Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Massor av hinder på busshållplatser

Det pratas mycket om framkomligheten för bussarna i Stockholm, men det händer alldeles för lite. Något som man aldrig talar om är problemen med hinder på busshållplatserna. Det skriver Bengt Håkansson, bussförare i Stockholm. Han illustrerar sitt inlägg med bilder, tagna från förarplatsen på en SL-buss i trafik –bilder som visar hur taxibilar, sightseeingbussar och andra hindrar bussarna. Stockholms trafikborgarråd, Ulla Hamilton(M), svarar efter bilderna på några frågor i ämnet.

Det pratas  och skrivs väldigt mycket om framkomligheten för bussarna i innerstaden, men det händer inte så väldigt mycket, i alla fall inte i det korta perspektivet.

Vad som aldrig tas upp är alla hinder som finns på busshållplatserna.

SL-trafiken får mer och mer konkurrens om sina hållplatser:

Hop on-bussarna som nu trafikeras av 3 bolag, Stockholm Sightseeing, Stockholm Red Buses och City Sightseeing. Speciellt hop on-bussarna kan ta lång tid på sig vid hållplatserna.

Taxi som anser sig ha rätt att etablera nya taxistationer vid busshållplatserna.

Varuleveranser, vanliga bilister mm mm.

Fördelen för övriga med att använda hållplatserna är ju att de för de mesta är lediga, och det tar lång tid för trafikvakterna att komma fram.

Om inte jag har missuppfattat saker och ting är busshållplatserna till för att Sl:s bussar ska ta upp och släppa av trafikanter på ett säker sätt intill trottoarkanten.

 

Bengt Håkansson

Nedanför bilderna svarar Stockholms trafikborgarråd Ulla Hamilton(M) på några frågor i ämnet. Även trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm(M) svarar på frågorna sedan han tagit del av Ulla Hamiltons svar.

Taxibilar från Tsxi Stockholm blockerar en busshållplats på Regeringsgatan i Stockholm.

En buss som används för reklam åt shoppinggallerian Mood i Stockholms centrum använder en busshållplats för att skylta om reklamen på bussen.

En blå stomlinjebuss måste stanna ute i gatan på grund av bilar som använder hållplatsen som parkering.

Sightseeingbussar som kör enligt hop-on, hop-offprincipen använder SL-hållplatser. De tar ofta lång tid på sig att lasta passagerare vilket gör att SL-bussarna fastnar bakom dem.

En varubil hindrar en SL-buss att komma in till trottoarkanten vid hållplatsen.

Nobinas Djurgårdsbussen, som nästan alltid går tom, har stannat vid en hållplats. Resenärerna där väntar på SL-bussen som inte kommer fram medan den tomma dubbeldäckaren står på hållplatsen.

Inklämd mellan sightseeingbussar.

Regeringsgatan vid NK. Här är det Taxi Kurir som blockerar hållplatsen.

Med anledning av insändaren ställde bussmagasinet.se fem frågor till Stockholms trafikborgarråd Ulla Hamilton(M). Hon har redan tidigare engagerat sig i framkomligheten för bussarna, bland annat genom att införa motorcykelburna trafikvakter som övervakar busskörfält för stombussar.

Hur ser Du på problemet med busstrafikens tillgänglighet vid hållplatser?

Ulla Hamilton: Det är viktigt för framkomligheten att busstrafiken har goda förutsättningar i Stockholm. I ett växande Stockholm blir vi allt fler som ska samsas om samma yta då blir det lättare konflikter. Här måste vi jobba för att hitta lösningar så att hållplatstillgången är god.

Kommer Du att agera för att förbättra situationen? I så fall hur?

 

Stockholms trafikborgarråd, Ulla Hamilton(M).

U H: Vi jobbar redan idag med MC-buren parkeringsövervakning för att främja framkomligheten för stomlinjebussarna. Regeringen tittar också på möjligheten att med hjälp av kamera kunna bedriva en effektivare parkeringsövervakning än idag.

Varubilar hindrar ofta bussarna, inte bara i busskörfält utan också genom dubbelparkering som gör gator svårframkomliga och hållplatser svåra/omöjlig att angöra på ett sätt som är bra. Kommentar/åtgärder?

U H: Det är oftast inte varubilarna som är problemet utan att det är svårt att över huvudtaget komma till fastigheterna pga att bilar står parkerade – ofta boendeparkering – och därmed försämrar tillgängligheten till fastigheterna och tvingar fram dubbelparkeringar.

Exemplet illustrerar tydligt hur olika delar av trafiksystemet påverkar varandra. Många gånger blockeras leveransfordon från att använda lastzoner av andra fordon som använder platsen för parkering. Därför är det viktigt att se till att leveranstrafiken har god tillgång till lastzoner och att dessa inte används till parkering. I fall systemet inte fungerar blir framkomligheten och trafiksäkerheten sämre för alla inblandade.

På vissa håll, bl a Regeringsgatan vid NK, blockerar ofta taxibilar, även från stora bolag, busshållplatsen. Särskild åtgärder när det gäller taxi?

U H: Här är det viktigt att Stockholms stad får bättre verktyg för att ta itu med fordon inklusive taxi som blockerar busshållplatser. Problemet finns på flera håll i framför allt innerstaden där trängseln och konkurrensen om utrymmet är som störst.

Tycker du att det är lämpligt att sightseeingbussar utnyttjar SL-hållplatser och sinkar SL-trafiken?

U H: Den nya kollektivtrafiklagstiftningen har ju ändrat förutsättningarna för hållplatser. Vi är vana vid att se det som ”SLs hållplatser” men idag har de inte ensamrätten på samma sätt och därför måste också staden vara öppen för att erbjuda andra aktörer hållplatser på stadens gatumark.

Dialogen måste dock bli bättre mellan de olika aktörerna inte minst för att vi ska kunna leva upp till de mål som vi satt att öka framkomligheten för stombusslinjerna. I kollektivtrafiken jagas varje sekund för resenärernas skull samtidigt som sightseeingbussarna vill ha fler kunder. Vi måste också vara öppna för nya lösningar och upplägg, i första hand genom dialog.

Vi har också ställt samma frågor till Stockholms trafiklandstingsråd Christer G Wennerholm(M) som har det högsta politiska ansvaret för kollektivtrafiken i Storstockholm. På tisdagen fick vi svar från honom, sedan han tagit del av Ulla Hamiltons svar.

Hur ser Du på problemet med busstrafikens tillgänglighet vid hållplatser?

Christer G Wennerholm: Framkomligheten måste bli bättre i Stockholm och därför pågår redan ett samarbete mellan landstinget och Stockholms stad för att bussarna ska kunna komma fram smidigare. Stockholm växer och det är många som måste samsas om gatuutrymmet.

Kommer Du att agera för att förbättra situationen? I så fall hur?

C W: Genom samarbetet med Stockholms stad pågår arbetet med en stombusslinjestrategi för att öka stombusslinjernas framkomlighet, en cykelplan för ökat cyklande, parkeringsplan för att öka omsättningen på p-platser och därmed ökad tillgänglighet samt en gods- och leveransstrategi där syftet är att öka framkomligheten. Dessutom finns det MC-buren parkeringsövervakning vilket har gett goda resultat. Det här arbetet fortsätter och kommer att öka framkomligheten för kollektivtrafiken.

Varubilar hindrar ofta bussarna, inte bara i busskörfält utan också genom dubbelparkering som gör gator svårframkomliga och hållplatser svåra/omöjlig att angöra på ett sätt som är bra. Kommentar/åtgärder?

C W: I framkomlighetsstrategin ingår en gods- och leveransstrategi för att öka framkomligheten för både kollektivtrafik och godstransporter. Här är det en balansgång mellan till exempel boendeparkering och godstransporter som kan göra anspråk på samma utrymme. Precis som lastzoner endast ska användas av godstransporter ska busshållplatser endast användas av bussar.

På vissa håll, bl a Regeringsgatan vid NK, blockerar ofta taxibilar, även från stora bolag, busshållplatsen. Särskild åtgärder när det gäller taxi?

C W: Jag håller med min kollega trafikborgarrådet Ulla Hamilton att det är viktigt att Stockholms stad får bättre verktyg för att ta itu med fordon inklusive taxi som blockerar busshållplatser. Problemet finns på flera håll i framför allt innerstaden där trängseln och konkurrensen om utrymmet är som störst.

Tycker du att det är lämpligt att sightseeingbussar utnyttjar SL-hållplatser och sinkar SL-trafiken?

C W: Med den nya kollektivtrafiklagen kan kommersiella aktörer få rätt att använda samma busshållplatser som SL använder och därför är det viktigt att till exempel tidtabeller synkroniseras för att minimera trängsel. Också här är jag och Ulla Hamilton överens om att staden ska vara öppen för att erbjuda andra aktörer hållplatser på stadens gatumark. Dialogen mellan olika aktörer måste också bli bättre för att vi ska kunna öka framkomligheten.

 

Taggat som: , , , , , , ,

1 kommentar »

  1. Hej! Bra att detta uppmärksammas! Det är ett stort problem för alla som berörs, trafikanter o bussförare. Det upplevs många gånger som ett hån mot oss förare då taxichaufförer medvetet stannar på våra hållplatser. De står o röker, pratar med varandra, handlar i en kiosk eller liknande o väntar på kunder. Detta är inte ok!
    Dessutom vill de sällan självmant flytta på sig. Gör de det, mot förmodan, får man ofta ett ”finger” eller en arg svordom tillbaka. Oftast efter att man tutat på dem. Bussarna blir försenade. Trafikanterna blir försenade o alla upplever olika grader av stress. Svårt att göra både beställaren av trafiken o kunderna nöjda.
    Vi är alla yrkesförare med en chef o beställare över oss. Låt oss hjälpas åt o göra trafikbilden så dräglig som möjligt i denna trånga stad med alla vägarbeten.
    Vänligen Helena Lugnegård förare i city.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)