Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Sverigeförhandlingen’

Hård kritik mot regeringen om kollektivtrafiksatsningar

Riksrevisionen riktar hård kritik mot de statliga satsningarna på regional kollektivtrafik genom den så kallade Sverigeförhandlingen. Staten satsade i Sverigeförhandlingen 20 miljarder kronor på regional kollektivtrafik i utbyte mot utökat bostadsbyggande. Men Riksrevisionen slår i en ny rapport fast att underlagen för både kostnader och samhällsekonomi hade stora brister. Dessutom har projekten följts upp på ett dåligt sätt. Till det kommer att Riksrevisionen bedömer att antalet nya bostäder som byggs som ett resultat av satsningarna troligen inte alls är så många som kommuner och regioner lovade bygga. Bland annat kritiseras satsningen på Spårväg Syd i Storstockholm hårt.

HG Wessberg har avlidit

HG Wessberg, som fram till nyligen ledde Sverigeförhandlingen om storsatsningar på kollektivtrafik, bostadsbyggande och höghastighetståg, har avlidit efter en tids sjukdom, meddelar familjen. HG Wessberg blev 65 år.

Bussföretagen om Sverigeförhandlingen: Förvånande brist på kostnads- eller energieffektivitet

Sveriges Bussföretag gr till stora delar tummen ner för Sverigeförhandlingens slutbetänkande som kom tidigare i veckan. Sverigeförhandlingen har i huvudsak riktat in sitt arbete på höghastighetsbanor och spårsatsningar i de tre storstadsområdena. ”Förvånande att man inte väljer de mest kostnads- och energieffektiva lösningarna”, anser Sveriges Bussföretag.

Grönt för åtta elbusslinjer i Malmö

Politikerna i kommunstyrelsen i Malmö godkände på onsdagen en storsatsning på kollektivtrafken i staden. Satsningen innebär bland annat att Malmö ska få åtta nya elbusslinjer, men också en utbyggnad av Malmöpendeln mot Lomma. Dessutom blir det en rejäl satsning på cykelbanor i Malmö. Det slutliga beslutet ska fattas i kommunfullmäktige den 26 oktober.

Bussföretagen: Trängselskattemiljarder till ensidig spårsatsning

Busstrafiken står för nästan hälften av kollektivresorna i Stockholmsregionen. Ändå vill Sverigeförhandlingen använda alla miljarder från en höjning av trängselskatterna till ensidiga satsningar på spårtrafik. Det skriver Sveriges Bussföretag i ett starkt kritiskt remissvar till regeringen om de ändringar av trängselskatterna i Storstockholm som Sverigeförhandlingen har föreslagit.

Stombussar, språväg och linbana i Göteborgssatsning

Fyra kollektivtrafikobjekt, åtta cykelbanor och nästan 46 000 nya bostäder i Göteborg – det är ingredienserna i den satsning som Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Sverigeförhandlingen enades om på tisdagen.Sammanlagt handlar det om trafikinvesteringar på 7,2 miljarder i paketet. Sju miljarder satsas på kollektivtrafik och 241 miljoner på en utbyggnad av cykelvägnätet.

Miljarder på buss och cykel i Malmö

Malmö lovar att satsa nästan fyra miljarder kronor på kollektivtrafik och cykelleder fram till 2035. Det är stadens bud i Sverogeförhandlingen. Som vi tidigare rapporterat är spårvägsplanerna skrotade. Därmot får staden ett helt nytt nät av elbussar. Dessutom byggs pågatågstrafiken ut och staden får fjorton nya cykelleder. Om staden bygger 28 500 nya bostäder fram till 2035 kommer staten att stå för hälften av de fyra miljarderna.

Bussen är framtiden i Malmö

Det mesta tyder på att spårvägsplanerna i Malmö inte kommr att förverkligas. ”I nuläget ser jag ingen möjlighet att gå vidare mer spårvagnar i Malmö, säger regionrådet Henrik Fritzon (S)” till Sydsvenskan/Helsingborgs Dagblad. Den borgerliga minoriteten i Malmö stöttas av allianspartierna i Region Skåne och därmed saknas förutsättningar för ett spårvägsbygge i Malmö. Superbussar och elbussar blir framtidens kollektivtrafik i staden.

Klart för två BRT-linjer i Helsingborg

Det är nu klart med mångmiljoninvesteringar för två BRT-liknande (BRT = Bus Rapid Transit) snabbusslinjer i Helsingborg liksom åtgärder för cykeltrafik i staden. Det är resultatet av att Helsingborgs stad och Sverigeförhandlingen nu har kommit överens statlig medfinansiering till satsningarna. Staten medfinansierar projekten med drygt 249 miljoner kronor. Samtidigt förbinder sig Helsingborgs kommun att bygga 3 530 bostäder.

Moderna bussystem något för Sverigeförhandlingen?

Är investeringar i moderna bussystem något som kan tas upp i Sverigeförhandlingen som pågår sedan ett och ett halvt år? Frågan väcks av den moderata riksdagsledamoten Lars Hjälmered som i en interpellation i riksdagen vill ha svar från infrastrukturminister Anna Johansson(S).

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)