Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Gränskontrollerna: ”Sluttande plan mot sämre rättssäkerhet och arbetsmiljö”

Polisen och tullen, inte bussförarna, ska utför id-kontroller vid gränsen, skriver företrädare för Sveriges Bussföretag och Kommunal. Foto: Ulo Maasing.

Polisen och tullen, inte bussförarna, ska utför id-kontroller vid gränsen, skriver företrädare för Sveriges Bussföretag och Kommunal. Foto: Ulo Maasing.

Om förslaget att anställda vid trafikföretag ska genomföra id-kontroller är vi inne på ett farligt sluttande plan som leder till kraftigt försämrad rättssäkerhet och allvarliga konsekvenser för arbetsmiljön. Det skriver företrädare för Sveriges Bussföretag och facket Kommunal i en gemensam debattartikel i måndagens Aftonbladet.

Kontrollerna bör även i fortsättningen utföras av polisen med bistånd från tullen, skriver de båda vice vd:arna Anna Grönlund och Ulrika Egervall från Sveriges Bussföretag tillsammans med Per Holmström, förste vice ordförande, och Lenita Granlund, avtalssekreterare, från Kommunal.

Här återger vi deras debattartikel oavkortad:

”Kommunal och Sveriges Bussföretag har länge arbetat för att förbättra förarnas arbetsmiljö. Det är ett ständigt pågående arbete. Tyvärr händer det att förare ändå utsätts för mer eller mindre hotfulla situationer när de utför sitt arbete. Bara att be en resenär om att visa sitt färdbevis kan i värsta fall resultera i en hotfull situation.

Att i det läget lägga på förarna ytterligare en arbetsuppgift i form av id-kontroller är inte acceptabelt. Vare sig personalen eller arbetsgivarna har i dag kompetens eller befogenhet att ikläda sig den myndighetsroll som gränskontroller faktiskt innebär.

Vi har förståelse för att den stora strömmen av asylsökande och flyktingar orsakar störningar i samhällets organisationer. Men att låta enskilda företag bygga upp strukturer och teknik för uppgifter som i grunden är statens ansvar kan aldrig vara en lösning. Förslaget är illa genomtänkt och det är ytterst tveksamt om de föreslagna kontrollerna ens kan genomföras inom lagens ramar.

Anställda inom trafikföretag har ingen utbildning för och ingen befogenhet att kontrollera identiteter på passagerare. Hur ska en bussförare kunna avgöra om en identitetshandling är äkta eller falsk? Hur ska bussföraren agera i de fall personen inte kan visa papper? Och hur ska bussföraren alls kunna avgöra vem som ska kontrolleras?

Om detta förslag mot förmodan skulle bli verklighet är vi inne på ett farligt sluttande plan.  Gränskontroller och migrationspolitik är och bör förbli en statlig grunduppgift som ska skötas av Migrationsverket, polis och tull. Det bör ske inom lagens ramar och med ett stort mått av rättssäkerhet.

När staten börjar lägga ut sina grunduppgifter på enskilda arbetstagare och arbetsgivare i helt andra branscher kan det bara resultera i kraftigt försämrad rättsäkerhet, dessutom till priset av allvarliga konsekvenser för arbetsmiljön. Den förhöjda stress som kontrollerna innebär, risken för konfrontation med passagerare samt kravet på att trots allt hålla tidsschemat skulle belasta trafikpersonalen på ett sätt som dessutom i förlängningen kan innebära en säkerhetsrisk för alla passagerare.

När bussen försenas och inte kan hålla sina tider, träder kör- och vilotidsregelverket in. I det regleras på minuten hur länge bussföraren får köra och när bussföraren måste ta rast. Överträdelser på några minuter ger böter till föraren och sanktionsavgifter till företaget.

Vi förutsätter att myndigheterna nu tar sitt ansvar för id-kontrollerna och förlägger dessa där de hör hemma – hos myndighetsutövarna.”

Taggat som: , , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)