Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘WSP’

Ökad marknadsandel för kollektivtrafik finansierar sig själv

Det är självfinansierande att nå branschens gemensamma mål att kollektivtrafiken ska ha en marknadsandel på 40 procent av det motoriserade resandet år 2030. Fyra av tio resor ska då alltså göras med kollektivtrafik. I fjol var kollektivtrafikens marknadsandel 28 procent, 2019 var den 32 procent. Kostnaderna och intäkterna för att nå målet om en 40-procentig marknadsandel kommer att vara lika stora. Skattesubventioneringen behöver inte öka. Och bussen ska stå för en stor del av det ökade resandet, enligt en färsk rapport som Svensk Kollektivtrafik låtit konsultföretaget WSP ta fram.

Stockholmare väljer kollektivtrafik – Köpenhamnsbor bil eller cykel

I samtliga nordiska huvudstäder har resandet med kollektivtrafiken minskat medan pendlingsresor med bil och cykel har ökat. Men det finns också flera olikheter. I Köpenhamn domineras pendlingen av bil och cykel medan Stockholm har störst andel resenärer i kollektivtrafiken. Det framgår av den stora mobilitetsstudie som analys- konsultföretaget WSP har gjort av resandet i huvudstäderna i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Kollektivtrafiken tappar och fler elpendlar

Kollektivtrafiken har börjat återhämta sig men var tionde resenär kan vara borta för gott. Samtidigt ökar omställningen till eldrivna transportmedel. För tredje året i rad har analys- och teknikkonsultföretaget WSP studerat res- och pendlingsvanor i landets storstadsregioner. Allt fler pendlare har tillgång till eldrivna enskilda fordon och allra vanligast är elcykeln.

Obeskattade bilförmåner kostar miljarder

Enligt lag ska gratis eller subventionerad p-plats på jobbet förmånsbeskattas. Men lagen följs dåligt och Skatteverket kollar inte. Det gör att de kostnadsfria parkeringarna subventioneras av skattebetalarna med 1,55 miljarder kronor varje år. Det framgår av en färsk rapport som konsultföretaget WSP har tagit fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.

Kollektivtrafiken kan tappa var femte resenär

Kollektivtrafiken i storstäderna kan efter pandemin förlora en av fem resenärer, jämfört med innan pandemin. En del av de nya resvanor som svenskarna skaffat sig under pandemin kan bli kvar även i framtiden. Kollektivtrafikens marknadsandel i storstadsområdena kan dyka från 43 till 35 procent för arbetsresor och från 40 till 32 procent för resor som gäller privata ärenden. Det konstaterar konsultföretaget WSP i sin stora mobilitetsstudie som bygger på intervjuer med 1800 svenskar i storstadslänen. Höjd trängselskatt och höjda parkeringsavgifter, samt att pengar från trängselskatten ska kunna användas för kollektivtrafik är åtgärder som WSP föreslår.

Långsam återhämtning väntar besöksnäringen

Det kommer att ta lång tid innan svensk besöksnäring får tillbaka merparten av sina gäster. Det bedömer konsultföretaget WSP som har studerat hur nya beteenden befästs under pandemin tillsammans med resestatistik i en ny analys. Återhämtningen för både transportföretag och hotell bedöms bli mycket långsam och färre utländska besökare slår mot ekonomin, även om svenskarna hemestrar. Utländska besökare spenderar nämligen mer pengar.

”Annorlunda kollektivtrafik efter pandemin”

För att kollektivtrafiken ska vinna tillbaka resenärernas förtroende efter covid-19-pandemin kommer en hel del att förändras. Det skriver konsultföretaget WSP som har sett på utvecklingen i en rad länder. Bland det som kommer är lägre priser utanför rusningstid, appar som visar trängsel ombord och varuautomater med försäljning av munskydd.

Resenärer om covid-19: Kollektivtrafiken säkrare än matbutiker

De som undviker kollektivtrafiken anser att den är mycket mer riskfylld än butiker och andra offentliga platser. Men de som fortsatt att åka kollektivt tycker tvärtom, att kollektivtrafiken är säkrare än exempelvis matbutiker. Det hävdas i en ny forskningsrapport om attityder i kollektivtrafiken under pandemin.

Förarlöst sänker kollektivtrafikens kostnader

Kollektivtrafikens kostnader kommer att sjunka drastiskt när det inte längre behövs förare för att köra bussar, tåg, spårvagnar och tunnelbanor. Taxi kommer också att ta stora marknadsandelar från traditionell kollektivtrafik när taxibilarna blir förarlösa. Det visar en ny studie som konsultföretaget WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. ”Men det här ligger långt fram och är inget som händer det närmaste årtiondet”, sa transportforskaren Karin Brundell-Freij när hon på tisdagen presenterade rapporten på ett seminarium.

Moderniserad förmånsskatt gynnar klimat och kollektivtrafik

Genom att modernisera förmånsskatten på förmånsbilar och kollektivtrafik kommer klimatutsläppen minska med 46 000 ton per år. Det visar en färsk rapport som WSP tagit fram på uppdrag av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Rapporten visar att förmånsbilarna är kraftigt skattesubventionerade.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)