångar per dag från varje hamn. Antalet avgångar per vecka är nu 46 vilket är rekord på linjen.

Trådbussar för trådfri trafik från Solaris

Den polska busstillverkaren Solaris har vunnit en upphandling av 30 trådbussar till lokaltrafiken i staden Gdynia vid den polska Östersjökusten. Det handlar om både normalstora stadsbussar och ledbussar, men trots att det är trådbussar kan de klara flera att köra flera dussin kilometer utan luftledning. Bussarna är nämligen utrustade med batterier som laddas när de körs som traditionella trådbussar.

Europeiskt pris till Göteborgs elbussar

EU-nätverket Civitas, som arbetar för hållbara städer och energieffektiva transportsystem, har prisat Göteborgs projekt med elbussar, ElectriCity. Vid Civitas årliga, internationella konferens som i år hölls i Gdynia i Polen fick elbussarna på linje 55 i Göteborg andra pris i kategorin Transformation, ”omvandling”. Första pris gick till Polens näst största stad Krakow.

Tusen trådbussar från Solaris

Den polska busstillverkaren Solaris har i dagarna levererat sin 1000:e och 1001:a trådbuss. Trollino nr 1000 gick till Salzburg, Österrike och Trollino 1001 till lokaltrafikföretaget PKT i Gdynia.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)