Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘miljözon’

Bussföretagen: Skjut upp utvidgning av miljözon 3

Stockholms Stad måste skjuta upp utvidgningen av miljözon klass 3. Det kräver Sveriges Bussföretag sedan kommunfullmäktige i Stockholm på måndagskvällen klubbade införandet av miljözon 3 i delar av Stockholms city vilket vi rapporterade om igår. Redan nu vill staden utvidga miljözonen, men bussföretagen vill att utvidgningen skjuts upp.

Miljözon i Stockholm fråga för EU

Den miljözon 3 som Stockholms stad vill införa i ett område i centrala Stockholm blir nu en fråga för EU. EU-kommissionen ska undersöka om zonen strider mot reglerna om fri rörlighet inom EU, skriver lokaltidningen Mitti. ”Bra att EU granskar zonpolitiken”, säger oppositionsregionrådet Kristoffer Tamsons (M).

”Stora negativa konsekvenser av miljözon i Stockholm”

Om miljözon klass 3 införs i delar av Stockholms city i slutet av nästa år blir det stora negativa konsekvenser för näringslivet. Bland annat hotas 200 000 bussresor och möjligheten till varuleveranser. Dessutom är tidsramen alltför snäv. Det hävdar Sveriges Bussföretag, Transportföretagen och flera andra organisationer inom näringsliv och besöksnäring i en gemensam konsekvensanalys av de planer på miljözon 3 som den politiska majoriteten i Stockholms stad har. De påpekar bland annat att det idag bara är en enda av landets 1745 turistbussar som är eldriven.

Miljözon 3 i Stockholm: ”Våra kunder kommer inte dit de ska”

3″Om miljözon 3 införs redan 2024 i centrala Stockholm innebär det en stor utmaning. Våra kunder kommer inte att komma dit de ska. De turistbussar som krävs finns inte att på marknaden idag.” Det säger Pär Åkerberg, Åkerbergs Trafik,i en intervju med Småföretagarnas Riksförbund.

Miljöpartiförslag om miljözon 3 i Stockholm hårt slag för besöksnäringen

Stockholms stad planerar att införa miljözon klass 3 i Gamla stan och ett område i City, med start 2024 och fullt införd 2026. Den samlade fordonsflottan i bussbranschen kan inte möta kraven på många år vilket i praktiken innebär ett körförbud för bussar i centrala Stockholm. För alla som vill ta del av Stockholms fantastiska besöksnäring blir detta ett hårt slag! (Det skriver Transportföretagens vd Marcus Dahlsten samt Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag.

Bussföretag: ”Miljözon får förödande konsekvenser för turismen”

Ett införande av miljözon 3 i Stockholms centrala delar planeras av politikerna i Stockholm till 2024. ”Förslaget har kommit väldigt överraskande och kan få stora konsekvenser för våra bussföretag som gör 200 000 resor per år.” Det säger företrädare för två av Sveriges Bussföretags regionala organisationer i Mellansverige som vi har talat med.

Stockholms trafikborgarråd tyst om bussar och miljözon

Det finns fortfarande inga besked från den politiska majoriteten i Stockholms stad om hur stadens planer på att införa miljözon klass 3 i Gamla Stan och delar av City kommer att slå mot turistbussar och annan busstrafik. Oppositionsborgarrådet i Stockholm, Dennis Wedin (M), har i en interpellation ställt ett antal frågor om miljözonen till trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP). I sitt svar fokuserar Lars Strömgren helt på personbilarna men är tyst om busstrafiken.

Bussföretagen kartlägger effekterna av miljözon 3: ”Kan bli förödande”

Ett införande av miljözon 3 i Stockholm kommer troligen att få förödande konsekvenser för busstrafiken. Det gäller framför allt den kommersiella linjetrafiken och beställningstrafiken. Det framhåller branschorganisationen Sveriges Bussföretag. Organisationen vill nu kartlägga följderna av ett införande av miljözon 3 där endast el-, gas- och bränslecellsfordon får köra.

Oklart hur nya miljözonsregler påverkar turistbussar

Stockholms stad vill införa den strängaste miljözonen, miljözon 3, i delar av Stockholms innerstad. Där ska endast el- , gas och bränslecellsfordon få köra. Den nya miljözonen ska börja gälla redan 2024 och omfatta Gamla stan och ett område i city. Hur de nya miljözonsreglerna kommer att påverka bussturismen och turistbussarna är i nuläget oklart.

Nya utsläppskrav för miljözoner

Vid årsskiftet ändras utsläppskraven för miljözoner i Sverige. Det innebär att från årsskiftet måste tunga bussar och lastbilar uppfylla som lägst kraven enligt Euro VI. Grundregeln är att en tung buss eller lastbil får köra i miljözon klass 1 under sex år från första registrering, registreringsåret oräknat. Men det finns undantag från grundregeln.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)