Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Taxiförbundet’

Nya rekommendationer om index för serviceresor

Nu kommer nya branschrekommendationer för serviceresor. De nya rekommendationerna gäller bland annat färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, anropsstyrd trafik samt skolskjuts om inte körs med buss. Rekommendationerna ersätter tidigare Taxiindex och innehåller både ett övergångsavtal och ett helt nytt index för kommande upphandlingar. Parterna har arbetat fram en helt ny indexkorg för serviceresor, alltså hur olika kostnader ska vägas mot varandra i trafikavtalen. Rekommendationerna har tagits fram av branschens gemensamma indexråd där Sveriges Bussföretag, Taxiförbundet, Svensk Kollektivtrafik och Tågföretagen ingår.

Bred kritik mot transportsatsningarna i budgeten

Från flera håll får regeringen nu kritik för bristande satsningar på kollektivtrafik och busstrafik. Som vi tidigare rapporterat anser såväl Sveriges Bussföretag som Transportföretagen att buss- och kollektivtrafiken behöver större stödinsatser. Taxiförbundet anser att regeringen kastar pengar omkring sig men lämnar taxi i sticket. Irene Svenonius (M), finansregionråd, talar om löftesbrott när det gäller kollektivtrafiken och Jens Holm (V), ordförande i Riksdagens trafikutskott, är besviken.

Hård branschkritik mot myndighet: ”Många brister och fel”

Branschorganisationerna i svensk kollektivtrafik riktar hård kritik mot myndigheten Trafikanalys för den rapport som Trafikanalys i dagarna har skickat till regeringen. Där gör Trafikanalys en fördjupad uppföljning av transportsektorns arbete för att nå de transportpolitiska målen. Rapporten sågas till stor del av branschens organisationer i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. I rapporten finns enligt branschen många brister och felaktigheter.

Taxiförbundet i hård kritik mot MTR Express

Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Claudio Scubla riktar hård kritik mot MTR Express som konkurrerar med SJ på sträckan Stockholm – Göteborg. På tisdagen gick MTR Express ut och berättade att man skulle börja samarbeta med Uber och erbjuda sina resenärer resor med Uber till och från tåget i Stockholm och Göteborg.

Taxiförbundet: Satsa på taxi istället för buss

Inför Almedalen har Svenska Taxiförbundet startat en kampanj för att samhället ska satsa mindre på buss, både på landsbygd och i storstäder. Istället vill man att delar av busstrafiken ska ersättas av taxi, både på landsbygd och i storstad.

Nytt projekt ska ge säkrare skolskjuts

400 000 barn åker skolskjuts i Sverige varje år. Nu ska branschen satsa på att utbilda såväl föräldrar som barn om vad de ska tänka på före, under och efter färden. Syftet är att göra resan med skolskjuts så trygg och säker som möjligt.

Utan invandrare stannar bussen

Bussar och taxi i Sverige skulle inte fungera utan invandrare. Och i framtiden skulle det bli ännu besvärligare. Det slog företrädare för de båda branscherna fast vid ett seminarium i Almedalen på onsdagen, bara timmarna innan Sverigedemokraternas partiledare skulle hålla sitt tal i Almedalen. På seminariet presenterade man en ny rapport om hur viktiga invandrare, dvs personer födda utanför Sverige, är för att kollektivtrafiken ska fungera.

Bussbranschen i Almedalen: BRT, elbussar, invandrare och bussturer

Sveriges Bussföretag satsar i år mer än branschen någonsin har gjort på olika arrangemang i samband med Almedalsveckan på Gotland, från bussutflykter till seminarier om BRT och elbussar. En del av arrangemangen görs tillsammans med andra organisationer, bland annat Bil Sweden och Taxiförbundet.

Regeringen tvingas skjuta upp skattechock på miljöbränsle (uppdaterad)

Regeringen har beslutat att skjuta upp införandet av så kallad kvotplikt för biodrivmedel. En samlad kollektivtrafikbransch har protesterat hårt mot regeringens planer. Meningen var att systemet, som skulle innebära en skattechock för biodrivmedel som blandas in i diesel respektive bensin, skulle införas den 1 maj. Men EU-kommissionen har hittills inte godkänt kvotplikten och de skattehöjningar som den skulle innebära.

Branschprotest mot regeringsförslag

Ett regeringsförslag om skatt på HVO, hydrerad vegetabilisk olja, hotar i praktiken viktiga delar av kollektivtrafikbranschens miljöarbete. Det skriver fyra branschorganisationer i kollektivtrafiken i ett brev till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Anledningen är att regeringen vill lägga skatt på HVO trots att branschorganisationerna redan tidigare starkt har avrått från det. HVO kallas ibland syntetisk diesel. Det är en diesel som är baserad på förnybara råvaror och ger lägre utsläpp av klimatpåverkande koldioxid.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)