Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

”Geofencing kan ge ökad säkerhet för gasbussar”

Företrädare för buss- och kollektivtrafikbranschen samt för en rad myndigheter deltog på fredagens möte hos infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Med anledning av gasbussexplosionen i Stockholm i söndags höll infrastrukturminister Tomas Eneroth(S) på fredagen ett möte för en rad företrädare för myndigheter och organisationer inom buss- och kollektivtrafiken. Från såväl Sverigens Bussföretag som Svensk Kollektivtrafik framhöll man bland annat att så kallad geofencing kan bidra till att öka säkerheten för gasbussar.

Svensk Kollektivtrafik framhåller att man ser mycket allvarligt på olyckan och anser att det är angeläget att en olycka av detta slag utreds och analyseras även ur ett systemperspektiv, inte minst för att upprätthålla resenärernas förtroende för kollektivtrafik som säker och pålitlig.

– Vår bedömning är att biogas är ett miljövänligt och säkert drivmedel som är viktigt för att minska utsläppen av växthusgaser, säger Helena Leufstadius, VD på Svensk Kollektivtrafik.

– Samtidigt är biogas, liksom andra drivmedel, explosivt och förenat med risker. Dessa måste omhändertas och minimeras. Vi kommer aktivt att delta i arbetet med att hitta konstruktiva lösningar framåt.

Både Sveriges Bussföretag och Svemnsk Kollektivtrafik lyfter fram geofencing som ett medel för att höja säkerheten. Geofencing innebär att hastigheten kan begränsas digitalt och att fordon kan hindras från att köra på vägar där de inte får köra.

– Vi stödjer därför Regeringens uppdrag att testa och genomföra demoprojekt av geo-staket i urbana miljöer, sa Helena Leufstadius.

Anna Grönlund, branschchef vid Transportföretagen bussbranschen lyfte fram att buss redan idag är det trafiksäkraste fordonet på väg men att införande av geofencing kan vara ett sätt att ytterligare öka säkerheten för att undvika liknande olyckor i framtiden.

Även Trafikverket och Svensk lyfte potentialen med geofencing och Tomas Eneroth underströk att ”geofencing kan ge fantastiska möjligheter”.

– Våra fordonstillverkare är duktiga på den här tekniken. Men det behövs ändrat lagstöd för snabb implementering, sa Anna Grönlund.

Andra tänkbara förbättringar som diskuterades var olika typer av fysiska hinder vid tunnlar och bättre utbildning för räddningstjänstens personal om alternativa drivmedel när nu bussflottan växlar till alternativa gröna drivmedel. Vid incidenter och olyckor är det viktigt att räddningstjänstens personal har god kunskap så de kan agera snabbt och rätt.

– Det är positivt att infrastrukturministern bjuder in till dialog med berörda aktörer. Jag delar hans syn på att vi i bussbranschen ska fortsätta att ligga i framkant när det gäller trafiksäkerhet och klimatfrågor. Samtidigt, som ministern också sa, när det händer en sådan här tragisk olycka, är det viktigt att inte rusa för fort fram utan att ta in fakta, kommenterade Anna Grönlund.

Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik.

– Den aktuella olyckan skulle med all sannolikhet kunnat undvikas om bussen med hjälp av ny teknik hindrats att köra in i tunneln. Det kommer att innebära nya funktionskrav i kommande upphandlingar, men också att lagstiftning och regelverk måste anpassas, framhöll Helena Leufstadius.

En stor del av den offentligt upphandlade busstrafiken drivs i dag med biogas (ca 2 500 fordon, dvs. 25 %). Gasbussar har använts i kollektivtrafik sedan 20 år och flera regionala kollektivtrafikmyndigheter satsar på en fortsatt utveckling av biogasbussar.

– Åtgärderna för att höja säkerheten kan inte begränsas till busstrafiken. De måste gälla alla typer av fordon som körs på gas, även personbilar, sopbilar med flera, sa Helena Leufstadius.

Share Dela

Taggat som: , , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2019 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)