Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘omställningsstöd’

Transportföretagen: Fortsatt omställningsstöd och riktade stöd nödvändiga

Effekterna av pandemin är inte över. Många företag inom persontransportsektorn behöver fortsatt stöd. Om de lämnas vind för våg under pandemins sista skede hotas transporternas återgång, något som kan stoppa återhämtningen även i andra branscher. Behoven av omställningsstöd och korttidspermitteringar är stora inom i synnerhet flygbranschen och bussbranschen. Därför måste stöden förlängas. Låt inte företagen och deras kompetenta personal falla på pandemins mållinje! Det kräver Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, av regeringen.

Klart med förlängt omställnigsstöd

Regeringen beslutade på torsdagen att förlänga det förstärkta omställnigsstödet till företag som drabbats särskilt hårt av vissa restriktioner. Förlängningen gäller tiden mellan augusti 2020 och april 2021, alltså totalt nio månader. Stödet kan sökas från och med den 16 augusti och kan uppgå till högst motsvarande 40 miljoner kronor per företag och månad. Det är en rejäl sänkning av taket, vilket var ett krav från EU för att godkänna stödet.

Regeringen förlänger omställningsstöd – välkommet anser bussföretagen (uppdaterad)

Regeringens omställningsstöd till krisdrabbade företag kommer att förlängas till och med september i år. Det gäller både det ordinarie omställningsstödet och det förstärkta omställningsstödet som kan sökas av företag som drabbas särskilt hårt av vissa restriktioner. Det meddelade regeringen på tisdagen. Sveriges Bussföretag välkomnar beskedet.

Förlängt omställningsstöd välkomnas av Transportföretagen

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, välkomnar onsdagens besked från regeringen att förlänga omställningsstödet till att omfatta även maj och juni. Samtidigt vill Transportföretagen se vad man kallar en mer långsiktig och branschinriktad strategi för att företagen ska klara sig genom krisen.

Regeringen förlänger omställningsstödet

Det ordinarie omställningsstödet till företag med anledning av covid-19-pandemin förlängs ytterligare två månader så att det omfattar även maj och juni 2021. Det meddelade regeringen på onsdagseftermiddagen.

Förstärkt omställningsstöd välkomnas av branschen

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, välkomnar att EU-kommissionen har godkänt regeringens ansökan om ett förstärkt omställningsstöd med ett högre tak för juni och juli 2020. ”Men riktade och branschspecifika stöd behövs också”, säger Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund.

Grönt ljus för omställningsstöd

EU-kommissionen har nu godkänt Sveriges ansökan om att få ge omställningsstöd till krisdrabbade företag även i mars och april 2021. Det innebär att ansökningarna för de två stödperioderna öppna redan 6 april respektive 3 maj.

Bussföretagen: Välkommen förlängning, men utformningen behöver ändras

Sveriges Bussföretag välkomnar att regeringen och samarbetspartierna har enats om att förlänga omställningsstödet till företag så att det också ska omfatta mars och april . Men samtidigt riktar bussföretagen kritik mot stödets utformning.

Omställningsstödet förlängs över mars och april

Det är nu klart att omställningsstödet till företag som har drabbats hårt av covid-19-pandemin förlängs ytterligare två månader. Därmed ska stödet också gälla för mars och april enligt en överenskommelse mellan regeringen och samarbetspartierna Liberalerna och Centerpartiet

Klart för förlängt omställningsstöd: ”Äntligen, men otillräckligt”

EU-kommissionen har nu godkänt regeringens förslag om att förlänga omställningsstödet för augusti 2020–februari 2021. Reglerna ska börja gälla den 25 februari. ”Äntligen, men det räcker inte. Över 75 procent av bussföretagen har tappat mer än 80 procent av omsättningen inom vissa segment under 2020”, kommenterar Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)