Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘kollektivtrafik’

Elbussar, fordonsskatt och omkörningsförbud i rekordstor motionsflod

En rad frågor som gäller buss- och kollektivtrafiken tas upp i de rekordmånga motioner, alltså förslag, som riksdagens ledamöter har lämnat in till höstriksdagen. Den allmänna motionstiden löpte ut på tisdagseftermiddagen. En hastig granskning visar att ordet kollektivtrafik förekommer 169 gånger och ordet buss 94 gånger i riksdagsledamöternas totalt 4 150 motioner. Flera av de förslag som finns i floden av motioner har en stor betydelse för bussbranschen. Bussföretagens Anna Grönlund uppskattar riksdagsledamöternas intresse för branschens frågor.

Google Maps visar trängsel i kollektivtrafiken

Nu går det att i Google Maps se i realtid hur trångt det är i kollektivtrafiken. Detta genom att Google Maps har implementerat en ny funktion som kan vara användbar för resenärer som i covid-19-tider vill undvika exempelvis bussturer där det är trångt ombord.

Hård kritik mot Swedavia: Tvingar resenärer välja bort bussen

Sveriges Bussföretag riktar hård kritik mot det statliga flygplatsbolaget Swedavia. Från mitten av december vill Swedavia stoppa all busstrafik vid terminal 5 på Arlanda – den enda av Arlandas terminaler som nu används på grund av covid-19-pandemin. Istället ska bussresenärer tvingas att gå från terminal 5 till terminal 4. Stoppet för busstrafik till terminal 5 kan vara i upp till tio år. Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag är upprörd. ”På vilka grunder utesluter Swedavia ett helt transportslag från tillgång till flygplatsen”, frågar hon.

Enklare med kameraövervakning i kollektivtrafiken

Det ska bli enklare att sätta upp övervakningskameror i kollektivtrafiken. Det föreslår kamerabevakningsutredningen som på onsdagseftermiddagen lämnade över sitt betänkande om kamerabevakning i kollektivtrafiken. Den särskilde utredaren Johan Sjöö betonar att behovet av kamerabevakning är stort på grund av ordningsstörningar, brottslighet och terrorhot. Idag krävs det tillstånd för bland annat kameraövervakning i bussar i kollektivtrafik. Det kravet föreslås slopas i en ny lag som ska börja gälla vid årsskiftet.

Marknaden lyfts ur den svarta lådan – smörgåsbord vid upphandlingar

Modellavtalen i svensk kollektivtrafik används inte alls så brett att man skulle kunna klassa dem som standard. Upphandlare av kollektivtrafik väljer och vrakar istället ur modellavtalen som ett bättre smörgåsbord. Det skriver Stig Westerdahl i den här artikeln. Han är docent i företagsekonomi vid K2, Nationellt centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik i Lund. Forskare där slår nu ett slag för ett alternativt sätt att studera hur marknaderna för kollektiva buss- och tågtransporter fungerar i Sverige.

Regeringens arbetsgrupp för grön omställning: Satsa på BRT

Satsningar på Bus Rapid Transit, ändrat eller avskaffat reseavdrag och annat sm gynnar bilåkande. Det föreslår en av regeringens framtidsgrupper, Analysgruppen för grön omställning, i sin slutrapport som las fram på tisdagen

Män som jobbar väljer oftare kollektivtrafiken

En större del av de regionala resor som män i yrkesverksam ålder gör sker idag med kollektivtrafiken än vad som var fallet för tio år sedan. Ökningen beror till största delen på att man har flyttat sitt resande från bilkörning. Men ökningen har i huvudsak skett utanför storstadsområdena där kollektivtrafiken annars har en stark ställning. Det konstaterar myndigheten Trafikanalys i en analys av kollektivtrafikens utveckling.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)