Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘WSP’

Förseningar i kollektivtrafiken kostar miljarder

Varje år kostar förseningar i kollektivtrafiken samhället 8,5 miljarder. Det är lika mycket som en sjättedel av den totala kostnaden för kollektivtrafiken. Merparten av kostnaderna kommer av förseningar i de tre storstadsregionerna. Det visar en färsk rapport från WSP som på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik har analyserat förseningarna.

Ingen miljövinst med elsparkcyklar – tar resenärer från kollektivtrafiken

De allt mer populära elsparkcyklarna – i Stockholm finns minst 8 000 – bidrar inte till minskade utsläpp från trafiken. Istället ersätter de ofta resor med kollektivtrafik eller gång och cykel. Det framgår av en rapport från konsultföretaget WSP som Dagens Nyheter har tagit del av.

Ny rapport: Kollektivtrafiken kan göra mer än vad som krävs för klimatet

Kollektivtrafiken i Sverige behöver minska sina utsläpp av koldioxid med 600 000 ton till år 2030, om man utgår från läget 2010. Det konstaterade Karin Brundell Freij från konsultföretaget WSP när hon på tisdagen i Almedalen presenterade en ny rapport om kollektivtrafikens klimatutsläpp. Rapporten har beställts av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Svensk Kollektivtrafiks vd Helena Leufstadius varnade samtidigt för att branschen riskerar en miljömässig backlash om de förslag förverkligas som nu finns inom EU om bland annat biobränslen.

Nolltaxa i Örnsköldsvik kan kosta 30 miljoner om året

Att införa nolltaxa i kollektivtrafiken i Örnsköldsvik kan komma att kosta närmare 30 miljoner kronor om året, på sikt ännu mer. Det konstateras i en utredning som Örnsköldsviks kommun har låtit konsultföretaget WSP göra. Sedan hösten 2016 har kollektivtrafiken i Örnsköldsvik varit avgiftsfri för barn i åldern 7 – 19 år.

Samhällsnytta för miljarder

Kollektivtrafiken skapar samhällsnytta för betydligt mer än 14 miljarder kr netto varje år. Det hävdas i en ny rapport som presenterades av Svensk Kollektivtrafik i Almedalen. Den här nyttan skapas av att många människor får bättre tillgänglighet vilket bland annat vidgar arbetsmarknaden.Det hävdar konsultföretaget WSP som skrivit rapporten på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.

Tummen upp för Västtrafik och ner för Skånetrafiken vid riksdagsutfrågning

Den kommersiella busstrafiken skulle kunna bidra en hel del för att öka kollektivtrafikresandet. Men det finns många hinder som behöver undanröjas. Det sa expressbussföretaget Swebus´ vd Joakim Palmkvist i riksdagshuset i Stockholm på torsdagsförmiddagen. Det var Riksdagens trafikutskott som arrangerade en öppen utfrågning om ökat kollektivresande i framtiden.

Fördubbling nås bäst med morot och piska

Det går att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. Men det kräver att politikerna tar fram både moroten och piskan. Det framgår av en ny rapport som presenterades på ett seminarium i Almedalen på tisdagseftermiddagen. Bakom rapporten står Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Elektriska superbussar på Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm, den omdebatterade trafikled som just nu byggs från sydvästra till nordvästra Storstockholm, kan trafikeras med elektriska superbussar. En ny studie som nu presenteras av Scania visar att ett framtida elbussystem kan bli verkligt där bussarna laddas när de kör på Förbifarten och i övrigt körs på batterier. Förslaget ingår i Stockholmsbågen, den nya superbussförbindelse som Scania, Skanska och konsultföretaget WSP har före

Klart med projektering av HelsingborgsExpressen

Det blir WSP som ska detaljprojektera HelsingborgsExpressen, den spårvägsliknande busstrafik som ska gå rakt igenom Helsingborg. Det står klart sedan företaget har vunnit Helsingborgs stads upphandling. Projekteringsarbetet inleds omedelbart.

Organisationer kräver: Utred BRT för linje 4 i Stockholm

Busstrafik med moderna fordon är ett mycket kostnadseffektivt sätt att snabbt höja kapaciteten för stombuss 4 i Stockholm. Ändå finns inte detta som ett alternativ när Stockholms läns landsting har gett uppdrag att utreda en spårvagnslösning, som tar lång tid och stora resurser att förverkliga. Det framhåller branschorganisationerna Bil Sweden och Sveriges Bussföretag som nu kräver att stombussnätet i Stockholm ska uppgraderas till BRT-system.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)