Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Ulrika Frick’

Nya biljetter och fortsatt återbäring i väst

Västtrafik ska lansera sin nya flexbiljett så snart som möjligt. Dessutom behålls återbäringen på Västtrafiks enkelbiljetter. Dessutom ska Västtrafik komma med ett nytt sommarerbjudande till sina resenärer. Det beslutade politikerna i kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland på torsdagen.

Omstart i väst

Fram till år 2025 ska kollektivtrafiken i Västra Götaland ha vunnit tillbaka vad man förlorat i resande på grund av covid-19-pandemin. Fokus för kollektivtrafiken under nästa år är en omstart i hållbar riktning med kollektivtrafik, cykel och gång. Det slog politikerna i regionfullmäktige i Västra Götaland fast på tisdagen när man antog ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram.

”Regeringen riskerar att förvärra situationen”

Den väg som regeringen har valt riskerar att göra en utmanande situation ännu värre. Nu vill man bestraffa de kollektivtrafikmyndigheter som inte klarar av att upprätthålla 2019 års trafikutbud och behöver börja anpassa trafiken utifrån förutsättningarna. Dessutom ska kollektivtrafiken bestraffas och betala för det som i praktiken är statens egna beslut. Nu kräver Sveriges samlade kollektivtrafikmyndigheter full ersättning. Det skriver ledningen för branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik i en debattartikel i Altinget på måndagen.

Klart med coronapengar till kollektivtrafiken – ”Helt otillräckligt”

”Det är som att betala för snabbnudlar men ställa krav på oxfilé”. Så kommenterar Svensk Kollektivtrafiks ordförande Kristoffer Tamsons (M) den kompensation för kollektivtrafikens förlorade biljettintäkter till följd av Covid-19. På tisdagen blev Trafikverket klar med fördelningen av de tre miljarder som regeringen anslagit, men kollektivtrafikens intäktsförlust i år uppgår till närmare 7,5 miljarder enligt Svensk Kollektivtrafik.

”Elskatt bromsar grön omställning”

”Den elskatt som idag finns på elbussar fördyrar och försvårar en omställning av kollektivtrafiken. En elektrifiering av busstrafiken gör att det biodrivmedel som idag används av bussar skulle kunna användas där det behövs bättre. Det är dags att även regeringen tar sitt ansvar och hinner ikapp bussbranschen i den gröna omställningen.” Det skriver företrädare för MP, M och svensk bussbransch i en debattartikel i GT på torsdagen.

Digital dialog i väst

Hur viktigt är biljettpriset, fordonens komfort och att turerna är täta? Det är några av de frågor som Västra Götalandsregionens kollektivtrafikpolitiker vill föra dialog med medborgarna om, på webben. Regionens kollektivtrafiknämnd har beslutat att under november och december genomföra en dialog med medborgarna i Västra Götaland.

150 miljoner för enklare Västtrafikresor

Regionfullmäktige i Västra Götaland beslutade på tisdagen om en ny pris- och sortimentstrategi för kollektivtrafiken. Beslutet innebär att Västtrafik, i ett första steg, får i uppdrag att genomföra förenklingar av det hårt kritiserade biljettsystemet och biljettsortimentet. Att genomföra förenklingen kommer att kosta 150 miljoner kronor.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)