Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Män som jobbar väljer oftare kollektivtrafiken

Ökningen av kollektivtrafikens marknadsandel har inte skett i storstadsområdena, konstaterar Trafikanalys. Foto: Ulo Maasing.

Ökningen av kollektivtrafikens marknadsandel har inte skett i storstadsområdena, konstaterar Trafikanalys. Foto: Ulo Maasing.

En större del av de regionala resor som män i yrkesverksam ålder gör sker idag med kollektivtrafiken än vad som var fallet för tio år sedan. Ökningen beror till största delen på att man har flyttat sitt resande från bilkörning. Men ökningen har i huvudsak skett utanför storstadsområdena där kollektivtrafiken annars har en stark ställning. Det konstaterar myndigheten Trafikanalys i en analys av kollektivtrafikens utveckling.

Analysen bygger på ett delvis annat underlag än kollektivtrafikbranschen själv brukar använda sig av. Branschen  räknar exempelvis in taxiresor i kollektivtrafiken när man talar om kollektivtrafikens marknadsandel, däremot inte cykel eller gång. Det gör däremot Trafikanalys som konstaterar att kollektivtrafikens andel av de regionala huvudresorna har ökat något från 2005/2006 då den var 11 procent till 2011–2014 då den var 13 procent.

Men ökningen är inget som kollektivtrafikbranschen kan dunka sig själv i ryggen med. Ökningen beror nämligen på att resandet med övriga färdsätt har minskat – även med cykel och gång – samtidigt som antalet resor med kollektivtrafik har legat kvar på samma nivå.

Personbil är annars det helt dominerande färdsättet, med två undantag: resor för fritidssyften och resor bland unga 6–17 år. Där dominerar istället cykel och gång, men bara om man räknar antalet resor. Även om man jämför transportarbete dominerar personbilen.

Ökningen av kollektivtrafikens marknadsandel har inte skett i storstadslänen utan i län med stora och medelstora tätorter. Däremot är det i storstäderna, och framför allt i Stockholmsregionen, som kollektivtrafiken spelar störst roll i transportsystemet. Invånarna i Stockholms län gör årligen fyra gånger fler regionala kollektivtrafikresor än invånarna i landsbygdslänen, dubbelt så många som invånarna i de bägge andra storstadslänen, och tre gånger fler än invånare i övriga län.

Kollektivtrafiken har störst betydelse för resor till arbete och skola, här är kollektivtrafikandelen 20 procent. Det är också för dessa resor som andelen har ökat sedan 2005/06, med cirka 2 procentenheter. För övriga ärenden ligger kollektivtrafikandelen på endast 6 procent i genomsnitt. Lägst är den för fritidsresor, 4 procent, där istället cykel och gång är de dominerande färdsätten.

Högst andel kollektivt resande har unga 6–17 år, 20 procent, följt av kvinnor i yrkesverksam ålder (18–64 år), 14 procent. Men det är män i yrkesverksam ålder som framför allt står för ökningen av kollektivtrafikandelen totalt, deras andel har ökat från 9 till 11 procent. Personer 65 år och äldre reser minst kollektivt, endast 5 procent av deras resande sker med kollektivtrafik.

Andelen av det regionala transportarbetet som sker med kollektivtrafik har också ökat, från 14 procent 2005/06 till 17 procent 2011–14. Män i yrkesverksam ålder har här ökat sin kollektivtrafikandel ännu mer än räknat i antal resor, från 10 till 14 procent. Huvuddelen av denna ökning kommer från bilkörande,

Taggat som: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)