Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Naturvårdsverket’

Fler än någonsin vill ta ett klimatkliv

Intresset för investeringar i fossilfria alternativ och grön omstälning genom det så kallade Klimatklivet slår nytt rekord, rapporterar Naturvårdsverket. I september har företag och organisationer lämnat in ansökningar till Klimatklivet om stöd för investeringar på 10,2 miljarder kronor. Det är lika mycket som Klimatklivet fördelat sedan starten 2015.

Klimatklivet stöder bussladdning i Örebro

Det samhällsägda bussföretaget Svealandstrafiken har beviljats investeringsstöd från Klimatklivet på 4,6 miljoner kronor. Stödet gäller för installation av laddinfrastruktur på företagets bussdepå i Örebro. Arbetet beräknas vara klart i slutet av 2023 och totalt kommer 43 laddplatser installeras på depån.

Transdev får 50 miljoner när Naturvårdsverket stöttar elbusssar och elflyg

Inom ramen för Klimatklivet har Naturvårdsverket beviljat stöd till Transdev Sverige AB. Stödet uppgår till 50 miljoner kronor. Pengarna ska användas till att köpa in snabbladdare till 157 eldrivna ledbussar som ska sättas i trafik i Göteborg i december.

”Ingen gynnas av otydligt förslag om klimatdeklarerade resor”

Det förslag till klimatdeklarerade resor som myndigheten Trafikanalys presenterade på torsdagen, och som vi tidigare rapporterat om, är otydligt och gynnar varken resenärer eller trafikföretag. Det anser företrädare för Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår. Syftet med förslaget är att klimatdeklarationer ska göra det enklare för resenärer att välja resor med lägre klimatpåverkan, men bland andra Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag tycker att förslaget är luddigt och svårt att ta ställning till eftersom många viktiga parametrar och definitioner saknas.

Naturvårdsverket stöder försök med självkörande bussar

Naturvårdsverket har beviljat stöd till ett projekt med självkörande, eldrivna bussar i Linköping. Naturvårdsverket ställer upp med nästan en miljon till en förstudie för ett pilotprojekt med en flotta av självkörande elektrifierade bussar som komplement till stombussar i stadsdelarna Vallastaden och Mjärdevi i Linköping.

Miljard att söka för klimatåtgärder

Naturvårdsverket öppnade på måndagen på nytt möjligheter att söka pengar från Klimatklivet. Totalt finns det 1,2 miljarder kronor som företag, kommuner, landsting, ideella föreningar och andra organisationer kan söka till lokala klimatåtgärder.

Ny chef för Transportstyrelsen

Regeringen har utsett Maria Ågren till ny generaldirektör för Transportstyrelsen. Hon efterträder Staffan Widlert på posten och kommer närmast från en post som generaldirektör för Naturvårdsverket, en befattning som hon haft från februari 2009.

Biogasfria biogasbussar i Luleå

Istället för att köra sina nya gasbussar på biogas kommer Luleå Lokaltrafik att köra dem på naturgas som man flakar in från Norge, rapporterar SvT:s regionala nyhetsprogram Nordnytt. Från Norge ska man också flaka in naturgas till kommunens 50 gasdrivna tjänstebilar.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)