Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Helena Leufstadius’

”Nu krävs besked från EU om biodrivmedel”

Det finns en klar risk att biodrivmedel blir dyrare efter årsskiftet. Nu måste EU ge Sverige besked om fortsatt skattebefrielse för förnyelsebara drivmedel efter 2020. Det skriver Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund och Svensk Kollektivtrafiks vd Helena Leufstadius i det senaste numret av den internationella kollektivtrafikunionen UITP:s nyhetsbrev.

”Reseavdraget gynnar välbetalda bilister i storstad”

Reseavdraget har framför allt blivit ett avdrag för högavlönade män i storstadsregionernas utkanter som reser med bil. Samtidigt saknar var tredje landsbygdsbo kollektivtrafik. Det är dags att ändra reseavdraget, skriver Helena Leufstadius och Lars Sandberg, Svensk Kollektivtrafik, i en debattartikel i Dagens Nyheter. Artikeln ska ses mot att Reseavdragskommittén lägger fram sitt betänkande om en månad.

”Geofencing kan ge ökad säkerhet för gasbussar”

Med anledning av gasbussexplosionen i Stockholm i söndags höll infrastrukturminister Tomas Eneroth(S) på fredagen ett möte för en rad företrädare för myndigheter och organisationer inom buss- och kollektivtrafiken. Från Svensk Kollektivtrafik framhöll man bland annat att så kallad geofencing kan bidra till att öka säkerheten för gasbussar.

”Bussföretagen bortser från unika förutsättningar”

Sveriges Bussföretag väljer att bortse från att varje upphandling har unika förutsättningar. Redan i dag upphandlas kollektivtrafiken på ett väl genomtänkt sätt. Det skriver Svensk Kollektivtrafiks vd Helena Leufstadius i Dagens Samhälle med anledning av en tidigare debattartikel i tidningen där Sveriges Bussföretags vice vd Anna Grönlund manar till bättre upphandlingar med ”färre särkrav, bejakande av innovativ teknik och ett medvetet val av kostnadseffektiva kollektivtrafiklösningar.”

Branschen stöder krav på kameror mot felparkerade bilar

Såväl Sveriges Bussföretag som Svensk Kollektivtrafik backar upp kravet på kameror i bussar för att stävja problemet med felparkerade bilar som hindrar busstrafiken. Tomas Eriksson(MP), nytt regionråd i Region Stockholm med ansvar för kollektivtrafikens framkomlighet har den senaste tiden flera gånger väckt frågan, bland annat i en intervju i Bussmagasinet.se och i samband med ett möte i framkomlighetskommissionen i Storstockholm.

Kommuner och landsting tjänar miljarder på kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken ger stora intäkter till kommuner, landsting och regioner. Skatteintäkterna för dessa ökar med 2,93 miljarder kronor per år, enligt en ny rapport som konsultföretaget WSP har tagit fram på uppdrag av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Rapporten presenterades på tisdagen på Persontrafikmässan och konstaterar också att om kollektivtrafiken tas bort skulle 106 000 arbetstillfällen försvinna och bruttolönerna i Sverige minska med över 9 miljarder kronor.

Ny rapport: Kollektivtrafiken kan göra mer än vad som krävs för klimatet

Kollektivtrafiken i Sverige behöver minska sina utsläpp av koldioxid med 600 000 ton till år 2030, om man utgår från läget 2010. Det konstaterade Karin Brundell Freij från konsultföretaget WSP när hon på tisdagen i Almedalen presenterade en ny rapport om kollektivtrafikens klimatutsläpp. Rapporten har beställts av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Svensk Kollektivtrafiks vd Helena Leufstadius varnade samtidigt för att branschen riskerar en miljömässig backlash om de förslag förverkligas som nu finns inom EU om bland annat biobränslen.

”Hastverk om handhållet från regeringen skapar stora problem”

Den första februari blev det förbjudet för fordonsförare att använda handhållen kommunikations-utrustning under färd. Förbudet skapar stora problem för kollektivtrafiken, men också för annan viktig verksamhet. Det är nödvändigt med ett tillfälligt undantag från förbudet, skriver Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag,Svensk Kollektivtrafiks vd Helena Leufstadius och trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons(M) i Stockholms läns landsting i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Stadsutveckling i fokus för EU – men svensk fossilfrihet hotas

EU-kommissionen planerar att nästa år lansera en ny plattform för stadsutveckling, en ny Urban Agenda. Den ska bland annat innehålla en rad förslag, och lagförslag, som gäller kollektivtrafik och sådant som påverkar kollektivtrafiken. Men redan nu finns förslag som har kritiserats skarpt från den svenska kollektivtrafikbranschen liksom från UITP, den internationella kollektivtrafikunionen.

Ordförandeskifte i Partnersamverkan

Helena Leufstadius, vd för branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik, tar över som ordförande i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Posten alternerar mellan Svensk Kollektivtrafik och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Det övergripande målet för Partnersamverkan är att kollektivtrafiken ska nå en fördubblad marknadsandel.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)