Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Sveriges Kommuner och Regioner’

Ordförandeskifte i Partnersamverkan – Taxiförbundet gör comeback

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har från årsskiftet ny ordförande, Johan Wadman från Svensk Kollektivtrafik. Samtidigt återkommer Svenska Taxiförbundet som för några år sedan lämnade Partnersamverkan. Bakom skiftet av ordförande ligger att ordförandeskapet roterar mellan Svensk Kollektivtrafik och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Covid-19 kostar kollektivtrafiken 15,8 miljarder

Under det här året väntas den svenska kollektivtrafikens biljettintäkter minska med 8,6 miljarder kronor som en följd av covid-19-pandemin. Det visar en ny prognos från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik och SKR, Sveriges Kommuner och regioner.

Bussföretagen: Låt regionerna ta med sig överskott

Landets regioner och kommuner kommer att i år göra sitt bästa bokslut på många år. Anledningen är statliga stöd till följd av covid-19-pandemin. Men med nuvarande lagstiftning får de inte föra över överskott till löpande verksamhet följande år. SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, har hos regeringen begärt en tillfällig ändring av kommunallagen, så att det ska bli möjligt att flytta överskottet framåt. Sveriges Bussföretag ställer sig nu bakom kravet för att säkra kollektivtrafiken i ett längre perspektiv.

Dramatisk ökning av förnybara drivmedel i kollektivtrafiken

Andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken i Sverige ökade från 42 till 91 procent under perioden 2009 – 2019. Det framgår av de öppna jämförelser av miljöarbetet i regionerna som Sveriges Kommuner .och Regioner, SKR, presenterade på torsdagsmorgonen. Elbussarn kommer starkt. I övrigt visar resultaten i jämförelserna också på en fortsatt minskning av antibiotikaförskrivning, energianvändning och klimatpåverkan från medicinska gaser, medan andelen ekologiska livsmedel ökar.

SKR: ”Två extra miljarder helt otillräckligt”

Kollektivtrafiken i hela landet är hårt drabbad och behöver extra stöd såväl i år som nästa år. Behovet är avsevärt större än de två miljarder kronor som regeringen aviserat på måndagen. Det hävdar SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Vägledning för att förebygga trängsel

Nästa vecka kommer branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att presentera en vägledning för hur branschen ska hantera höstens utmaningar i kollektivtrafiken. Det gäller att förebygga trängsel för att hindra spridningen av covid-19-viruset. Vägledningen är tänkt att vara ett stöd för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och de operatörer som kör för dessa. Den kommer att gälla den kollektivtrafik där det inte går att boka plats.

Grönt för korttidspermitteringar även i upphandlad trafik

Även trafikföretag som kör upphandlad trafik liksom kommunala bussbolag ska få stöd för korttidsarbete (eller korttidspermitteringar som det tills nyligen hette). Det föreslår riksdagens finansutskott på måndagen. Utskottet säger också ja till att familjeföretag med anställda familjemedlemmar bör omfattas av reglerna.

SKR: Korttidspermittering även för kommunala bolag

Det är viktigt att använda även kommuner och regioner som stabilisatorer i den väntade ekonomiska nedgången till följd av covid-19-pandemin. Kommuner och regioner står för en fjärdedel av rikets sysselsättning och är stora köpare av varor och tjänster. Det anser SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, som bland annat vill att även kommunala bolag ska kunna få del i stödet för korttidspermittering, eller korttidsarbete som det numera heter.

SKR: ”Öppna för permitteringar och kompensera intäktsbortfall i kollektivtrafiken

Regeringen måste stötta landets kommuner och regioner när det gäller de insatser och kostnader som covid-19-pandemin orsakar dem och de bolag som de anlitar, både kommunala och privata. Det gäller bland annat kollektivtrafiken. Det skriver Anders Knape (M), ordförande i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i en debattartikel i Dagens Samhälle. ”Glädjande”, kommenterar Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)