Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Kalmar LÄnstrafik’

Billigare resor ska locka tillbaka resenärer

Kalmar Länstrafik, KLT, vill locka tillbaka resenärerna till sina bussar och tåg med hjälp av sänkta biljettpriser. Från den 4 april till och med 3 maj är det 30 procents rabatt på alla KLT:s biljetter inom Kalmar län. Rabatten gäller i samtliga försäljningskanaler på redan befintliga rabatter.

Fler framdörrar på bussar öppnas

På måndag öppnas åter framdörrarna på vissa av Kalmar Länstrafiks (KLT) bussar. Det gäller cirka 50 bussar i Kalmar län som inte omfattas av Arbetsmiljöverkets föreläggande om stängda framdörrar. Därmed kommer det att i KLT:s trafik både att finnas bussar där påstigning sker fram och bussar med påstigning genom mittdörrarna. Framdörrarna på KLT:s bussar har varit stängda sedan våren 2020 på grund av covid-19-pandemin.

”Samma skattelättnad för kollektivtrafik som för miljöbil och cykel”

Förmånsbeskattning av periodbiljett till kollektivtrafiken bör ske på samma villkor som för miljöbil som förmånsbil och förmånscykel. Det skriver branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik tillsammans med Västtrafik, Skånetrafiken, Östgötatrafiken, Blekingetrafiken och Kalmar Länstrafik till regeringen.

Allt fler skärper biljettkontrollerna

I fler och fler regioner skärper nu de ansvariga för kollektivtrafiken biljettkontrollerna. Syftet är att stävja det utbredda och kostsamma fuskåkande som har följt i spåren av covid-19-pandemin som har gjort att bussarnas framdörrar hålls stängda.

Kalmar länstrafik går mot brakförlust

Covid-19 pandemin slår hårt mot Kalmar länstrafiks (KLT) ekonomi, liksom för andra länstrafikbolag/regionala kollektivtrafikmyndigheter i landet. På fredagen presenterade länstrafiken sin ekonomiska prognos för politikerna i regionens kollektivtrafiknämnd. Prognosen visar på ett underskott på drygt 110 miljoner kronor. Den ekonomiska situationen för KLT blir inte muntrare av att det nya biljettsystemet som KLT har beslutat om blir 20 – 25 procent dyrare än beräknat.

Nu stänger även Kalmar Länstrafik framdörren

Bland de sista i landet stänger nu även Kalmar Länstrafik framdörren på sina bussar för på- och avstigning. Detta sedan länstrafiken har fått ett förhandsbesked att Arbetsmiljöverket kommer att besluta att de främre dörrarna på de större bussarna i länet ska hållas stängda. Arbetsmiljöverkets beslut är tänkt att gälla från den 8 maj, men Kalmar Länstrafik (KLT) kommer att stänga framdörrarna från och med tisdag den 5 maj.

Skyddsombud begär stöd från Arbetsmiljöverket om KLT-bussar

Skyddsombuden på de bussföretag som kör åt KLT, Kalmar Länstrafik, skrivit till Arbetsmiljöverket och begärt att verket ska agera för att KLT:s bussar inte ska ha påstigning genom framdörrarna. På de flesta håll i landet har beställarna av kollektivtrafiken stoppat påstigning genom framdörrarna på grund av covid-19-pandemin. Så icke KLT.

Fortfarande öppet fram hos KLT

För över en månad sedan lät SL i Storstockholm stänga framdörrarna på bussarna för på- och avstigning. Anledningen var covid-19-pandemin och en oro från bussförarna att utsätts för smitta av påstigande passagerare. Efterhand har allt fler regioner följt efter, en del sedan skyddsombud utfärdat skyddsstopp och Arbetsmiljöverket har förbjudit öppna framdörrar. Men KLT, Kalmar Länstrafik, fortsätter att hålla framdörrarna öppna.

Rekordmånga reste med Kalmar länstrafik

Antalet resor med Kalmar länstrafik, KLT, slog förra året nytt rekord. KLT:s resandestatistik för 2019 visar en ökning på 3,5 procent jämfört med år 2018. Totalt utfördes nästan 11,3 miljoner resor under 2019. Det framgår av KLT:s verksamhetsberättelse som presenterades på torsdagen.

Nobina ersätter Öresunds- och Pågatåg

Bussoperatören Nobina har skrivit avtal med Skånetrafiken och de sydsvenska länstrafikbolagen om att Nobina ska ansvara för all planerad ersättningstrafik för tåg inom hela Öresunds- och Pågatågssystemet. All ersättningstrafik ska köras med fossilfria bussar, biodrivmedel eller grön el, och med realtidsinformation till resenärerna. Avtalet omfattar sex län och löper på sex år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)