Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Möjligt elektrifiera alla lokala transporter till 2030

Elektrifierad busstrafik i Göteborg. En ny ztudie visar att det är fullt möjligt att elektrifiera alla lokala transporter – inte bara busstrafiken – till år 2030. Foto: Ulo Maasing.

Göteborg kan liksom många andra svenska städer elektrifiera alla lokala transporter till år 2030. Men omställningen går alldeles för långsamt. Utsläppen från vägtrafiken minskar inte tillräckligt snabbt för att de nationella klimatmålen ska nås till år 2030. Det visar en ny gemensam studie från Göteborg Energi, ABB, AB Volvo, Sweco, Vattenfall och Volvo Cars.

Enligt studien skulle en storskalig övergång till elfordon i städerna göra stor nytta – och det gäller inte bara bussar utan även bilar, lastbilar, färjor, tvåhjuliga fordon och arbetsmaskiner. En elektrifiering av de lokala transporterna skulle göra en stor nytta med minskade luftföroreningar och minskat buller.

Studien tillbakavisar också att elektrifieringen skulle utgöra ett hot mot biogasen och de satsningar på biogas för stadsbusstrafik som har gjorts på flera håll. Även den brist på HVO som hotar kan i praktiken motverkas av elektrifieringen.

En elektrifiering kommer nämligen att frigöra stora volymer av förnyelsebara drivmedel, konstaterar studien.

– Detta gäller inte minst biogas som idag används inom stadens kollektivtrafik. En övergång till eldrift inom kollektivtrafiken möjliggör därmed en utökad användning av biodrivmedel inom andra sektorer inom regionen. Exempelvis kan den biogas som idag används i stadsbussar istället flyttas utanför staden för att användas i regionbussar och för regionala och långväga godstransporter. På så sätt kan elektrifieringen ytterligare bidra till utfasningen av fossila bränslen, resonerar studien.

– En satsning på förvätskning av biogas skulle öka möjligheten att transportera gasen längre sträckor och därmed öppna upp för ännu flera användningsområden för frigjorda biodrivmedel såväl i transportsektorn som i industri- och energisystemet.

Studien varnar också för att omställningen till el i transportsystemet går alldeles för långsamt för att Sverige ska nå målet om 70 procent lägre växthusgasutsläpp från inrikes transporter till år 2030. Arbetet med att ta fram styrmedel som främjar omställningen måste inledas redan nu, skriver studien och tar upphandlingarna av busstrafik inom västtrafik som exempel:

– Inom Västtrafik pågår planering för den trafik som upphandlas för trafikstart mellan åren 2020 och 2023 med utblick mot vilka anpassningar som behövs mot 2035. Det innebär att redan nu behöver planer för laddinfrastruktur, depåplacering och övrig infrastruktur fastställas

– Beslut om styrmedel och initiativ tas på olika nivåer – lokalt, regionalt, nationellt samt på EU-nivå – och de har ofta långa ledtider, skriver studien vars författare menar att det krävs omedelbar handling när det gäller till exempel planering för utbyggd laddinfrastruktur, stöd till eldriven kollektivtrafik och införande av miljözoner.

Taggat som: , , , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)