Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘WSP’

Moderniserad förmånsskatt gynnar klimat och kollektivtrafik

Genom att modernisera förmånsskatten på förmånsbilar och kollektivtrafik kommer klimatutsläppen minska med 46 000 ton per år. Det visar en färsk rapport som WSP tagit fram på uppdrag av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Rapporten visar att förmånsbilarna är kraftigt skattesubventionerade.

Varannan tveksam till att återvända till kollektivtrafiken

Resandet med kollektivtrafiken i Sverige har mer än halverats sedan covid-19-pandemins utbrott. Många av dem som har valt bort att ta bussen eller tåget tvekar att återvända till kollektivtrafiken efter pandemin. Glesare mellan säten och trängselinformation i realtid är de åtgärder som skulle öka tryggheten mest, visar en ny undersökning från konsultföretaget WSP som vi tidigare rapporterat om i korthet.

Efter pandemin: Var femte kan överge buss och tåg

Minst en av fem resenärer kan överge kollektivtrafiken efter coronapandemin. Det visar en enkätundersökning som konsultföretaget WSP har gjort och som Dagens Nyheter har tagit del av. Arbetsresorna kan komma att ligga på ungefär samma nivå som innan pandemin, men för privata resor och resor för andra ändamål än jobb uppger många att de troligen kommer att välja bilen istället.

Förseningar i kollektivtrafiken kostar miljarder

Varje år kostar förseningar i kollektivtrafiken samhället 8,5 miljarder. Det är lika mycket som en sjättedel av den totala kostnaden för kollektivtrafiken. Merparten av kostnaderna kommer av förseningar i de tre storstadsregionerna. Det visar en färsk rapport från WSP som på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik har analyserat förseningarna.

Ingen miljövinst med elsparkcyklar – tar resenärer från kollektivtrafiken

De allt mer populära elsparkcyklarna – i Stockholm finns minst 8 000 – bidrar inte till minskade utsläpp från trafiken. Istället ersätter de ofta resor med kollektivtrafik eller gång och cykel. Det framgår av en rapport från konsultföretaget WSP som Dagens Nyheter har tagit del av.

Ny rapport: Kollektivtrafiken kan göra mer än vad som krävs för klimatet

Kollektivtrafiken i Sverige behöver minska sina utsläpp av koldioxid med 600 000 ton till år 2030, om man utgår från läget 2010. Det konstaterade Karin Brundell Freij från konsultföretaget WSP när hon på tisdagen i Almedalen presenterade en ny rapport om kollektivtrafikens klimatutsläpp. Rapporten har beställts av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Svensk Kollektivtrafiks vd Helena Leufstadius varnade samtidigt för att branschen riskerar en miljömässig backlash om de förslag förverkligas som nu finns inom EU om bland annat biobränslen.

Nolltaxa i Örnsköldsvik kan kosta 30 miljoner om året

Att införa nolltaxa i kollektivtrafiken i Örnsköldsvik kan komma att kosta närmare 30 miljoner kronor om året, på sikt ännu mer. Det konstateras i en utredning som Örnsköldsviks kommun har låtit konsultföretaget WSP göra. Sedan hösten 2016 har kollektivtrafiken i Örnsköldsvik varit avgiftsfri för barn i åldern 7 – 19 år.

Samhällsnytta för miljarder

Kollektivtrafiken skapar samhällsnytta för betydligt mer än 14 miljarder kr netto varje år. Det hävdas i en ny rapport som presenterades av Svensk Kollektivtrafik i Almedalen. Den här nyttan skapas av att många människor får bättre tillgänglighet vilket bland annat vidgar arbetsmarknaden.Det hävdar konsultföretaget WSP som skrivit rapporten på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.

Tummen upp för Västtrafik och ner för Skånetrafiken vid riksdagsutfrågning

Den kommersiella busstrafiken skulle kunna bidra en hel del för att öka kollektivtrafikresandet. Men det finns många hinder som behöver undanröjas. Det sa expressbussföretaget Swebus´ vd Joakim Palmkvist i riksdagshuset i Stockholm på torsdagsförmiddagen. Det var Riksdagens trafikutskott som arrangerade en öppen utfrågning om ökat kollektivresande i framtiden.

Fördubbling nås bäst med morot och piska

Det går att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. Men det kräver att politikerna tar fram både moroten och piskan. Det framgår av en ny rapport som presenterades på ett seminarium i Almedalen på tisdagseftermiddagen. Bakom rapporten står Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)