Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

WSP-rapport: ”Viktigt att inte bara se på spårväg”

Landstinget i Stockholms län lägger 40 miljoner på att utreda en konvertering av busslinje 4 till spårväg. Det är viktigt att också se på en BRT-lösning, slås det fast i en färsk rapport. Foto: Ulo Maasing.

Landstinget i Stockholms län lägger 40 miljoner på att utreda en konvertering av busslinje 4 till spårväg. Det är viktigt att också se på en BRT-lösning, slås det fast i en färsk rapport. Foto: Ulo Maasing.

Landstinget i Stockholms län planerar att satsa 40 miljoner kronor för att utreda förutsättningarna att ersätta busslinje fyra med spårvagn. Stombusslinje 4 är Sveriges mest belastade busslinje med 60 000 påstigande/dag. Det är viktigt att samtidigt undersöka vilka möjligheter det finns att uppgradera busstrafiken till en BRT-lösning och fortsätta att köra buss på fyran, konstateras det i en färsk rapport från konsultföretaget WSP.

Rapporten är beställd av de båda branaschorganisationerna Bil Sweden och Sveriges Bussföretag.

I grunden handlar frågan om fyrans framtid om att öka kapaciteten. Det kan göras på flera sätt, även utan att bygga spårväg, konstaterar WSP som pekar på att en uppgradering av busslösningen kostar betydligt mindre än motsvarande spårväg och kan genomföras relativt omgående och etappvis.

Det är, konstaterar WSP. tre faktorer som avgör kapaciteten i kollektivtrafiken: medelhastigheten, turtätheten och storleken på fordonen. Det som är viktigast för resenären är hastigheten och turtätheten, faktoer som avgör hur lång tid resan tar.

Att höja medelhastigheten beror på i hur stor grad kollektivtrafiken får tillgång till ett eget, reserverat utrymme och om hållplatstiderna kan hållas nere. Under de förutsättningarna har buss och spårväg samma framkomlighet.

En kraftig förbättring av kapaciteten på landets mest belastade busslinje kan ske genom att man genomför en rad åtgärder, heter det i rapporten:

1. Kapaciteten för linje fyra kan ökas genom att ställa om till en BRT-lösning. En sådan lösning kan införas etappvis och om- byggnad kan ske samordnat med andra förändringar i ga- turummet för att minska påverkan i byggskedet och hålla ner kostnaderna.

2.  Hållplatstiderna har stor påverkan på restiden. Genom att till- låta påstigning i fler dörrar, kan hållplatstiden förkortas. Påstigning i flera dörrar tillämpas redan idag på t.ex. Spårväg City.

3.  Spårvagn och buss har samma framkomlighet. Framkomlig- heten är kopplad till gatuutrymme. Med reserverade körfält kommer buss och spårvagn snabbare fram.

4. Utvecklingen av bussar går ständigt framåt. Nya bussar har mindre miljöpåverkan och större kapacitet än gårdagens bussar.

5.  Genom ett tätare samarbete mellan landstinget och Stockholms stad, kan små smarta justeringar i vägnätet förbättra fyrans framkomlighet och ge stora effekter.

Taggat som: , , , , , ,

1 kommentar »

  1. Vad annars hade man att vänta?
    Rapporten är beställd av de båda branaschorganisationerna Bil Sweden och Sveriges Bussföretag så givetvis blir det bättre med buss.
    Skall rapporten bli trovärdig och tas på allvar behövs nog en neutral beställare.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)