Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Norrländska länstrafikbolag förlorade i domstol

Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson välkomnar domarna mot de båda länstrafikbolagen. " De visar att upphandlande enheter måste planera, agera professionellt och bevaka sina intressen gentemot leverantörer", säger han.

Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson välkomnar domarna mot de båda länstrafikbolagen. ” De visar att upphandlande enheter måste planera, agera professionellt och bevaka sina intressen gentemot leverantörer”, säger han.

De båda länstrafikbolagen i Västerbotten och Västernorrland har förlorat ett upphandlingsmål i Kammarrätten i Sundsvall. Domstolen har kommit fram till att de båda länstrafikbolagen gjorde fel när de direktupphandlade nya biljetthanteringssystem och skyllde på ”synnerlig brådska” som motivering för att man struntade i att göra en normal upphandling.

Kammarrätten anser att de båda länstrafikbolagen borde ha förutsett den brådska som de hamnade i när deras leverantör av biljetthanteringssystem, norska FARA, sa upp avtal om drift och underhåll av systemen.

Därför var det fel att hänvisa till bestämmelsen om synnerlig brådska i lagen om upphandling i försörjningssektorerna (LUF).

Kammarrätten ändrar i sin dom ett tidigare avgörande i förvaltningsrätten. Istället väljer rätten att gå på Konkurrensverkets linje. Det är Konkurrensverket som stämde de båda länstrafikbolagen för direktupphandlingen.

Kammarrätten anser att leverantörens val att sluta leverera enligt avtalen inte har varit oförutsebart för länstrafikbolagen. Detta eftersom de bland annat har haft avtal på bara ett år i taget och med 90 dagars uppsägningstid om drift och underhåll av biljetthanteringssystemen.

– Konkurrensverket välkomnar kammarrättens domar. Rättens uttalanden och slutsatser är principiellt viktiga då de tydliggör att upphandlande enheter måste planera, agera professionellt och bevaka sina intressen gentemot leverantörer.

– När upphandlande enheter underlåter att göra det, riskerar de såväl inlåsningar med fördyringar och sämre kvalitet och överträdelser av upphandlingsreglerna som följd, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson.

Det var i juni 2012 som Konkurrensverket vände sig till Förvaltningsrätten i Umeå och krävde böter på sammanlagt 3,6 miljoner kronor från Länstrafiken i Västerbotten AB och Västernorrlands läns Trafik AB.

Kammarrättens dom mot de båda länstrafikbolagen innebär att målen mot dem nu går tillbaka till förvaltningsrätten för prövning av om det funnits tekniska skäl att direktupphandla de aktuella biljetthanteringssystemen och hur stora upphandlingsskadeavgifter som eventuellt ska dömas ut.

Kammarrättens domar har ännu inte vunnit laga kraft utan kan överklagas av länstrafikbolagen till Högsta förvaltningsdomstolen.

Bakgrunden är att de båda länstrafikbolagen i början av 2000-talet köpte elektroniska biljetthanteringssystem av CPT Nordic AB, ett företag som gick i konkurs 2008. Då tog det norska företaget FARA över avtalet med länstrafikbolagen.

2011 meddelade FARA att systemet skulle tas ur produktion och fasas ut under samma år. Länstrafikbolagen erbjöds samtidigt att köpa FARA:s eget system FARA Ticketing. Länstrafikbolagen köpte också detta system utan att annonsera ut upphandlingen. Man hänvisade till att det i upphandlingslagen finns möjlighet att göra så på grund av ”synnerlig brådska”.

Den bedömningen har nu alltså underkänts av Kammarrätten i Sundsvall.

Taggat som: , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)