Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘pandemi’

Mer än var tredje resenär försvann

Det totala antalet påstigande resenärer i regional linjetrafik minskade med fyra procent under 2021 jämfört med året innan. I jämförelse med 2019, året innan pandemin, motsvarar det en minskning med 36 procent. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys.
 Under 2021 genomfördes knappt 1,1 miljard resor med regional linjetrafik i Sverige. Dessutom var de resor som gjordes i genomsnitt kortare än tidigare. Från 2020 till 2021 minskade den sammanlagda reslängden för alla genomförda resor med sju procent.

Regeringen klubbar årets coronastöd till kollektivtrafiken

Regeringen beslutade på onsdagen om hur coronastödet till kollektivtrafiken ska fördelas i år. Totalt kommer en miljard kronor ges i stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

Skåningarna återvänder till bussar och tåg

Färska siffror från Skånetrafiken visar att återhämtningen av resenärer i kollektivtrafiken efter pandemin nu har tagit fart på allvar. Såväl resande som biljettintäkter ökar stadigt, enligt Skånetrafiken. Rea på periodkort har bidragit till framgången. Antalet resenärer som fuskåkt och inte betalat för sig, har gått ner. Här ser man nu ett trendbrott. Framför allt handlar det om att framdörrarna på bussarna åter har öppnats och att pendlarna är tillbaka.

Blippade betalkort och fler enkelbiljetter efter pandemin

Samtidigt som allt fler resenärer återvänder till kollektivtrafiken efter pandemin har resenärerna också ändrat hur de köper sina biljetter. Försäljningen av enkelbiljetter har ökat kraftigt, likaså användningen av betalkort på bussar och i spårtrafiken. Det konstaterar SL i Storstockholm som noga följer utvecklingen sedan samhället öppnat upp igen.

Resebranschen vädjar hos regeringen

Resebranschföreningen SRF har idag skrivit till regeringen och begärt att de olika stödåtgärder som funnits tidigare under pandemin återinförs. SRF framhåller att branschen är långt ifrån att ha återhämtat sig och att den senaste utvecklingen med ökad smittspridning och återinförda restriktioner har gjort att en liten positiv trend under hösten nu abrupt har bytts mot en inbromsning.

Transportföretagen: Fortsatt omställningsstöd och riktade stöd nödvändiga

Effekterna av pandemin är inte över. Många företag inom persontransportsektorn behöver fortsatt stöd. Om de lämnas vind för våg under pandemins sista skede hotas transporternas återgång, något som kan stoppa återhämtningen även i andra branscher. Behoven av omställningsstöd och korttidspermitteringar är stora inom i synnerhet flygbranschen och bussbranschen. Därför måste stöden förlängas. Låt inte företagen och deras kompetenta personal falla på pandemins mållinje! Det kräver Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, av regeringen.

I pandemins spår: Nästan varannan turistbuss försvann i fjol

Nästan varannan turistbuss och mer än var tredje långfärdsbuss försvann i fjol från de svenska vägarna. Det visar årets statistikrapport från Sveriges Bussföretag. Rapporten visar en del av de utmaningar som bussbranschen i Sverige står inför mot bakgrund av covid-19-pandemin. En rad andra trender framgår också, bland annat har bussföretagen som kör linjetrafik under lång tid blivit färre men större. Charterbussföretagen, däremot, har blivit mindre i storlek men ungefär lika många till antalet. Statistiken visar också att bussföraryrket fortsätter att vara starkt mansdominerat och att få unga alltjämt söker sig till yrket. Utsläppen från busstrafiken har minskat dramatiskt under åren 1990 – 2019.

Flexiblare biljettpriser ska vinna tillbaka resenärerna

Den stelbenta prissättning som dominerar i svensk kollektivtrafik behöver ersättas av flexiblare priser som varierar med tiden på dygnet. Då kan topparna i hur människor reser jämnas ut, samtidigt som trängseln ombord på bussar och tåg kan minska. Dessutom måste biljettpriser och biljettyper anpassas till en ny verklighet då hemarbete och motvilja mot trängsel påverkar resandet med kollektivtrafiken. Östgötatrafiken räknar med att i februari införa tidsdifferentierade biljettpriser – dyrare i högtrafik, billigare i lågtrafik. Det framgick av ett seminarium på tisdagen som konsultföretaget Urbanet arrangerade.

Långsam återhämtning väntar besöksnäringen

Det kommer att ta lång tid innan svensk besöksnäring får tillbaka merparten av sina gäster. Det bedömer konsultföretaget WSP som har studerat hur nya beteenden befästs under pandemin tillsammans med resestatistik i en ny analys. Återhämtningen för både transportföretag och hotell bedöms bli mycket långsam och färre utländska besökare slår mot ekonomin, även om svenskarna hemestrar. Utländska besökare spenderar nämligen mer pengar.

VyBus4You: Därför stängde vi inte ner

Att stänga ner trafiken och invänta uppgången i resandet efter pandemin hade kanske varit det lönsammaste alternativet. Men vi valde att anpassa verksamheten och fortsätta köra för alla som behöver det kollektiva resandet. Det säger expressbussföretaget VyBus4You som har hållit en hel del av sin trafik igång, trots restriktioner från myndigheter och ekonomiska påfrestningar.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)