Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Bussföretagen: Välkommen förlängning, men utformningen behöver ändras

Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag välkomnar en förlängning av omställningsstödet men anser att det inte räcker. Foto: Ulo Maasing.

Sveriges Bussföretag välkomnar att regeringen och samarbetspartierna har enats om att förlänga omställningsstödet till företag så att det också ska omfatta mars och april (klicka här). Men samtidigt riktar bussföretagen kritik mot stödets utformning.

– Att omställningsstödet nu förlängs ytterligare två månader är välkommet. Samtidigt är det märkligt att regeringen nu nästan ett år efter det att omställningsstödet först presenterades inte tagit tillfället i akt att se över stödens utformning. Vi på Sveriges Bussföretag har tillsammans med bland andra Transportföretagen påpekat att det behöver vara möjligt att använda en annan jämförelseperiod än motsvarande månader 2019, säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

– Dessutom innebär ett retroaktivt utdelningsförbud att vissa företag blir utan stöd, såsom fåmansaktiebolag och företag som gjorde utdelning innan företaget drabbades av krisen vilket vi vet gäller för flera mindre bussföretag.

Anna Grönlund efterlyser också riktade stöd till branschen.

– Över 75 procent av bussföretagen uppger att de har tappat mer än 80 procent i omsättning inom vissa segment under 2020. Bussbranschen har drabbats oerhört hårt i pandemins spår och därför behövs även kompletterande riktade stöd, såsom ett stöd för avställda turistbussar.

– Omställningsstödet är tillsammans med stödet för korttidspermittering viktigt för att fler företag ska kunna hålla i och hålla ut till dess vi börjar resa igen och många hunnit vaccineras. De restriktioner som införts, bland annat regeringsbeslutet om att inskränka resandet med buss och tåg i fjärrtrafik, har inneburit att företag tvingats ställa in den lilla trafik man trots allt lyckats upprätthålla för de som behöver och måste resa även under pandemin.

– Och för de företag som kör upphandlad trafik åt landets regioner och kommuner har de riktade stöden till den allmänna kollektivtrafiken enbart riktats till landets regioner – företagen som kör har inte kunnat söka dessa stöd alls, framhåller Anna Grönlund.

– Det förlängda omställningsstödet är välkommet även om vi gärna hade sett att det sträckte sig fram till i sommar i likhet med stödet för korttidspermittering eftersom krisen pågår. Särskilt persontransportsektorn är utsatt och företagen har mycket små intäkter. Därför måste stöden nå ut snabbt och brett och regeringen behöver säkerställa att inga regelhinder ligger i vägen, säger Marcus Dahlsten, vd för Transportföretagen där Sveriges Bussföretag ingår.

Han pekar på att transportsektorn nu har genomlevt ett år med corona, att flygplan står på marken och bussar och kollektivtrafik har extrema utmaningar.

– Staten måste ta sitt ansvar för den samhällsviktiga transportsektorn. Utan stöd kommer många företag inte att klara sig och en sådan utveckling riskerar att leda till att den svenska transportsektorn med höga hållbarhetsmål blir omkörd, säger Marcus Dahlsten.

Även Svenska Taxiförbundet välkomnar det förlängda omställningsstödet, men framhåller samtidigt att fortsatta restriktioner inte bara kräver förlängda krisåtgärder, utan också att pengarna betalas ut.

– Svenska Taxiförbundet har låtit göra en enkätundersökning bland sina medlemmar. Närmare 70 procent av de svarande taxiföretagen uppger att krisåtgärderna endast täckt högst 20 procent av företagens omsättningstapp under pandemin. Lång handläggningstid och krångliga stöd uppges vara orsakerna.

– Handläggningstiderna är horribelt långa. Det tar alldeles för lång tid för pengarna att betalas ut. Viktig samhällsservice går under i väntan på stöd, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör på Svenska Taxiförbundet.

Taggat som: , , , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)