Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Bussföretagen sågar trafikplan för Stockholm: ”märklig, orimlig”

Framkomligheten för bussar, både i kollektivtrafiken och turisttrafiken, kommer att bli mycket sämre än vad den redan är idag, varnar Sveriges Bussföretag. Foto: Ulo Maasing.

Framkomligheten för bussar, både i kollektivtrafiken och turisttrafiken, kommer att bli mycket sämre än vad den redan är idag, varnar Sveriges Bussföretag. Foto: Ulo Maasing.

Bussbranschens reaktion på förslaget till en n trafik- och gatumiljöplan för Stockholms city är en praktfull sågning. ”Idéerna i förslagen är märkliga, orimliga och motsägelsefulla  och flertalet innebär att busstrafiken försämras”, skriver Sveriges Bussföretag och Stockholms läns bussbranschförening i ett gemensamt remissvar till Stockholms stad.

Planen visar en vision för utvecklingen av Stockholms City och presenterar 26 idéförslag. 21 av dessa innebär att utrymmet för fotgängare, cyklister och ”offentliga rum” ökar och utrymmet för biltrafik och busstrafik minskas.

– Planen är informativ och lättläst, konstaterar bussföretagen.

Men sedan är det slut på berömmet. De förslag som förs fram i planen sammanfattar Sveriges Bussföretag som ”märkliga, orimliga och motsägelsefulla.”

Flertalet förslag kommer enligt Sveriges Bussföretag att innebära försämrade förutsättningar för busstrafiken. Och det gäller inte bara kollektivtrafiken, utan även turismen.

– Om staden vill ha kollektivtrafik med buss och vill att staden ska vara intressant för turister och andra besökare att komma till med buss samt ha möjlighet att bese staden från buss måste staden inse att busstrafiken måste ges goda förutsättningar, skriver bussföretagen som efterlyser en helhetssyn som man anser hittills ofta har lyst med sin frånvaro i Stockholm.

Man pekar på att framkomligheten är helt avgörande för om busstrafiken ska upplevas som attraktiv.Men hittills har den successivt försämrats.

– Stockholms stad bör lägga mer kraft på att förbättra förutsättningarna för nyttotrafiken, bland annat med buss i staden. Det är uppseendeväckande och provocerande att inte mer görs, skriver bussföretagen.

Man efterlyser bland annat fler kollektivtrafikkörfält, bussprioritering i gatukorsningar, bättre bärighet på vägnätet och fler p-platser för bussar.

Men idéförslagen i planen går i motsatt riktning. Nästan samtliga förslag innebär minskat utrymme för busstrafiken som riskerar att leda till mycket svåra trafikstörningar.

– Det är inte ett effektivt och rimligt utnyttjande av det totalt tillgängliga gatuutrymmet att avdela en mycket stor del av det för cykelbanor och gångbanor. Då blir utrymmet för busstrafiken väldigt trångt. Bussar är som bekant stora fordon och kräver sitt utrymme för att kunna ta sig fram, skriver bussföretagen som går igenom förslagen, punkt efter punkt.

– Stockholms stad verkar glömma bort, eller bortse från att nyttotrafiken med bl a buss i Stockholm behövs för att staden, landet och samhället ska fungera. Stockholms stad verkar också alltför ofta bortse från det regionala, nationella och även det internationella perspektivet, skriver Skriver Sveriges Bussföretag och Stockholms läns bussbranschförening.

Taggat som: , , , ,

1 kommentar »

  1. HURRA! Kan detta få trafikansvariga i Stockholm att planeringen gäller HELA REGION STOCKHOLM och inte dess centrala kvarter är mycket vunnet. Men tyvärr är perspektiven i Stadshus och Landstingshus mycket snäva. Ta Blasieholmen och Nobel Center som exempel. Eller utryckningsfordonen, som ska ta sig fram bland uteserveringarna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)