Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Lotta Finstorp’

Fritt fram för bamsebussar i hela landet

Den 1 maj blir det fritt fram för riktiga bamsebussar i Sverige. Då kommer det att bli tillåtet med ledbussar som är högst 24 meter långa. Idag är den längsta tillåtna längden för ledbussar 18,75 meter, även om 24-metersbussar finns i trafik i Göteborg och Malmö. Där körs de dock på särskilt tillstånd från Transportstyrelsen.

Riksdagsmotion: Prova kundval i kollektivtrafiken

Det är läge att testa en kundvalsmodell för att utveckla kollektivtrafiken. Det skriver den moderata riksdagsledamoten Lotta Finstorp i en motion till riksdagen. Hon konstaterar att kollektivtrafiklagen från 2012 inte har lett till att ny kollektivtrafik har etablerats på affärsmässiga villkor. En kundvalsmodell där operatörerna får ersäöttning per resenär istället för dagens subventionssystem skulle kunna ge fler resenärer, menar Lotta Finstorp.

Finansministern nobbar ändrad skatt för elbussar

Finansminister Magdalena Andersson(S) förhöll sig kall till en sänkning av elskatten för elbussar i riksdagens interpellationsdebatt på tisdagen. Det var Lotta Finstorp(M) som tog upp frågan mot bakgrund av att spårburen kollektivtrafik som körs på el slipper elskatt, medan elbussar måste betala. Tidigare har också kollektivtrafikbranschen och Sveriges Bussföretag tagit upp frågan.

Skatt på elbussar upp i riksdagen

Elskatten för elbussar bör ses över. Det skriver den moderata riksdagsledamoten Lotta Finstorp i en interpellation i riksdagen. Där frågar hon finansminister Magdalena Andersson(S) om ministern kommer att göra något för att se över beskattningen av elbussar och i så fall när

Regeringen öppnar för ändrad elbusspremie

Miljöminister Karolina Skog(MP)ser över elbusspremien vars utformning har fått mycket kritik från bussbranschen, men också från tunga instanser som trafikförvaltningen i Stockholms Läns Landsting. Premien infördes förra året och har hittills blivit en rejäl flopp, som vi tidigare har rapporterat om.

Inget besked från ministern om kommersiell trafik

”Vi får se”. Så skulle man kunna sammanfatta det svar som infrastrukturminister Anna Johansson(S) ger på en riksdagsfråga om den kommersiella linjetrafiken med buss. I samband med att den nya kollektivtrafiklagen började gälla för snart fem år sedan öppnades möjligheterna för operatörer att fritt etablera kommersiell linjetrafik. Men föga har hänt.

Riksdagsfråga: Kommer infraministern att göra något?

Kommer infrastukturministern att göra något för att underlätta för den kommersiella busstrafiken så att resenärernas valfrihet ökar? Det undrar riksdagsledamoten Lotta Finstorp(M) i en skriftlig fråga till infrastrukturminister Anna Johansson.

”Inför nytt reseavdrag som inte gynnar bilresor”

Dagens regler för reseavdrag bör ändras. Det skriver riksdagsledamoten Lotta Finstorp(M) i en motion till riksdagen där hon föreslår att ett avståndsberoende och färdmedelsneutralt reseavdrag införs.

Enklare bärga långa bussar

Bärgning av långa fordon blir enklare från den 1 maj. Regeringen beslutade på onsdagen att ändra trafikförordningen för att göra det lättare att bärga bussar, lastbilar och andra längre fordonskombinationer. Ändringen är en framgång för Sveriges Bussföretag som tog upp problemen med bärgning av långa fordon i Almedalen. Senare har frågan också tagits upp av riksdagsledamoten Lotta Finstorp(M).

Bussbärgning och busslängder i riksdagen

I takt med att intresset för BRT, Bus Rapid Transit, ökar blir också behovet av extra långa bussar allt större. Men samtidigt är dagens regler för busslängder ett problem. För bussar som är längre än 18,75 meter krävs särskilt tillstånd från Transportstyrelsen och det kan ta över ett år att få. Bussarnas längd, men också problem med bussbärgning var två frågor som togs upp i veckans interpellationsdebatt i riksdagen. Ändringar är på väg, förklarade infrastrukturministern.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)