Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Gerhard Wennerström’

Största bussoperatören in i Samtrafiken

Sveriges största bussoperatör, Nobina Sverige, går in som ny delägare i kollektivtrafikens samarbetsorgan Samtrafiken. I och med detta har nu Samtrafiken 38 privata och offentliga kollektivtrafikaktörer som delägare.

Klart med sammanslagning X2AB och Samtrafiken – X2AB:s verksamhet avvecklas

Det så kallade fördubblingsbolaget X2AB:s verksamhet och Samtrafiken slås samman från och med den 1 maj 2015. Då tar Samtrafiken över den utvecklingsverksamhet som X2AB byggt upp under drygt tre års tid. Syftet är enligt ägarna att tillvarata styrkorna i båda organisationerna och därigenom skapa förutsättningar för en fortsatt offensiv branschgemensam utvecklingsverksamhet. I samband med övertagandet kommer X2AB att avvecklas. Samtrafiken tar över X2AB:s medarbetare förutom vd:n Charlotte Wäreborn Schultz.

50 företag i nytt avtal med Samtrafiken

Kollektivtrafikbranschens samverkans- och tjänsteutvecklingsföretag Samtrafiken har förnyat partneravtal. Det innebär att SJ, Västtrafik, Ybuss och ytterligare 47 trafikföretag har uppdaterat formerna för det gemensamma arbetet inom Samtrafiken.

Topplista över pendlingsbara städer

Stockholm är den mest pendlingsbara staden i Sverige. På andra och delad tredje plats kommer Uppsala respektive Göteborg och Linköping. Det framgår av en kartläggning av hur det går att pendla med kollektivtrafiken till 21 stora svenska städer som Samtrafiken har genomfört.

Samtrafiken och X2AB slås samman?

Samtrafiken och det så kallade fördubblingsbolaget, X2AB, kan komma att slås samman. En mindre grupp av Samtrafikens ägare utreder just nu förutsättningarna för ett samgående mellan de båda aktörerna.

All kollektivtrafik säljs på nätet

Från Arlanda flygplats till Storgatan i Eskilstuna eller från Slussen i Stockholm till Elmia i Jönköping. Snart kommer det att vara enklare för resenärer som väljer kollektivtrafiken att både planera sin resa och samtidigt köpa biljett för hela resan. Det sker genom att Samtrafiken i höst lanserar en e-handelslösning för den digitala reseplaneraren Resrobot. Köpfunktionen har tagits fram av företaget X2AB men kommer att drivas av webbresebyrån Travelnode.

Samtrafiken in i kollektivtrafikhus utan bussar

Samtrafiken flyttar i februari in som en av de första hyresgästerna in i Kollektivtrafikens hus i Stockholm. Något helt eget hus för kollektivtrafikbranschen är det dock inte fråga om utan 1200 kvadratmeter tidigare konferenslokaler på Stockholms centralstation som har byggts om till kontorslokaler. Mer än halva kollektivtrafikbranschen väljer också en annan lokalisering.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)