Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘WSP’

Långsam återhämtning väntar besöksnäringen

Det kommer att ta lång tid innan svensk besöksnäring får tillbaka merparten av sina gäster. Det bedömer konsultföretaget WSP som har studerat hur nya beteenden befästs under pandemin tillsammans med resestatistik i en ny analys. Återhämtningen för både transportföretag och hotell bedöms bli mycket långsam och färre utländska besökare slår mot ekonomin, även om svenskarna hemestrar. Utländska besökare spenderar nämligen mer pengar.

”Annorlunda kollektivtrafik efter pandemin”

För att kollektivtrafiken ska vinna tillbaka resenärernas förtroende efter covid-19-pandemin kommer en hel del att förändras. Det skriver konsultföretaget WSP som har sett på utvecklingen i en rad länder. Bland det som kommer är lägre priser utanför rusningstid, appar som visar trängsel ombord och varuautomater med försäljning av munskydd.

Resenärer om covid-19: Kollektivtrafiken säkrare än matbutiker

De som undviker kollektivtrafiken anser att den är mycket mer riskfylld än butiker och andra offentliga platser. Men de som fortsatt att åka kollektivt tycker tvärtom, att kollektivtrafiken är säkrare än exempelvis matbutiker. Det hävdas i en ny forskningsrapport om attityder i kollektivtrafiken under pandemin.

Förarlöst sänker kollektivtrafikens kostnader

Kollektivtrafikens kostnader kommer att sjunka drastiskt när det inte längre behövs förare för att köra bussar, tåg, spårvagnar och tunnelbanor. Taxi kommer också att ta stora marknadsandelar från traditionell kollektivtrafik när taxibilarna blir förarlösa. Det visar en ny studie som konsultföretaget WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. ”Men det här ligger långt fram och är inget som händer det närmaste årtiondet”, sa transportforskaren Karin Brundell-Freij när hon på tisdagen presenterade rapporten på ett seminarium.

Moderniserad förmånsskatt gynnar klimat och kollektivtrafik

Genom att modernisera förmånsskatten på förmånsbilar och kollektivtrafik kommer klimatutsläppen minska med 46 000 ton per år. Det visar en färsk rapport som WSP tagit fram på uppdrag av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Rapporten visar att förmånsbilarna är kraftigt skattesubventionerade.

Varannan tveksam till att återvända till kollektivtrafiken

Resandet med kollektivtrafiken i Sverige har mer än halverats sedan covid-19-pandemins utbrott. Många av dem som har valt bort att ta bussen eller tåget tvekar att återvända till kollektivtrafiken efter pandemin. Glesare mellan säten och trängselinformation i realtid är de åtgärder som skulle öka tryggheten mest, visar en ny undersökning från konsultföretaget WSP som vi tidigare rapporterat om i korthet.

Efter pandemin: Var femte kan överge buss och tåg

Minst en av fem resenärer kan överge kollektivtrafiken efter coronapandemin. Det visar en enkätundersökning som konsultföretaget WSP har gjort och som Dagens Nyheter har tagit del av. Arbetsresorna kan komma att ligga på ungefär samma nivå som innan pandemin, men för privata resor och resor för andra ändamål än jobb uppger många att de troligen kommer att välja bilen istället.

Förseningar i kollektivtrafiken kostar miljarder

Varje år kostar förseningar i kollektivtrafiken samhället 8,5 miljarder. Det är lika mycket som en sjättedel av den totala kostnaden för kollektivtrafiken. Merparten av kostnaderna kommer av förseningar i de tre storstadsregionerna. Det visar en färsk rapport från WSP som på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik har analyserat förseningarna.

Ingen miljövinst med elsparkcyklar – tar resenärer från kollektivtrafiken

De allt mer populära elsparkcyklarna – i Stockholm finns minst 8 000 – bidrar inte till minskade utsläpp från trafiken. Istället ersätter de ofta resor med kollektivtrafik eller gång och cykel. Det framgår av en rapport från konsultföretaget WSP som Dagens Nyheter har tagit del av.

Ny rapport: Kollektivtrafiken kan göra mer än vad som krävs för klimatet

Kollektivtrafiken i Sverige behöver minska sina utsläpp av koldioxid med 600 000 ton till år 2030, om man utgår från läget 2010. Det konstaterade Karin Brundell Freij från konsultföretaget WSP när hon på tisdagen i Almedalen presenterade en ny rapport om kollektivtrafikens klimatutsläpp. Rapporten har beställts av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Svensk Kollektivtrafiks vd Helena Leufstadius varnade samtidigt för att branschen riskerar en miljömässig backlash om de förslag förverkligas som nu finns inom EU om bland annat biobränslen.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)