Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Skanska’

Storföretag i väst i samarbete med Västtrafik

Fjorton av de största företagen i Västsverige inleder tillsammans med Västsvenska Handelskammaren ett unikt samarbete med Västtrafik och Västra Götalandsregionen för att öka det hållbara resandet. Syftet är att stimulera fler gav företagens medarbetare att åka kollektivt, cykla eller gå. Namnet på samarbetet blir En ren vana.

Skanska bygger när bussar tar över efter posten

Byggföretaget Skanska har tecknat avtal med SL, Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting, om att bygga om en del av postterminalen i Tomteboda, Solna, till en bussdepå. Avtalet är värt cirka 295 miljoner kronor och byggstart är planerad till augusti i år. Den nya bussdepån beräknas stå färdig att tas i drift till årsskiftet 2020/2021.

Gratis busskort ska locka till bostadsköp

Avmattningen och nergången på bostadsmarknaden får byggföretagen att ta till nya grepp för att finna köpare till nybyggda bostadsrättslägenheter. Byggföretaget Skanska lockar med fria buss- och tunnelbaneresor för den som köper en lägenhet i nybyggnadsområdet Rissne i Sundbyberg i nordvästra Storstockholm, rapporterar Sveriges Radio P4 Stockholm.

Nybyggaaravtal ska fixa buss till nya områden

Alliansen i Stockholms läns landsting vill införa vad man kallar nybyggaravtal så att kollektivtrafiken kommer igång i nya bostadsområden mycket tidigare än idag. Avtalen skulle göra det möjligt att få kollektivtrafik i nya områden på ett tidigt stadium, innan invånarantalet är tillräckligt stort för att SL ska börja köra där.

Närhet till kollektivtrafik viktig för bostadsköpare

Goda förbindelser med kollektivtrafik är den viktigaste faktorn för bostadsköpare, bortsett från själva bostaden. Det visr en undersökning som byggföretaget Skanska har gjort bland potentiella bostadsköpare. Nästan åtta av tio köpare uppger där att goda förbindelser med kollektivtrafik är den viktigaste aspekten vid bostadsköp. Helst vill man bo nära en busslinje.

Elektriska superbussar på Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm, den omdebatterade trafikled som just nu byggs från sydvästra till nordvästra Storstockholm, kan trafikeras med elektriska superbussar. En ny studie som nu presenteras av Scania visar att ett framtida elbussystem kan bli verkligt där bussarna laddas när de kör på Förbifarten och i övrigt körs på batterier. Förslaget ingår i Stockholmsbågen, den nya superbussförbindelse som Scania, Skanska och konsultföretaget WSP har före

Unikt elbussamarbete i Ale

Ale kommun utanför Göteborg inleder samarbete med byggföretagen BoKlok (Skanska/IKEA) och Veidekke om elbusstrafik i samband med att de båda företagen bygger bostäder i Kronogården i Älvängen, Ale. De båda företagen är därmed med i testprojektet när Ale kommun kör elbuss för att utveckla nya kollektivtrafiklösningar mot ett hållbart samhälle.

Den svenska modellen hotas av sociala krav vid upphandling

Nyligen gick civilminister Ardalan Shekarabi och Skanskas vd Johan Karlström ut med ett förslag om att införa sociala krav i offentliga upphandlingar. Men att gå längre än de krav som finns i lagstiftningen riskerar att leda till godtycke, skenande kostnader och minskad konkurrens. Därtill är flera av de krav som i diskuterats i debatten juridiskt klart tvivelaktiga.

Buss-TV: Framtidens busstrafik på Stockholmsbågen

När regeringen beslutade att återuppta byggandet av den omdebatterade motorvägen Förbifart Stockholm beslutade man också att ge Trafikverket i uppdrag att komma med förslag på hur Förbifart Stockholm kan anpassas för kollektivtrafik. Nyligen har busstillverkaren Scania, byggföretaget Skanska och konsultföretaget WSP utvecklat ett förslag just i den riktningen, Vision Stockholmsbågen.

Förbifartsbygget återupptas den 1 januari – anpassas för kollektivtrafik

Det omstridda bygget av Förbifart Stockholm återupptas den 1 januari. Det beslutade regeringen på torsdagen. Samtidigt ska Trafikverket få i uppdrag att komma med förslag på hur Förbifart Stockholm kan anpassas för kollektivtrafik och hur närmiljöproblem som buller och lokala luftföroreningar förebyggas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)