Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘stadsmiljöavtal’

Statligt stöd till BRT i Järfälla

Satsningen på en BRT-linje i Järfälla nordost om Stockholm får statligt stöd. När Trafikverket häromdagen beslutade om vilka infrastrukturprojekt för kollektivtrafik och cykel som ska få stöd enligt stadsmiljöavtalen tillhörde BRTT-satsningen i Barkarbystaden och Järfälla vinnarna. Vi har tidigare rapporterat om de 1,5 miljarder i statligt stöd som Trafikverket klubbade på måndagen.

Halvannan miljard till cykel- och kollektivtrafik

När Trafikverket på måndagen för sjätte gången beslutade om de så kallade stadsmiljöavtalen får 17 kommuner och landsting dela på 1,5 miljarder i stöd. Pengarna ska gå till åtgärder som får fler att välja cykeln och att åka kollektivt. Tre av avtalen är på över 100 miljoner. Det gäller ombyggnation av Vikenförbindelsen i Karlstad, ny bussterminal vid Slussen i Stockholm samt gång- och cykelanslutning till norra Ön i Umeå. Däremot var besvikelsen stor i Uppsala som hade sökt om en miljard till det tilltänkta spårvägsbygget men inte fick en enda krona.

825 miljoner till kollektiv- och cykeltrafik

Totalt 825 miljoner fördelas av Trafikverket till cykel- och kollektivtrafik genom stadsmiljöavtal. Det är femte gången som Trafikverket fördelar statligt stöd inom ramen för stadsmiljöavtalen. Tidigare har 1,73 miljarder kronor beviljats i stöd till satsningar på kollektivtrafik och cykel. I den här omgången handlar det om tolv kommuner och landsting har beviljats stöd från Trafikverket för att genomföra cykel- eller kollektivtrafikåtgärder.

Miljoner i retur till staten när bussatsning stoppas

Jönköpings kommun ska lämna tillbaka ett statsbidrag på 27 miljoner kronor som man fått till snabb, kapacitetsstark busstrafik. Regionens klena ekonomi har gjort att stadens planer har gjort att en planerad satsning på 24-metersbussar går om intet och då avstår kommunen från att bygga den nya Slottsbro som var tänkt för att förbättra framkomligheten för stadsbussarna.

470 miljoner till kollektivtrafik och cykel

Trafikverket har nu för fjärde gången beslutat om stöd enligt stadsmiljöavtalen till kommuner och landsting för åtgärder som främjar ökad kollektiv- och cykeltrafik runt om i landets städer. Stödet på totalt 468 miljoner kronor gäller över 100 åtgärder. Rekordmånga ansökningar hade kommit in.

Storstockholm tog lejonparten av stadsmiljöpengarna

Storstockholm tog hem den allra största delen, drygt 185 miljoner kronor, när Trafikverket på fredagen beslutade om stöd enligt de så kallade stadsmiljöavtalen. Det var tredje ansökningsomgången som avgjordes. Det kom in 16 ansökningar och Trafikverket beslutade att ge stöd till fem kommuner och landsting. Totalt fanns 250 miljoner kronor att fördela i den här omgången.

Miljonregn över elbussar, busskörfält, BRT och signalprioritering

Den andra omgången av bidrag enligt de så kallade stadsmiljöavtalen blev klara på onsdagen. Totalt fördelar Trafikverket 473 miljoner kronor till 19 kommuner i ett stöd som särskilt ska främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar. Syftet är att kollektivtrafiken ska kunna få en större del av persontransporterna i städerna.

Jönköping söker statsstöd till eventuella trådbussar

Kommunstyrelsen i Jönköping beslutade på onsdagen att söka statlig medfinansiering enligt stadsmiljöavtalen. Pengarna vill man använda till att uppgradera dagens stombusslinje 1 till en BRT-linje. Linjen går mellan Huskvarna och Råslätt. Ett alternativ för den framtida trafiken är extra långa trådbussar som får en egen gräddfil genom Jönköping.

Snart dags för första elbusslinjen i Luleå

Någon gång under nästa år väntas den första elbusslinjen starta i Luleå. Det blir Luleå Lokaltrafiks, LLT, linje 6 mellan Porsön och Kronan. Trafiken kommer igång därför att Luleå i december beviljades åtta miljoner kronor i statligt stöd enligt de så kallade stadsmiljöavtalen. Pengarna ska främst användas till laddstationer för elbussar.

Uppsala vill ha pengar till spårväg eller BRT

Uppsala planerar att ansöka om statliga pengar för en satsning på spårväg eller BRT (Bus Rapid Transit). Det beslutade politikerna i gatu- och samhällsmiljönämnden i Uppsala på torsdagen. Staden har som ambition att i ett stort stadsutvecklingsprojekt knyta samman stadskärnan ed Akademiska sjukhuset, Science Park, Biomedicinskt centrum, Rosendal, Ångströmlaboratoriet och Ulleråker mot SLU Ultuna. För det behövs en kapacitetsstark kollektivtrafik, menar staden.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)