Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘resvanor’

Drastisk ändring av svenskarnas resvanor

Svenskarnas resvanor ändrades radikalt under förra året. Orsaken var givetvis covid-19-pandemin. Totalt minskade resorna med tolv procent, jämfört med året innan. Störst var minskningen när det gäller kollektivtrafiken, visar siffror från myndigheten Trafikanalys.

Corona ändrade svenskarnas resvanor radikalt

Covid-19-pandemin har fått svenskarna att radikalt ändra sina resvanor med kollektivtrafiken under det år som gått. Samtidigt vill många återvända till bussar och tåg när pandemin väl är över. Det visar en ny rapport från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Rapporten behandlar svenskarnas inställning och resebeteende när det gäller kollektivtrafiken och pandemin.

Covid-19: Kvinnor och låginkomsttagare drabbas när kollektivtrafik skärs ner

Kvinnor och de som bor i områden med lägre medelinkomst är mer beroende av kollektivtrafiken under covid-19-pandemin än andra. De har mindre möjlighet att arbeta hemifrån och skillnaderna mellan dessa grupper och andra har ökat under pandemin. Det framgår av en ny enkätstudie från K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Forskare vid K2 har studerat hur pandemin har ändrat Malmöbors resvanor genom att be ett antal personer beskriva hur de rest före och under pandemin.

Covid-19: Svenskarnas resor kortare och mer sällan

Sedan coronapandemin bröt ut har svenskarnas resor förändrats en hel del. Man reser kortare sträckor och mindre ofta, men inköpsresorna har inte minskat. Det visar en kartläggning som konsultföretaget Trivector har gjort med hjälp av data från resvane-appen TravelVu.

Bilen backar – buss och tåg ökar i Skåne

Bilresandet minskar, samtidigt som resorna med kollektivtrafiken ökar i Skåne. Men alltjämt är bilen det dominerande färdmedlet för skåningarna. Det visar den största resvaneundersökning som någonsin gjorts i Skåne. Region Skåne har tillsammans med alla Skånes kommuner och Trafikverket genomfört undersökningen hösten 2018. 38 000 skåningar har svarat på frågor om sitt resande.

Gamla mönster lever kvar i kollektivtrafiken

År efter år håller gamla resmönster i kollektivtrafiken i sig. Det är kvinnor som dominerar ombord på bussar och annan lokaltrafik. Männen, däremot väljer i högre grad bilen. Det visar en ny undersökning från SOM-institutet vid Göteborgs Universitet, alltså institutet för samhälle, opinion och medier.

Var femte skåning reser kollektivt till jobbet

En femtedel av skåningarna reser kollektivt till arbetet, men bilen är fortfarande det dominerande valet för skåningarnas resor. Bland skåningar som bor i större tätorter görs en fjärdedel av alla resor med cykel. Många har tillgång till kollektivtrafikkort (Jojo-kort) och andelen har ökat markant sedan förra studien. Det visar en ny stor undersökning av skåningarnas resvanor. Skillnaderna mot den förra, liknande undersökningen som gjordes 2007 är dock små.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)