Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘miljözon’

Nya utsläppskrav för miljözoner

Vid årsskiftet ändras utsläppskraven för miljözoner i Sverige. Det innebär att från årsskiftet måste tunga bussar och lastbilar uppfylla som lägst kraven enligt Euro VI. Grundregeln är att en tung buss eller lastbil får köra i miljözon klass 1 under sex år från första registrering, registreringsåret oräknat. Men det finns undantag från grundregeln.

Tuffare tag i miljözoner

Det ska bli tuffare tag mot fordon som inte får köra in i en miljözon enligt ett förslag från Transportstyrelsen. Fordon som inte får köra in i miljözon ska inte heller få stanna eller parkera där. Transportstyrelsen räknar med att det ska göra det enklare för kommunerna att övervaka miljözonsreglerna.

Oslo skjuter upp tuff miljözon

Stadsfullmäktige i Oslo har beslutat att skjuta upp införandet av en lågemissionszon i den norska huvudstaden. Ursprungligen hade man planerat att in föra zonen under början av det här året, men nu är zonen uppskjuten till nästa vinter. Zonen innebär att bussar och lastbilar som är euro 5-klassade eller lägre får betala en avgift på 600 norska kronor om dagen för att köra i zonen, eller 50 000 kronor om året, rapporterar det norska radioföretaget NRK.

Transportstryrelsen ser över miljözonsregler

Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att se över dagens bestämmelser när det gäller miljözoner. Bland annat ska myndigheten se över hur elbussar och andra eldrivna fordon ska kunna premieras i miljözonerna, eller som det heter i uppdraget till Transportstyrelsen, ”hur miljözonsbestämmelserna kan användas för att premiera tysta och emissionsfria fordon, såväl lätta som tunga”.

Otillåtna bussar i Västtrafiks flextrafik

Över tio år gamla dieselbussar används i Västtrafiks Flexlinjetrafik i Göteborg, trots att de inte får köra i miljözon i Göteborg. Det avslöjar SvT Nyheter Väst. Bussarna körs av Sandarna Transporter och är i vissa fall av årsmodell 2004.

Malmö överklagar beslut om miljözon

Malmö kommun har bestämt sig för att överklaga det uppmärksammade beslut som Länsstyrelsen i Skåne nyligen fattade när det gällde miljözonen i staden. Enligt Länsstyrelsen är kommunen inte behörig att fatta beslut om lokal trafikföreskrift i Malmö gällande miljözon. Men Malmö menar att Länsstyrelsen har fel och överklagade därför på måndagen Länsstyrelsens beslut till Transportstyrelsen.

Miljözon inrättas i centrala Umeå

Umeå ansluter sig till de städer som har en miljözon i centrala delen av staden. Miljözonen i Umeå införs från och med den 1 april 2014. Miljözonen i Umeå omfattar tunga bussar och lastbilar, alltså fordon med en totalvikt över 3,5 ton.

Nu finns nya miljözonsregler klara

De nya miljözonsregler som vi tidigare rapporterat ska införas finns nu publicerade. Reglerna träder i kraft den 1 september. I praktiken innebär de nya reglerna stopp för att kunna köra bussar som är för gamla för miljözonerna med hänvisning till att man har exempelvis EcoPar i tanken. Endast fordonets ålder eller utsläppsklass ska avgöra.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)