Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘stombussar’

Stombussar står stilla en fjärdedel av tiden

De blå stombussarna i Stockholms innerstad står stilla under en fjärdedel av den totala körtiden. Antingen står bussarna vid hållplats eller så har de fastnat i trafiken. Ändå har hållplatstiderna minskat något därför att pandemin har medfört ett minskat resande och därmed färre påstigande. För att säkra god framkomlighet för alla stombussar skulle det krävas investeringar på 2,5 miljarder, men hittills har bara 208 miljoner investerats. Det konstaterar Trafikförvaltningen i Region Stockholm i sin senaste analys av stombusstrafiken i Storstockholm, Stombussrapport 2020.

Resenärerna strömmar till sega stombussar

Resandet med de blå stombussarna i Storstockholm har ökat drastiskt de senaste åren. Antalet resenärer per dag var 42 000 fler i fjol än år 2014. Bara mellan 2018 och 2019 har resenärerna med stombussarna i SL-trafiken blivit 27 000 fler per dag. Ändå brottas stombussarna med stora framkomlighetsproblem. I Stockholms innerstad står stombussarna stilla en fjärdedel av tiden.

Stombussar står stilla en fjärdedel av tiden

De blå stombussarna i Stockholms innerstad står stilla under ungefär en fjärdedel av den tid de är ute i trafik, trots kraftigt ökade satsningar på framkomlighet. Varje dag sker fler än 300 000 resor med de blå stombussarna i Stockholms län. Fler än hälften av resorna görs i innerstan. Det visar Region Stockholms stombussbokslut för 2019.

Ökad framkomlighet för elektriska stombussar

Jönköpings kommun och Jönköpings länstrafik inleder nu omfattnde ombyggnader av vägar och busshållplatser för att skapa bättre framkomlighet för busstrafiken. En rad gator och vägar ska anpassas, främst för stombusslinjerna. Det första stora arbetet görs utmed Hallmansvägen i Jönköping där det planeras för en fjärde stomlinje och hållplatser uppgraderas för ökad tillgänglighet.

Mesta busslinjen snabbas upp: ”Snigel ska bli leopard”

Sveriges mest belastade busslinje, linje 4 i Stockholm, ska bli snabbare. Linjen har mellan 65 000 och 70 000 dagliga resenärer, vilket nästan motsvarar det totala antalet resenärer på SJ:s tåg i hela landet under en dag. Tanken är att linjen ska förvandlas från stombuss till något av en expressbuss.

Samarbete gav framgång för ny stombusslinje

För första gången på många år fick Stockholms innerstad hösten 2017 en ny stombusslinje. Då ersatte stomlinje 6 en tidigare innerstadslinje, 73. Och resandet lyfte. ”Ett bra samarbete mellan alla parter var avgörande för framgången”, konstaterade bussoperatören Keolis´ framkomlighetschef Astrid Adelsköld på ett av seminarierna på Transportforum i Linköping i veckan.

Framkomligheten stort problem för stombussar

Trafik med stombussar och BRT ägnades några timmars uppmärksamhet på Transportforum i Linköping på onsdagen. Bakgrunden är att det varje dag görs ungefär 300 000 resor med de blå stombussarna i Storstockholm. Stombussarna står för cirka tio procent av det totala resandet med SL-trafiken, vilket är lika många resor som sker i hela pendeltågssystemet. Men framkomligheten fortsätter att vara ett problem, konstaterades på ett seminarium.

Segt för stombussar i Stockholms innerstad

Stombusslinjerna i Stockholms innerstad tappar marknad. I fjol hade de färre resenärer än några år tidigare. Bussarna fastnar i trafiken, hållplatserna ligger för tätt och bara på korta sträckor klarar bussarna att hålla den hastighet som SL och politikerna har satt som mål. Och i hela Stockholms län har mindre än hälften av stombussnätet, 44 procent, en god standard när det gäller framkomlighet. Det framgår av det stombussbokslut som trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (SL) nu presenterar för politikerna i trafiknämnden.

Stockholms nyaste stombusslinje förlängs

Stockholms nyaste stombusslinje, linje 6, kommer inom några år att förlängas ända till Sundbybergs centrum. Detta enligt ett vallöfte från moderaterna och socialdemokraterna säger inte nej därtill, skriver lokaltidningen mitti. När linjen, som idag går mellan Ropsten och Karolinska institutet, startade i december i fjol var det den första nya stombusslinjen i Stockholm på över tio år.

Snabbare stombussar i Stockholm

De blå stombussarna i Stockholm har under lång tid haft problem med framkomligheten, men nu planeras förbättringar. Politikerna i trafiknämnden i Stockholms stad väntas inom kort klubba en rad åtgärder som ska göra livet lättare för resenärerna på främst två stombusslinjer, 1 och 4.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)