Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Segt för stombussar i Stockholms innerstad

Reshastigheten för stomlinjerna i Stockholms innerstad ökar – och resandet minskar. Foto:Ulo Maasing.

Stombusslinjerna i Stockholms innerstad tappar marknad. I fjol hade de färre resenärer än några år tidigare. Bussarna fastnar i trafiken, hållplatserna ligger för tätt och bara på korta sträckor klarar bussarna att hålla den hastighet som SL och politikerna har satt som mål. Och i hela Stockholms län har mindre än hälften av stombussnätet, 44 procent, en god standard när det gäller framkomlighet. Det framgår av det stombussbokslut som trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (SL) nu presenterar för politikerna i trafiknämnden.

Bakgrunden är att politikerna i trafiknämnden år 2014 beslutade om en stomnätsplan. Nu har SL i ett stombussbokslut summerat utvecklingen från 2014 till 2017 och där sticker Stockholms innerstad ut på ett negativt sätt.

Totalt finns i SL-trafiken 17 stombusslinjer, varav fyra i Stockholms innerstad. Den femte stomlinjen i innerstan, linje 6, startade sent 2017 och ingår inte i bokslutet. Övriga linjer trafikerar ytterområden, ibland långt ut från Stockholms innerstad.

Stombussarna är en viktig del av SL-trafiken. Varje dag görs nästan 300 000 resor med dem. Det är nästan lika många resor som sker i hela pendeltågssystemet och betydligt fler än alla resor med spårvägar och lokalbanor tillsammans.

Resandet med de regionala stombussarna har ökat med 7,9 procent från 2014 – 2017, men för innerstadens stombussar är utvecklingen negativ. resandet där har minskat med 1,8 procent. Och trots stolta deklarationer från politikerna har reshastigheten minskat för samtliga stombussar i innerstan. Särskilt linje 1 har förlorat resenärer. Ingen av innerstadslinjerna klarar att hålla den medelhastighet som politikerna satt upp på 20 km/tim inklusive hållplatsstopp.

Gatuarbeten och andra händelser påverkade stombussarnas framkomlighet negativt i fjol – och värre blir det. Foto: Ulo Maasing.

Och värre blir det. Förra året ökade antalet  trafikpåverkande arbeten och händelser vilket försämrade stombussarnas framkomlighet. I år och nästa år blir det ännu besvärligare.

Framkomligheten och reshastigheten påverkas i hög grad av investeringar i stombussnätet. I fjol investerade kommunerna i Stockholms län cirka 17 miljoner kronor i åtgärder för att främja busstrafiken. Trafikverket investerade 5,3 miljoner.

I år har kommunerna budgeterat cirka 40 miljoner för bussfrämjande åtgärder – men det gäller hela busslinjenätet i Stockholms län. Trafikverket har planerade investeringar på 11,5 miljoner år 2021 och 15 miljoner år 2022.

Det kan jämföras med den förlängning av Spårväg City som invigdes i augusti. För 300 miljoner kronor fick Stockholm en ny spårvägshållplats och 500 meter spårväg.

Taggat som: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)