Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Elbussar och BRT stöds av Trafikverket

Trafikverket har nu fördelat 540 miljoner kronor för investeringar i infrastruktur för kollektivtrafik, bland annat elbusstrfik och BRT. Foto: Riksbanken.

Trafikverket har nu fördelat 540 miljoner kronor för investeringar i infrastruktur för kollektivtrafik, bland annat elbusstrfik och BRT. Foto: Riksbanken.

Sju städer får statligt stöd till investeringar i infrastruktur för kollektivtrafik. Den första ansökningsomgången för de så kallade stadsmiljöavtalen är nu beslutad av Trafikverket. Det kom in 34 ansökningar och Trafikverket har fattat beslut om att ge stöd till Luleå, Östersund, Gävle, Karlstad, Linköping, Helsingborg och Lund.

Stödet är på totalt 540 miljoner kr och avser laddstationer och hållplatser för nya elbusslinjer, BRT (Bus Rapid Transit), bussgator och framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafik samt spårväg, vilket vi tidigare rapporterat om.

Som villkor för stödet ska kommunerna genomföra motprestationer. Dessa omfattar bland annat planer för bostadsbyggande, gång och cykelåtgärder, sänkta hastighetsgränser samt parkeringstal, parkeringsavgifter.

Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Stödet ska särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik.

Regeringen har avsatt 2 miljarder kronor under perioden 2015-2018. I denna första ansökningsomgång uppgick stödet till 540 miljoner kronor. Totalkostnaden för sökta åtgärder var i denna omgång ca 3 miljarder varav det sökta bidraget ca 1,5 miljarder kronor (stödet uppgår till högst 50 % av totalkostnaden).

Åtgärderna och motprestationerna kommer att följas upp bland annat med avseende på effekter på resande och resandefördelning, kommunens arbete för hållbar stadsmiljö samt hur åtgärder och motprestationer har bidragit till detta.

Luleå ska investera 16 miljoner i nya laddstationer för elbussar på linje 6, Porsön –   centrum – Kronan och dessutom rusta upp hållplatserna längs linjen. Totalkostnaden är 16 miljoner och för det får man 50 procent i stöd, dvs 8 miljoner kronor.

Östersund ska investera i laddplatser för elbuss på den utbyggda busslinjen till Brittsbo samt busshållplatser längs linjen. Totalkostnaden är 6.350 miljoner. Hälften av detta, 3,175 miljoner, utgår som stöd enligt stadsmiljöavtalen.

Gävle ska investera totalt 57 miljoner kronor i förbättrad kollektivtrafik med BRT-åtgärder på linje 2 i Gävle centrum samt utbyggnad av Gavlehov. 50 procents stöd, 28,5 miljoner, utgår.

Karlstad vill investera 140 miljoner kronor i BRT i Karlstadstråket, fas 1: Överfart E18 – Östra Bron och fas 2: Östra Bron – Resecentrum. Till detta får man 50 procents stöd, alltså 70 miljoner kronor.

Linköping ska investera 72 miljoner på åtgärder på kommunens stomlinjenät för kollektivtrafik – kollektivtrafikkörfält, bussprioriteringar och dylikt. SWtöd utgår med 50 procent, alltså 36 miljoner kronor.

Helsingborg planerar att för en totalkostnad på 196 miljoner kronor etablera infrastruktur för Helsingborgsexpressen, ett högklassigt BRT-koncept. Till det får man stöd med 98 miljoner, alltså med 50 procent.

Lund planerar en spårvägslinje mellan Lunds Centralstation och den framtida stadsdelen Brunnshög. Totalkostnaden för infrastrukturen är beräknad till 746 miljoner kronor. Stöd utgår med 40 procent, dvs 298,4 miljoner kronor.

Share Dela

Taggat som: , , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)