Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Skellefteå’

Billigare för barn och unga i Skellefteå

Bussföretaget Skellefteå buss sänker priset kraftigt på periodkort för barn i stadstrafiken i Skellefteå. I genomsnitt handlar det om en prissänkning på närmare 40 procent utslaget över de olika resezonerna. Sänkningen gäller alla i åldrarna 7 – 19 år. Yngre barn åker som tidigare avgiftsfritt.

Bättre än väntat för Skellefteå Buss

Det kommunägda bussbolaget Skellefteå Buss gjorde i fjol en vinst på över två miljoner kronor enligt företagets bokslut. Resultatet överträffar budgeten. Samtidigt ökade resandet med företagets bussar med närmare två procent.

Fortsatt oklart om Skellefteås elbussupphandling

Turerna kring kommunala Skellefteå Buss upphandling av sex elbussar till Skellefteå fortsätter. Elbusstillverkaren Hybricon fick på fredagen nej från kammarrätten i Sundsvall på sin begäran på en överprövning av ett beslut i förvaltningsdomstolen. Denna hade beslutat att Skellefteå Buss AB:s upphandling av nya bussar inte får fullföljas utan att det görs en ny prövning av de inkomna anbuden. Först tilldelades Hybricon beställningen från Skellefteå Buss, men detta beslut överklagades då av Volvoåterförsäljaren Wist Last & Buss.

Hybricon tar strid om Skellefteupphandling

Den svenska elbusstillverkaren Hybricon tar strid om Skellefteå Buss´ upphandling av sex elbussar med option på ytterligare sex. Upphandlingen, som i ett första skede är värd cirka 35 miljoner kronor, överklagades av Volvos återförsäljare Wist Last & Buss. I en färsk dom av förvaltningsrätten underkändes upphandlingen, vilket av Skellefteå Buss vd tolkades som att Volvo ska leverera bussarna, vilket vi rapporterade om på tisdagen.

Volvoåterförsäljare vill stoppa Hybricon i Skellefteå (uppdaterad)

Starten för trafik med elbussar i Skellefteå försenas sedan en konkurrent till elbusstillverkaren Hybricon överklagat Skellefteå Buss upphandling av elbussar, vilket vi nyligen rapporterat om. Hybricon vann upphandlingen i januari, men sedan överklagandetiden två gånger förlängts av kommunägda Skellefteå Buss har nu Volvoåterförsäljaren Wist Last och Buss begärt en överprövning av upphandlingen.

Elbussar till Skellefteå blir rättslig fråga

Vilka elbussar som kommunägda Skellefteå Buss ska köpa blir en rättslig fråga. Busstillverkaren Hybricon meddelar idag att Skellefteå Buss har fått in ett överklagande av tilldelningsbeslutet i affären där den Umeåbaserade elbusstillverkaren utsågs att leverera sex 12-meters elbussar till det kommunägda bussföretaget.

Självkörande “rullande busskur” ger komfort och trygghet

I framtiden kan en självkörande buss, som också fungerar som väderskydd, komma att göra kollektivtrafiken på landsbygden mer tillgänglig, tryggare och bekvämare. Det hävdas i en ny studie i Skellefteå. Tanken är att självkörande småbussar hämtar upp resenärer på landsbygden och tar med dem till närmaste hållplats för regionbusstrafiken. Men det stannar inte vid det.

Allt fler tar bussen i Skellefteå

Det kommunägda bussföretaget Skellefteå Buss kan för fjärde året i rad notera ett ökat resande med stadsbussarna i Skellefteå. Totalt har det under årets åtta första månader gjorts över 24 000 fler resor i år jämfört med samma period förra året. Under perioden januari – augusti hade stadstrafiken i Skellefteå 808 746 resande. År 2015 var det 679 054 under samma tid och i fjol 784 280.

Uppåt i Skellefteå

Skellefteås kommunägda bussbolag Skellefteå Buss rapporterar positiva resandesiffror. Under årets fyra första månader ökade resandet med närmare 20 000 resor i stadstrafiken i Skellefteå jämfört med samma tidsperiod i fjol. Även resandet med flygbussen ökade.

Nytt busstrafiksystem i Skellefteå ska lyfta resandet

Ett enklare, snabbare och mer överskådligt system för busstrafiken i Skellefteå ska öka bussresande i kommunen kraftigt. Det hoppas politikerna i Skellefteås kommunstyrelse som på onsdagen ställde sig bakom ett nytt kollektivtrafiksystem. Det nya systemet bygger på kraftfulla förbättringar för arbetspendlare både vad gäller avgångar och anslutningsmöjligheter, upprustning av hållplatser samt fler nattbussar fredag-lördag till och från ytterområdena. Systemet ska slutligen godkännas av kommunfullmäktige.

© 2019 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)