Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Helena Leufstadius’

“Olika besked från myndigheter ger problem”

I en stor del av landet har de ansvariga för kollektivtrafiken under den senaste månaden beslutat att stänga framdörren på bussarna. Men smittskydd måste gälla både förare och resenärer och stängda framdörrar gör att fler personer utsätts för smittorisk. Det skriver branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik i ett brev till bland andra Arbetsmiljöverket och regeringen. Där klagar organisationen också på att Arbetsmiljöverket har kommit med olika besked om hur bussförarna kan skyddas: genom stängda framdörrar eller en plexiglasskärm vid förarplatsen.

Svensk Kollektivtrafik: ”Svårt begränsa antalet resenärer i fordonen”

De allmänna råd för kollektivtrafiken som Folkhälsomyndigheten nu tagit fram, och som presenterades på en presskonferens tidigare på onsdagen (klicka här) ger alla en gemensam utgångspunkt att arbeta utifrån, kommenterar branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik som organiserar de kollektivtrafikmyndigheter som upphandlar kollektivtrafik. Dock ser man svårigheter att begränsa antalet resenärer per buss, något som görs både i Danmark och Norge.

Svensk Kollektivtrafik: ”Dubbelt negativt med nya permitteringsregler”

De tillfälliga regler för korttidspermittering som regeringen infört innebär en dubbel, negativ påverkan för regionerna. Det skriver branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik i ett brev till infrastrukturdepartementet. Dels får regionerna som svarar för kollektivtrafiken ingen ersättning för det stora intäktsbortfall som är en följd av det nya coronaviruset och det minskade resandet, dels får de trafikföretag som kör kollektivtrafik på uppdrag av regionerna ingen ersättning om de tvingas att permittera medarbetare utan lön.

Covid-19: “Staten måste ställa upp för kollektivtrafiken”

För att samhället ska kunna fungera under coronakrisen är kollektivtrafiken är avgörande. Kollektivtrafiken måste pekas ut som samhällskritisk så att vi kan garantera att den kan fortsätta leverera i normalläge. Där måste staten ta sitt ansvar gentemot regionerna och garantera ett gemensamt ansvar för kostnaderna för kollektivtrafiken. Miljardförluster hotar branschen. Det var branschorganisationen Svensk Kollektivtrafiks budskap under mötet mellan branschen och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på onsdagsmorgonen.

”Nödvändigt med stöd till branschen”

Som vi nyligen rapporterat har resandet i kollektivtrafiken i Storstockholm minskat med omkring 20 procent. Men Storstockholm är inte unikt. Runt om i landet tar allt färre bussen eller de spårbundna trafikmedlen. Även i de andra storstadsregionerna minskar resandet, men nergången är inte begränsad till storstäderna.

”Nu krävs besked från EU om biodrivmedel”

Det finns en klar risk att biodrivmedel blir dyrare efter årsskiftet. Nu måste EU ge Sverige besked om fortsatt skattebefrielse för förnyelsebara drivmedel efter 2020. Det skriver Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund och Svensk Kollektivtrafiks vd Helena Leufstadius i det senaste numret av den internationella kollektivtrafikunionen UITP:s nyhetsbrev.

”Reseavdraget gynnar välbetalda bilister i storstad”

Reseavdraget har framför allt blivit ett avdrag för högavlönade män i storstadsregionernas utkanter som reser med bil. Samtidigt saknar var tredje landsbygdsbo kollektivtrafik. Det är dags att ändra reseavdraget, skriver Helena Leufstadius och Lars Sandberg, Svensk Kollektivtrafik, i en debattartikel i Dagens Nyheter. Artikeln ska ses mot att Reseavdragskommittén lägger fram sitt betänkande om en månad.

”Geofencing kan ge ökad säkerhet för gasbussar”

Med anledning av gasbussexplosionen i Stockholm i söndags höll infrastrukturminister Tomas Eneroth(S) på fredagen ett möte för en rad företrädare för myndigheter och organisationer inom buss- och kollektivtrafiken. Från Svensk Kollektivtrafik framhöll man bland annat att så kallad geofencing kan bidra till att öka säkerheten för gasbussar.

”Bussföretagen bortser från unika förutsättningar”

Sveriges Bussföretag väljer att bortse från att varje upphandling har unika förutsättningar. Redan i dag upphandlas kollektivtrafiken på ett väl genomtänkt sätt. Det skriver Svensk Kollektivtrafiks vd Helena Leufstadius i Dagens Samhälle med anledning av en tidigare debattartikel i tidningen där Sveriges Bussföretags vice vd Anna Grönlund manar till bättre upphandlingar med ”färre särkrav, bejakande av innovativ teknik och ett medvetet val av kostnadseffektiva kollektivtrafiklösningar.”

Branschen stöder krav på kameror mot felparkerade bilar

Såväl Sveriges Bussföretag som Svensk Kollektivtrafik backar upp kravet på kameror i bussar för att stävja problemet med felparkerade bilar som hindrar busstrafiken. Tomas Eriksson(MP), nytt regionråd i Region Stockholm med ansvar för kollektivtrafikens framkomlighet har den senaste tiden flera gånger väckt frågan, bland annat i en intervju i Bussmagasinet.se och i samband med ett möte i framkomlighetskommissionen i Storstockholm.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)