Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘hot’

Yrkesförare utsatta för hot, våld och covid-19

Yrkesförare har högre risk för allvarliga arbetsolycksfall än genomsnittet för hela arbetsmarknaden. Det visar färsk statistik i en ny rapport från Afa Försäkring om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro bland yrkesförare. Rapporten visar också att yrkesförare är den yrkesgrupp där inflödet av covidrelaterade sjukförsäkringsärenden ökade mest från mars 2020.

Bussförare träffad vid stenkastning

En bussförare i Växjö träffades på lördagskvällen i huvudet av en sten i samband med stenkastning mot en buss i linjetrafik på Stallvägen i södra Växjö. Föraren klarade sig dock utan allvarliga skador.

Kostnadsfri utbildning för bussförare om hot och våld

Hot och våld i arbetet är en fråga som berör många bussförare – och som såväl förare som deras arbetsgivare vill få stopp på. Nu lanseras en kostnadsfri webbutbildning i konflikthantering för bussförare. Utbildningen har tagits fram av Prevent i samarbete med Sveriges Bussföretag och Kommunal.

Hot och våld i kollektivtrafik kontrolleras

Arbetsmiljöverket ska genomföra en riksomfattande inspektion av arbetsmiljön i kollektivtrafiken och hur arbetsgivarna förebygger hot och våld mot dem som arbetar där. Bakgrunden är att en betydligt större andel av arbetsolyckorna i kollektivtrafiken avser hot eller våld, jämfört med arbetsmarknaden som helhet.

Kameror införs på SL:s biljettkontrollanter

SL:s biljettkontrollanter, alltså biljettkontrollanterna i kollektivtrafiken i Storstockholm,  ska utrustas med kroppskameror. Syftet är att minska hot- och våld riktat mot kontrollanterna, men också att göra det lättare att identifiera plankare och kunna bistå polisen i dess arbete för att bekämpa brott.

Ny forskningsrapport om hot och våld mot bussförare och tågvärdar

Ett allmänt hårdare klimat i samhället har lett mer hot och våld mot bussförare och tågvärdar. Men det är oklart hur våldet mot dessa grupper ser ut, vad det beror på, hur det upplevs och vad som går att göra för att minska utsattheten. Det konstaterar en ny forskningsrapport från K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Forskarna ger i rapporten också förslag på förslag på åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för bussförare och tågvärdar.

Hot och rasistiska påhopp på bussförare

Huvudskyddsombudet för bussförarna i Ljusdal, Delsbo och Hudiksvall överväger att införa skyddsstopp på nattbussarna i Hälsingland, skriver Kommunalarbetaren. Anledningen är att flera bussförare i Hälsingland i sommar har utsatts för hot, misshandel och rasistiska påhopp.

Missnöjda kunder ett hot mot anställda i kollektivtrafiken

När kunden blir missnöjd kan det ta sig farliga uttryck. Det konstaterar forskaren Nicklas Salomonson, biträdande professor och docent i företagsekonomi vid Högskolan i Borås. Han har intervjuat anställda inom kollektivtrafiken i Västsverige, Skåne och Stockholmsregionen och då mött erfarenheter av hot, trakasserier och våld.

Hot mot bussförare stoppar bussgata

Från och med torsdag morgon kommer länstrafikens bussar inte att angöra resecentrum vid järnvägsstationen i Nora. Detta sedan smockan bokstavligen hängt i luften i måndags vilket ledde till att bussgatan i Nora stängdes. En bussförare på bussgatan hotades då. Händelsen är föremål för polisutredning.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)