Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Roger Pyddoke’

Oklart om viten ger bättre kollektivtrafik

Att kräva trafikföretag på viten vid förseningar, inställda turer och andra brister i kvaliteten är ett av de vanligaste redskapen som kollektivtrafikmyndigheterna använder för att höja kvaliteten. Men det är inte alls klart om vitena verkligen förbättrar kollektivtrafikens kvalitet. Myndigheterna saknar i praktiken koll på effekten av vitena. Det konstateras i en ny forskningsrapport från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Studie om incitamentsavtal väcker debatt

Både Sveriges Bussföretag och Nobina Sveriges vd Henrik Dagnäs har tidigare regerat på en forskningsrapport om incitamentsavtal från VTI och K2. I rapporten skriver forskarna Andreas Vigren och Roger Pyddoke att incitamentsavtal för buss i Skåne inte har ökat det genomsnittliga resandet mer än vad resandet i genomsnitt ökat med traditionella produktionsavtal. Analysen har genomförts med data från Skånetrafikens samtliga bussavtal under tio års tid. Här kommenterar Roger Pyddoke kritiken från branschen som menar att incitamentsavtalen visst har ökat resandet.

Ingen nytta med incitamentsavtal

På många håll i landet har man i samband med upphandlingar av busstrafik använt så kallade incitamentsavtal. Syftet har varit att operatörerna ska stimuleras att öka resandet eftersom det ger klirr i deras kassa. Men det är en meningslös metod, visar en färsk rapport från VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och K2 (det nationella kunskapscentret för kollektivtrafik).

Samhället tjänar på att subventionera kollektivtrafik

Det är samhällsekonomiskt lönsamt att subventionera kollektivtrafik, likaså att öka turtätheten där efterfrågan är stor. Det konstaterar en forskargrupp vid VTI, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut. Forskarna har analyserat motiv för subventionering av lokal och regional kollektivtrafik.

Topptrafik får kostnader för kollektivtrafik att skena

Ökade kostnader i kollektivtrafiken är något som i princip alla i branschen brottas med. Men vad beror de på? Enligt en studie som presenterades under onsdagen på Transportforum i Linköping anser både de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, (RKM) och bussoperatörerna att trafiktopparna, peaktiderna, är den främsta kostnadsdrivaren.

Minskad turtäthet för bussar kan ge stor samhällsnytta

Att minska turtätheten i busstrafiken i Uppsala kan skapa en stor samhällsnytta. Däremot är samhällsnyttan av att justera priserna i kollektivtrafiken mindre. Dessutom kan en sådan justering föra med sig fördelningspolitiska effekter. Det visar en analys med en ny modell av pris- och frekvenspolitik för kollektivtrafik med buss i mindre eller medelstora städer där det finns trängsel både på vägarna och i kollektivtrafiken.

Kritik mot forskare om meningslös fördubbling

Hård kritik möter nu den rapport som de båda VT-forskarna Jan-Eric Nilsson och Roger Pyddoke nyligen presenterade och där de drog slutsatsen att en fördubbling av kollektivtrafiken bara har en marginell betydelse när det gäller att minska utsläppen. I en debattartikel i Dagens Nyheter tillbakavisar MP-politikern Karin Svensson Smith och Karlstadsbuss vd Sören Bergerland forskarnas slutsatser. De gör det dock med andra hattar på sig, som ordförande respektive styrelseledamot i Resenärsforum.

Tunga VTI-forskare: Koldioxidutsläppen ökar även med fördubblad kollektivtrafik

Att fördubbla resandet med kollektivtrafiken kommer bara i mycket begränsad utsträckning att bidra till regeringens ambitioner om en fossilfri fordonsflotta år 2030. Det skriver två tunga forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, i en debattartikel i Dagens Nyheter. De båda forskarna, professor Jan-Eric Nilsson och forskaren Roger Pyddoke. De har haft i uppdrag av den så kallade Fossilfriutredningen, utredningen om en Fossilfri Fordonsflotta 2030 (FFF), att ta reda på hur kollektivtrafiken skulle kunna bidra till målet.

Ledare: Nytänkande krävs för att öppna marknaden för busstrafik – resenärspeng en nyckel

Nu körs den svenska kollektivtrafiken om även av Systembolaget. Men det går att komma till rätta med den havererade marknadsöppningen genom att ändra samhällets subventionssystem till kollektivtrafiken. Istället för att subventionera företag som vinner upphandlingar kan man subventionera resenärerna genom en resenärspeng. Det skulle ge kunden ökad makt.

Marknadsöppningen: Föga har hänt och föga kommer att ske – resenärspeng möjlig öppning

Den marknadsöppning för busstrafiken som skulle ha öppnat för bussbolag som vill köra kollektivtrafik på kommersiell grund har just inte lett till någon ny trafik. Och det kommer inte att hända särskilt mycket i framtiden. Anledningen är att en kommersiell operatör måste agera på en marknad där konkurrenten – den upphandlade trafiken – endast tar betalt för hälften av kostnaderna. Det slås fast i en ny rapport från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)