Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘pandemi’

Dynamiska biljettpriser poppis och förlängs

Medan SL i Storstockholm har misslyckats med att vinna tillbaka många resenärer efter pandemin är bilden en annan i Oslo. Redan i höstas var kollektivresandet i den norska huvudstaden uppe på samma nivå som innan pandemin. Ett av redskapen för att vinna tillbaka resenärerna i Oslo var ett projekt med dynamiska priser på enkelbiljetter. Försöket skulle avslutas den här månaden. Men resultatet är så lyckat att projektet fortsätter, i första hand året ut.

Bussförarna kände sig inte erkända under pandemin

Under pandemin var bussförare en av de yrkesgrupper som blev tvungna att fortsätta arbeta, trots risken att smittas på jobbet. En studie som har genomförts av Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, visar hur förarna upplevde pandemin och de olika smittskyddsåtgärder som infördes.

Ett år sedan pandemirestriktioner lyftes

Torsdagen den 9 februari var det ett år sedan de flesta av pandemirestriktionerna togs bort. Pandemin och effekterna av restriktionerna slog hårt mot bussbranschen, kollektivtrafiken och rese- och besöksnäringen med hotell och restauranger. Då hade pandemin pågått i nästan två år.

Forskare: Många bussförare smittades av covid-19

En hög andel av landets bussförare smittades av covid-19 under pandemin. Samtidigt upplevde förarna att de smittskyddsåtgärder som vidtogs var mer effektiva för förarna än för resenärerna. Bussförarna anser också att smittorisken inte främst fanns i bussen utan också på depåer och i rastlokaler. Det framgår av en forskningsrapport från forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Enligt rapporten bedömde förarna sin hälsa och arbetsmiljö som relativt dålig men det går inte att avgöra om detta var en följd av pandemin, konstaterar rapporten. Där lyfter såväl bussförare som bussföretag och regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) att man inför framtiden måste tänka på beredskap, samordning av åtgärder och kunskapsöverföring.

Billigare biljetter ska locka tillbaka resenärer

Billigare resor ska förmå fler resenärer att återvända till kollektivtrafiken i Oslo. Från nyår sänks priset på enkelbiljetter med i genomsnitt 20 procent i den norska huvudstaden. Samtidigt införs ett nytt biljettsystem som innebär att priset på enkelbiljetter sjunker ju oftare man reser. Den personliga rabatten beräknas utifrån hur mycket resenären har rest under de senaste 30 dagarna.

Långsammare återhämtning för Stockholms bussar

Resandet med kollektivtrafiken i Storstockholm återhämtar sig långsammare än i Malmö och Göteborg. Och bussresandet återhämtar sig långsammare än andra trafikslag. SL, Trafikförvaltningen i Region Stockholm, tror att det beror på att fler kan arbeta på distans i Stockholm än i Göteborg och Malmö.

Stark återhämtning för den internationella turismen

Den internationella turismen visar tecken på en stark och stadig återhämtning från effekterna av pandemin. Detta trots stigande ekonomiska och geopolitiska utmaningar. Det rapporterar FN:s världsturismorganisation UNWTO.

Mer än var tredje resenär försvann

Det totala antalet påstigande resenärer i regional linjetrafik minskade med fyra procent under 2021 jämfört med året innan. I jämförelse med 2019, året innan pandemin, motsvarar det en minskning med 36 procent. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys.
 Under 2021 genomfördes knappt 1,1 miljard resor med regional linjetrafik i Sverige. Dessutom var de resor som gjordes i genomsnitt kortare än tidigare. Från 2020 till 2021 minskade den sammanlagda reslängden för alla genomförda resor med sju procent.

Regeringen klubbar årets coronastöd till kollektivtrafiken

Regeringen beslutade på onsdagen om hur coronastödet till kollektivtrafiken ska fördelas i år. Totalt kommer en miljard kronor ges i stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

Skåningarna återvänder till bussar och tåg

Färska siffror från Skånetrafiken visar att återhämtningen av resenärer i kollektivtrafiken efter pandemin nu har tagit fart på allvar. Såväl resande som biljettintäkter ökar stadigt, enligt Skånetrafiken. Rea på periodkort har bidragit till framgången. Antalet resenärer som fuskåkt och inte betalat för sig, har gått ner. Här ser man nu ett trendbrott. Framför allt handlar det om att framdörrarna på bussarna åter har öppnats och att pendlarna är tillbaka.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)