Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘omsorgsresor’

Samtrans kliver av avtal med kommun

Trafikföretaget Samtrans, som ingår i Nobinakoncernen, kliver av sitt avtal med Tyresö kommun. Anledningen är att företagets avtal med kommunen inte hänger med när det gäller kostnadsökningarna i branschen.

Nobina köper hemtjänstföretag

Nobina, som är nordens största bussoperatör, vidgar sin satsning på omsorgsområdet genom att förvärva 100 procent av aktierna i en av de största utförarna av hemtjänst i Stockholms stad, Anja och Dennis Hemservice AB. Affären innebär en fortsatt satsning och utveckling av Nobinas affärsområde Nobina Care, som genom dotterbolagen Samtrans, Telepass, Göteborgsbuss och danska Örslev har en stark position inom omsorgsresor, exempelvis färdtjänst och sjukresor.

Kvalitetsbonus för skolskjuts, omsorgsresor och rullstolstaxi

Nobinaägda Samtrans inför nu ett nytt bonussystem som syftar till att utveckla och stärka kvaliteten inom rullstolstaxi, omsorgsresor och skolskjuts i Stockholms län. De åkerier som lever upp till Samtrans kvalitetsmål kommer att premieras ekonomiskt. Bonusen är den första i sitt slag inom branschen. Avsikten är att uppmuntra och stimulera duktiga förare i en tuff bransch. Under ett år avsätts två miljoner kronor att fördela till de åkerier som når målen.

Samtrans vann igen i Stockholm

Nobinaägda Samtrans Omsorgsresor har i en upphandling som Stockholms stad har genomfört vunnit de två största av fyra områden när det gäller skol- och omsorgsresor. Det är andra gången som Samtrans vinner upphandlingen som avslutades första gången i april förra året. Den upphandlingen blev överprövad och fick göras om. Men nu står det klart att Samtrans på nytt tilldelas det största uppdraget från Stockholms stad.

Elfordon eller inte stridsfråga i Gotlandsupphandling

Den stora upphandling av omsorgsresor (färdtjänst, skoltaxi och sjukresor) som Region Gotland nyligen fattade tilldelningsbeslut om har överklagats. I upphandlingen tilldelades Nobinaägda Telepass trafik med 32 av 33 fordon medan Taxi Visby tilldelades ett fordon. Nu har Taxi Visby hos Förvaltningsrätten i Stockholm överklagat regionens beslut. Elfordon eller inte är en av stridsfrågorna.

Nobinaföretag tar över omsorgsresor på Gotland

Nobinaägda Telepass AB tar den första juli över nästan all färdtjänst, skoltaxi och sjukresor på Gotland. Detta, sedan Region Gotland nu har blivit klar med sin upphandling av omsorgsresorna för de kommande fyra åren. Telepass tilldelades 32 av 33 upphandlade fordon, både personbilar och specialfordon.

Taxiresor för 2,2 miljarder – Nobinaföretag störst

Hälften av taxinäringens intäkter, cirka 2,2 miljarder kronor, kommer från samhällsbetalda resor som sjukresor, skolskjutsar, färdtjänst och kompletteringstrafik. Det visar en kartläggning som PublicInsight har gjort. Sammanlagt 430 företag i branschen har gjort affärer med det offentliga där de regionala beställarna står för största delen av affärerna. Största leverantör till den offentliga sektorn är numera Nobinaägda Telepass AB med en försäljning på drygt 320 miljoner kronor på den offentliga marknaden. Telepass köptes av Nobina under försommaren i år, men siffrorna avser 2020.

Vanligt med otrygghet och dålig kvalitet vid färdtjänstresor

Fyra av tio färdtjänstresenärer har någon gång känt sig otrygg i samband med resan – och ju oftare man reser desto större är otryggheten. Det framgår av en undersökning som Demoskop har gjort på uppdrag av Samtrans Omsorgsresor, landets största renodlade företag för färdtjänst och annan särskild kollektivtrafik. Drygt 20 procent av de tillfrågade i undersökningen är direkt missnöjda med färdtjänsten. ”Hela branschen behöver rycka upp sig och de som upphandlar trafiken borde ställa större krav på företagen när det gäller kvalitet, ekonomi, medarbetarnas arbetsvillkor, fordon och miljö”, kommenterar Tomas Hansson, vd för Samtrans Omsorgsresor.

Fortsättning för Cabonline

Taxiföretaget Cabonline Group fortsätter att genom Sverigetaxi och Taxikurir köra omsorgsresor och skolskjuts åt Stockholms stad, Detta sedan staden har beslutat att nyttja det sista optionsåret i sitt avtal med Cabonline group.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)