Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Miljonregn över elbussar, busskörfält, BRT och signalprioritering

En andra linje för MalmöExpressen är ett av de projekt som får bidrag enligt stadsmiljöavtalen. Foto: Ulo Maasing.

En andra linje för MalmöExpressen är ett av de projekt som får bidrag enligt stadsmiljöavtalen. Foto: Ulo Maasing.

Den andra omgången av bidrag enligt de så kallade stadsmiljöavtalen blev klara på onsdagen. Totalt fördelar Trafikverket 473 miljoner kronor till 19 kommuner i ett stöd som särskilt ska främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar. Syftet är att kollektivtrafiken ska kunna få en större del av persontransporterna i städerna.

Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Stödet ska särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik.

Till den andra omgången kom det in 27 ansökningar och Trafikverket har fattat beslut om att ge stöd till 19 kommuner.

De kommuner som beviljats stöd i denna omgång är Borås, Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Karlskrona, Kungsbacka, Kungälv, Linköping, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro.

Som villkor för stödet ska kommunerna genomföra motprestationer. Dessa omfattar bland annat planer för bostadsbyggande, gång och cykelåtgärder, sänkta hastighetsgränser samt parkeringstal, parkeringsavgifter.

Åtgärderna och motprestationerna kommer att följas upp bland annat med avseende på effekter på resande och resandefördelning, kommunens arbete för hållbar stadsmiljö samt hur åtgärder och motprestationer har bidragit till detta.

Regeringen har till stadsmiljöavtalen totalt avsatt 2 miljarder kronor under perioden 2015-2018.

Här är listan över de kommuner som har beviljats bidrag i den här omgången.

Borås
Kollektivtrafikkörfält
Totalkostnad: 25,5 mkr
Stöd: 12,75 mkr
Stödnivå: 50 %
Startpunkt:2017
Slutpunkt: våren 2018

Esklilstuna
Kollektivtrafikkörfält i Eskilstuna centrum
Stöd: 4 mkr
Stödnivå: 50 %
Startpunkt: januari 2018
Slutpunkt: december 2018

Göteborg med Västra Götalandsregionen:
Bytespunkt Svingeln
Totalkostnad: 58 mkr
Stöd: 29 mkr
Stödnivå: 50 %
Startpunkt: maj 2017
Slutpunkt: december 2018

Helsingborg
Regional superbuss inkl hållplats Lasarettet
Totalkostnad: 23 mkr
Stöd: 11,5 mkr
Stödnivå: 50 %
Startpunkt: 2017
Slutpunkt: 2018

Jönköping
BRT-stråk anpassat för 24-metersfordon
Totalkostnad: 54 mkr
Stöd: 27 mkr
Stödnivå: 50 %
Startpunkt: april 2017
Slutpunkt december 2018

Karlskrona
Kollektivtrafikåtgärder vid Resecentrum i Karlskrona; Miljöprioriterad stadsgata med separata busskörfält; Ny hållplats i Gullberna Park
Totalkostnad: 70,1 mkr
Stöd: 35,05 mkr
Stödnivå: 50 %
Startpunkt: juni  2016
Slutpunkt: november 2018

Kungsbacka
Hede station, stationshuset
Totalkostnad: 42 mkr
Stöd: 16 mkr
Stödnivå: 38 %
Startpunkt: oktober 2017
Slutpunkt: december 2018

Kungälv med Västra Götalandsregionen
Busskörfält Kongahällagatan och Uddevallavägen; Infrastrukturåtgärder (kollektivtrafik) för angöring till resecentrum; Elbusskoncept
Totalkostnad: 33 mkr
Stöd: 16,5 mkr
Stödnivå: 50 %
Startpunkt: september 2016
Slutpunkt: november 2018

Linköping
Signalprioritering, bussgata i centrala Linköping
Totalkostnad: 19,5 mkr
Stöd: 9,75 mkr
Stödnivå: 50 %
Startpunkt: 2016
Slutpunkt: november 2018

Malmö
Införande av elbussar i Malmö stadstrafik; Införande av MalmöExpressen 2
Totalkostnad: 70 mkr
Stöd: 35 mkr
Stödnivå: 50 %
Startpunkt: maj 2017
Slutpunkt: december 2018

Norrköping
Spårväg ”Ljuralänken” i Norrköping:
Totalkostnad: 77, 259 mkr
Stöd: 38,13 mkr
Stödnivå: 50 %
Startpunkt: oktober 2016
Slutpunkt: september 2018

Nyköping
Upprustning och nybyggnad av större centrumnära hållplatser
Totalkostnad: 7,250 mkr
Stöd: 3,625 mkr
Stödnivå: 50 %
Startpunkt: 2017
Slutpunkt: 2018

Stockholm med Stockholms Läns Landsting
Kollektivtrafikåtgärder på stomlinjerna 2 och 3 i centrala Stockholm; Busskörfält vid trafikplats Gubbängen
Totalkostnad: 5,5 mkr
Stöd: 2,75 mkr
Stödnivå: 50 %
Startpunkt: maj 2016
Slutpunkt: december 2016

Trollhättan
Ombyggnad av bussläge, plattformar och busskörfält vid Drottninggatan i centrala Trollhättan; Ombyggnad av Stallbackaterminalen
Totalkostnad: 8 mkr
Stöd: 4 mkr
Stödnivå: 50 %
Startpunkt: 2017
Slutpunkt: oktober 2018

Umeå
Ombyggnad av Vasaplan för kollektivtrafik; Förbättrad kollektivtrafik utmed stomlinje 1 (BRT-åtgärder)
Totalkostnad: 99,5 mkr
Stöd: 49,75 mkr
Stödnivå: 50 %
Startpunkt: april 2017
Slutpunkt: november 2018

Uppsala
Kunskapsstråket: Kollektivtrafikgata Ulleråker; Bro för kollektivtrafik; Kollektivtrafikkörfält; Stationsliknande hållplatser; Åtgärder i handlingsplan för framkomlighet i linjenät
Totalkostnad: 241,635 mkr
Stöd: 120,817 mkr
Stödnivå: 50 %
Startpunkt: 2016
Slutpunkt: december 2018

Västerås
Kollektivtrafikåtgärder i centrala Västerås kopplat till nya kollektivtrafiksatsningen ”Smartkoll”
Totalkostnad: 52 mkr
Stöd: 26 mkr
Stödnivå: 50 %
Startpunkt: maj 2017
Slutpunkt: december 2018

Växjö
Bussgator vid nya Resecentrum; Kollektivtrafikkörfält; Hållplatspaket; Signalprioritering; Realtidsinformation
Totalkostnad: 45,55 mkr
Stöd: 22,775 mkr
Stödnivå: 50 %
Startpunkt: augusti 2016
Slutpunkt: december 2018

Örebro
Prioritering av kollektivtrafik i trafiksignaler; Bussgata Ladugårdsängen
Totalkostnad: 17,615 mkr
Stöd: 8,808 mkr
Stödnivå: 50 %
Startpunkt: oktober 2016
Slutpunkt: december 2018

Taggat som: , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)