Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘stadsmiljöavtal’

Miljonregn över elbussar, busskörfält, BRT och signalprioritering

Den andra omgången av bidrag enligt de så kallade stadsmiljöavtalen blev klara på onsdagen. Totalt fördelar Trafikverket 473 miljoner kronor till 19 kommuner i ett stöd som särskilt ska främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar. Syftet är att kollektivtrafiken ska kunna få en större del av persontransporterna i städerna.

Jönköping söker statsstöd till eventuella trådbussar

Kommunstyrelsen i Jönköping beslutade på onsdagen att söka statlig medfinansiering enligt stadsmiljöavtalen. Pengarna vill man använda till att uppgradera dagens stombusslinje 1 till en BRT-linje. Linjen går mellan Huskvarna och Råslätt. Ett alternativ för den framtida trafiken är extra långa trådbussar som får en egen gräddfil genom Jönköping.

Snart dags för första elbusslinjen i Luleå

Någon gång under nästa år väntas den första elbusslinjen starta i Luleå. Det blir Luleå Lokaltrafiks, LLT, linje 6 mellan Porsön och Kronan. Trafiken kommer igång därför att Luleå i december beviljades åtta miljoner kronor i statligt stöd enligt de så kallade stadsmiljöavtalen. Pengarna ska främst användas till laddstationer för elbussar.

Uppsala vill ha pengar till spårväg eller BRT

Uppsala planerar att ansöka om statliga pengar för en satsning på spårväg eller BRT (Bus Rapid Transit). Det beslutade politikerna i gatu- och samhällsmiljönämnden i Uppsala på torsdagen. Staden har som ambition att i ett stort stadsutvecklingsprojekt knyta samman stadskärnan ed Akademiska sjukhuset, Science Park, Biomedicinskt centrum, Rosendal, Ångströmlaboratoriet och Ulleråker mot SLU Ultuna. För det behövs en kapacitetsstark kollektivtrafik, menar staden.

Elektrisk BRT i Karlstad

Den framtida BRT-linjen i Karlstad, Karlstadsstråket, kommer att köras med elbussar. Det uppger projektledaren för ståket, Robert Sahlberg, i en kommentar till att Karlstads kommun på torsdagen beviljades 70 miljoner kronor i statligt stöd i regeringens satsning på stadsmiljöavtal för att utveckla och testa framtidens kollektivtrafik vilket vi tidigare har rapporterat om. Pengarna får användas till infrastruktur, däremot inte till drift av trafik eller inköp av fordon.

Elbussar och BRT stöds av Trafikverket

Sju städer får statligt stöd till investeringar i infrastruktur för kollektivtrafik. Den första ansökningsomgången för de så kallade stadsmiljöavtalen är nu beslutad av Trafikverket. Det kom in 34 ansökningar och Trafikverket har fattat beslut om att ge stöd till Luleå, Östersund, Gävle, Karlstad, Linköping, Helsingborg och Lund

Lundaspårväg får statliga pengar

Trafikverket meddelade på fredagen att spårvägsprojektet i Lund beviljas 298 miljoner kronor via regeringens satsning på stadsmiljöavtal. Satsningens syfte är att ge stöd för investeringar i kollektivtrafik som främjar hållbara stadsmiljöer och hållbart resande i städer.

Kommuner vill ha halvannan miljard i stadsmiljöpengar

34 kommuner vill ha totalt drygt 1,5 miljarder kronor i statlig stöd för satsningar på infrastruktur för trafiken enligt de stadsmiljöavtal som regeringen har öppnat för. För avtalen finns det 500 miljoner om året avsatta för vart och ett av åren 2015– 2018. Allra mest till en enskild åtgärd vill Lund ha: 388 miljoner i stöd för den planerade, kontroversiella spårvägslinjen. Andra städer söker pengar för infrastruktur för elbussar och snabba busslösningar.

Luleå vill köra elektriskt

Luleå vill satsa på elbussar som komplement till biogasbussarna i stadstrafiken. På måndagen beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att man ska söka bidrag från de stadsmiljöavtal som regeringen har anslagit totalt två miljarder kronor till fram till 2018.

Klart att söka pengar till kollektivtrafiksatsningar

På torsdagen blev det fritt fram för kommuner och landsting att söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallade stadsmiljöavtal. Syftet är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik. Stadsmiljöavtalen innebär att 500 miljoner kronor per år ska delas ut för åren 2015 – 2018. Senast den 15 november ska Trafikverket ha ansökan.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)